Opdracht voor de digitalisering van aanvraagdossiers voor huuraanvragen

AOO16025. Opdracht voor de digitalisering van aanvraagdossiers voor huuraanvragen van de Grondregie van de Stad Brussel

Overheidsopdrachten

Termijnen

Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22 november 2016 (23u59)
ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23 november 2016 (10u30)
Opening van de inschrijvingen: 23 november 2016 (10u30)

14/10/2016 - 16:45