CORPORATE GOVERNANCE MANAGER (H/F/X)

i-CITY, de technologische partner van de Stad Brussel, is op zoek naar een Corporate Governance Manager (m/v).

De stad Brussel heeft de ambitie om een moderne en vernieuwende stad te worden die ten dienste staat van elke Brusselaar. Deze ambitie uit zich in tal van projecten zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021 met als naam BRUCITY. Naast een nieuw gebouw komen er ook nieuwe manieren van werken en een meer transversale aanpak van de organisatie van de stadsadministratie.

i-CITY is de (externe) IT-afdeling van de Stad Brussel en staat zo in voor de toepassing van het informaticabeleid van de Stad Brussel. De werking ervan heeft een concrete impact op het dagelijkse leven van de burgers en de gebruikers van de stad.

i-CITY heeft ongeveer 160 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuwe talenten.

De IT-sector evolueert voortdurend en i-CITY ook! We passen nieuwe tools voor gezamenlijk beheer toe om de autonomie, inclusie en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.

Onze bedrijfswaarden zijn engagement, oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid.

 

Functie

De Corporate Governance Manager zal als ondersteuning van de Algemene Directie:

 • Ervoor zorgen dat de strategie en de doelstellingen van de organisatie worden bereikt, zoals die zijn uitgedrukt in haar bestaansreden (visie en missies) en het strategische kader;

 • Het bestuurskader dat tussen de organisatie en de Stad Brussel is overeengekomen (het beheerscontract) uitvoeren;

 • Ervoor zorgen dat de organisatie een organisatorisch kader en processen ontwikkelt om te rapporteren, te meten, te evalueren en waar nodig corrigerende maatregelen uit te voeren;

 • Projecten uitvoeren die de algemene directie of het ComEX (uitvoerend comité) aan hem/haar toevertrouwt, en er toezicht op houden;

 • Zorgen voor de voorbereiding en coördinatie van de agenda's, de informatiedossiers en de verslagen van de vergaderingen;

 • Elke passende actie ondernemen om zijn/haar rol te vervullen.

 

 

Uw opleiding & ervaring

 • U hebt ten minste een masterdiploma (of gelijkwaardig).

 • U hebt een bewezen ervaring in corporate governance, bij voorkeur openbaar, van 5 tot 7 jaar, met 3 jaar ervaring in het implementeren van een beheerscontract tussen een administratie en een strategische partner.

 • U hebt een uitgebreide ervaring in het werken met andere activiteitensectoren om een conceptueel kader te ontwikkelen voor het bereiken van de doelstellingen en het realiseren van de bedrijfsstrategie.

 • U hebt een groot respect voor beleid, processen en procedures.

 • U bent tweetalig Frans-Nederlands met een goede kennis van het Engels.

 

Uw profiel

 • U hebt sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.

 • Strategische planning, projectbeheer, strategische rapportering en een faciliterende rol bij vergaderingen hebben geen geheimen meer voor u.

 • U hebt een bewezen vermogen om het werk van meerdere teams en personen te coördineren om te leveren wat op tijd en met de gedefinieerde kwaliteit wordt verwacht.

 • U hebt uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om te communiceren met een grote verscheidenheid van belanghebbenden.

 • U hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en bent in staat om duidelijke en accurate documentatie en rapporten te produceren.

 • U werkt methodisch en bent in staat om prioriteiten te stellen in een complexe en veranderende omgeving.

 • U bent flexibel en creatief en let op details; u handelt met gevoeligheid en intuïtie; u hebt het vermogen om zwakke signalen op te merken, bureaucratisch denken te overwinnen, te bemiddelen en te helpen bij het bereiken van een consensus.

 

Ons aanbod

We bieden u niet alleen een overeenkomst van onbepaalde duur met een salaris dat in overeenstemming is met uw functie, maar ook:

 • Een volledig salarispakket.

 • Een aangename, familiale en flexibele werkomgeving. Telewerken is geen optie meer voor ons.

 • Lunches, speakers' corners, activiteiten rond welzijn, teambuildingactiviteiten...: bij ons valt er altijd wel iets te vieren!

 • Kansen voor ontwikkeling: onze onderneming groeit en haar medewerkers ook. We begeleiden u via permanente opleidingen en stimuleren daarbij tegelijk uw zelfstandigheid in de richting van professionele vrijheid.

   

Inlichtingen & kandidaatstellingen

i-CITY - Human resources
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00 – F. 02 229 54 54 – jobs@i-city.brucity.be