U bent hier

 

Functional Analyst Citizen

i-CITY zoekt een Functional analyst citizen (m/v/x)

De Stad Brussel wil zich ontpoppen tot een moderne en vernieuwende stad die ten dienste staat van elke Brusselaar. Die ambitie krijgt vorm in talrijke projecten, zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021: BRUCITY. Het centrum omvat naast een nieuw gebouw ook nieuwe werkmethodes en een meer transversale organisatorische aanpak van de gemeentelijke administratie.

i-CITY is het (uitbestede) informaticadepartement van de Stad Brussel en is belast met de uitvoering van het informaticabeleid van de Stad Brussel. De activiteiten van dit departement hebben een concrete impact op het dagelijks leven van de burgers en de gebruikers van de Stad.

i-CITY telt ongeveer 150 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuw talent.

De IT-sector staat nooit stil en dat geldt ook voor i-CITY! We nemen nieuwe instrumenten van collaboratief management in gebruik om de autonomie, de inclusie en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.

Onze voornaamste waarden zijn betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid.

Uw functie

 • De eisen van de klant begrijpen en formaliseren, instaan voor de installatie van de informaticaoplossing met de overeengekomen kwaliteit, het tevredenheidsniveau van de klant meten en de gepaste corrigerende acties voorstellen.
 • De klant helpen zijn behoefte te formuleren. Door middel van vraaggesprekken, actieve observatie, de studie van documenten en procedures, lijsten van evenementen nagaan wat zijn behoeften zijn.
 • De eisen van de klant specificeren aan de hand van diagrammen en woordenboeken, in een begrijpelijke taal geschreven teksten, prototypes, scenario’s of voorlopige versies van handleidingen.
 • Actief deelnemen aan projecten, als projectleider of functioneel analist.
 • De ramingen van de werklasten consolideren, uitgedrukt in mandagen, in verband met de aanpassingen en ontwikkelingen van de programmatuur.
 • De operationele documentatie (procedures enz.) creëren, onderhouden en herzien om een harmonieuze en continue dienstverlening te garanderen.
 • De levering van de wijzigingen en softwareontwikkelingen plannen en controleren.
 • De kwaliteit van de oplossingen controleren en nagaan of ze overeenstemmen met de behoefte van de klant.

Uw opleiding & ervaring

 • Diploma hoger onderwijs (universiteit of hogeschool), goede informaticakennis.
 • Minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Uitstekende kennis van MS Office en in het bijzonder van Excel.
 • Ervaring in ERP-ontwikkelingsomgevingen.
 • Zeer goede kennis van de twee landstalen en technisch Engels.

Profiel

 • U bent stipt, gestructureerd en in staat om deadlines na te leven.
 • U luistert en bent in staat de behoeften van de klant te begrijpen en te analyseren.
 • U bent in staat om initiatief te nemen en verbeteringen voor te stellen die creativiteit aan de dag leggen.
 • U kunt werken in team en aanzetten tot samenwerken.
 • U waakt permanent over de kwaliteit van uw werk.

Info & kandidaturen

i-CITY – Human Resources
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00  -  F. 02 229 54 54 – E. jobs@i-city.brucity.be
Kandidatuur:  i-city.brucity.be/nl/kandidatuur