Aankoop van een samenwerkingsplatform voor scholen

Het doel van deze opdracht is de aankoop van een samenwerkingsplatform voor scholen voor de onderwijsinstellingen van de Stad Brussel. Dit platform wordt gehost bij de opdrachtnemer. 

Aankondiging van een opdracht

2019080PO - Aankondiging van een opdracht

2019080PO - Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18 februari 2020 (11u)

 

09/01/2020 - 11:15