U bent hier

 

Applications & Services Archtect

i-CITY zoekt een Applications & services architect (m/v/x)

De Stad Brussel wil zich ontpoppen tot een moderne en vernieuwende stad die ten dienste staat van elke Brusselaar. Die ambitie krijgt vorm in talrijke projecten, zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021: BRUCITY. Het centrum omvat naast een nieuw gebouw ook nieuwe werkmethodes en een meer transversale organisatorische aanpak van de gemeentelijke administratie.

i-CITY is het (uitbestede) informaticadepartement van de Stad Brussel en is belast met de uitvoering van het informaticabeleid van de Stad Brussel. De activiteiten van dit departement hebben een concrete impact op het dagelijks leven van de burgers en de gebruikers van de Stad.

i-CITY telt ongeveer 150 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuw talent.

De IT-sector staat nooit stil en dat geldt ook voor i-CITY! We nemen nieuwe instrumenten van collaboratief management in gebruik om de autonomie, de inclusie en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.
Onze voornaamste waarden zijn betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid.

Jouw functie

De Applications & Services Architect heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het vertalen van operationele en zakelijke behoeften (zowel zakelijke diensten aan de burger als technische diensten) naar een IT-oplossing met verschillende heterogene systemen die met elkaar moeten communiceren. De IT-oplossingen die hij biedt, moeten rekening houden met de bestaande architectuur en de doelarchitectuur en moeten het SOA-model naleven, evenals , indien van toepassing, de ESB- of BPM-'orkestratie'-aanpak.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het aanspreekpunt zijn voor alle vragen over de architectuur van Applications & Services;
 • Deelnemen aan de bepaling van de IT-strategie van de onderneming, in het bijzonder op het vlak van Applications & Services;
 • Interageren met zakelijke en technische gebruikers om hun behoeften te begrijpen;
 • Deelnemen aan de definitie van de algemene IT-oplossing die voldoet aan deze behoeften, met naleving van de richtlijnen en normen van de onderneming op het vlak van IT-ontwikkelingen, operationeel beheer en veiligheid en rekening houdend met de IT-strategie op middellange en lange termijn;
 • De aanpak van toepassingen definiëren en motiveren om aan deze behoeften te voldoen: keuze tussen interne ontwikkeling, aankoop van een bestaande oplossing en integratie ervan, gemengde oplossing;
 • Creatie en herziening van IT-architectuurdocumenten en coördinatie van gedetailleerde technische analyses in alle IT-teams, voornamelijk op het vlak van toepassingen, om er een samenhangend geheel van te maken;
 • Interageren met de Team Leaders van de ontwikkelings- en infrastructuurteams tijdens de implementatiefase door te antwoorden op hun specifieke functionele en technische vragen;
 • Rekening houden met de operationele en zakelijke gevolgen van de keuzes over de architectuur; ervoor zorgen dat de ontwikkelde IT-oplossing voldoet aan de specificaties door middel van een transversale betrokkenheid bij alle IT-implementatieteams;
 • Proactief de kennis van de bestaande architectuur creëren en onderhouden door middel van gestandaardiseerde documentatie. Deze documentatie delen met andere IT- en zakelijke actoren binnen de onderneming;
 • Deelnemen aan de uitwerking van bestekken voor leveranciers op basis van de eigen kennis en gegevens die werden verzameld, geanalyseerd en indien nodig geherformuleerd bij andere operationele afdelingen (communicatie en cultuur, diensten en techniek ...);
 • Deelnemen aan de evaluatie van de voorgestelde oplossingen (build-vs-buy beslissingen);
 • Ervoor zorgen dat al deze activiteiten in overeenstemming zijn met de planning en budgetten van de projecten en programma's van i-CITY en tegelijkertijd een optimale kwaliteit van de geleverde oplossingen garanderen.

Jouw opleiding & ervaring

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen zijn ervaring, kennis van de 'regels van de kunst' in de IT-architectuur en interesse in het bedrijfsleven van het grootste belang.

 • U bent in het bezit van een universitair diploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting (bijvoorbeeld masterdiploma in informatica, wiskunde, fysica enzovoort).
 • U hebt een bewezen ervaring van 5 jaar of meer in SOA/BPM-aanpak: ontwerp van interactieschema's, definitie van in te voeren multisysteemprocessen en -diensten, definitie van objecten/berichten die zullen circuleren op de ESB, definitie van SLA's, definitie van tests. Beheersing van UML- en BPMN-talen strekt tot aanbeveling;
 • U bent vertrouwd met projecten met meerdere betrokkenen en met verschillende heterogene systemen;

Jouw profiel

 • Bovenal ben je pragmatisch en zoek je naar efficiëntie in je dagelijkse activiteiten;
 • Je hebt ook de volgende vaardigheden: een analytische, logische en gestructureerde geest, oplossingsgerichtheid en probleemoplossend vermogen, autonomie, teamgeest en uitstekende luistervaardigheid.
 • U bent niet bang voor uitdagingen en veranderende omgevingen;
 • U hebt een passie voor nieuwe technologieën;
 • U hebt goede communicatieve vaardigheden, je bent in staat om informatie bondig en voor een gewoon publiek weer te geven;
 • U beschikt over een perfecte beheersing van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden. Je bent in het bijzonder in staat om complexe technische en/of functionele problemen eenvoudig, duidelijk en bondig uit te leggen;
 • De kennis van het Nederlands is een niet verwaarloosbaar voordeel. Bovendien heb je een heel goede kennis van het Engels (minimaal voor een technisch gesprek en goede leesvaardigheid);
 • De kennis van Cloud omgevingen zoals Azure en AWS is een troef.

Ons aanbod

Bovenop een contract van onbepaalde duur met een salaris dat bij jouw functieniveau past, bieden we jou:
•    Een compleet salarispakket.
•    Een aangename, gezinsvriendelijke en flexibele werksfeer. Telewerken is bij ons niet langer een optie.
•    Lunches, speakers' corners, welzijnsactiviteiten, teambuildings, ... kortom: bij ons valt er altijd wel wat te beleven!
•    Groeimogelijkheden: ons bedrijf groeit, net als onze werknemers. We ondersteunen je met een permanente opleiding en bevorderen je zelfstandigheid in de richting van professionele vrijheid.

Informatie & sollicitaties

i-CITY - Human Resources
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00 - F. 02 229 54 54 – jobs@i-city.brucity.be