Aankondiging van een opdracht. Live streaming van de Gemeenteraad van de stad Brussel

Het onderwerp van de opdracht is de live-uitzending van de vergaderingen van de gemeenteraad van de stad Brussel.

Aankondiging van een opdracht

2019079PO - Aankondiging van een opdracht

2019079PO - Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07 februari 2020 (11u).

 
23/12/2019 - 17:00