U bent hier

 

Oproep tot aanvraag tot deelneming. Aankoop en implementatie van een beheeroplossing voor communicatie met de burger

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit de aankoop van een geïntegreerde oplossing, bestaande uit de nodige tools om de functionaliteiten te bieden:

  • van een beheerstool van het referentiesysteem voor communicatie met de burger
  • van een tool voor ontwerp van modeldocumenten
  • van een tool voor samenstelling van documenten
  • van een multi-channel tool voor documentverspreiding (als toegestane optie)

i-CITY handelt in zijn naam en voor zijn rekening en voor rekening van de Stad Brussel, van wie ze de mandataris is.

Overheidsodrachten

Termijnen

Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 06 augustus 2019 (11u)

27/06/2019 - 17:30