Twee nieuwe sites van de hand van GIAL

GIAL heeft op verzoek van de Stad Brussel (Schepen van leefmilieu en internationale solidariteit) een website opgezet voor de Veertiendaagse van de internationale solidariteit, en een andere voor het Klimaatplan.

GIAL wordt almaar vaker gevraagd voor evenementensites (zoals deze van de Veertiendaagse van de internationale solidariteit die plaatsvindt van 1 tot 15 oktober 2016) of voor websites gericht op een zeer specifiek thema (hier het Klimaatplan van de Stad Brussel).

Veertiendaagse van de internationale solidariteit

Beide sites werden gemaakt in Drupal. De website van de Veertiendaagse van de solidariteit brengt de activiteiten onder de aandacht verdeeld over 4 domeinen (water, beheer van de Aarde, energie en winning van grondstoffen, productie en recycling). De (tweetalige) website verschaft toegang tot een fotogalerij, de programma’s van 2014 en 2015 (te doorbladeren vanaf het Issuu-platform) en laat toe de partners van de actie te ontdekken.

Klimaatplan

De (drietalige) website van het Klimaatplan (climat.bruxelles.be) stelt de motivatie van het plan voor door middel van een filmpje en gaat beknopt in op de filosofie van het plan, alvorens de bezoekers uit te nodigen zich in te schrijven voor workshops of ideeën in te dienen via formulieren.

 

28/09/2016 - 14:00