U bent hier

 

Nieuws

Aankondiging van een opdracht. Externalisatie van de behandeling van de uitgaande stromen (briefwisseling)

Onderhavige opdracht heeft als onderwerp het uitbesteden van de uitgaande briefwisseling van de aanbesteder.

Aankondiging van een opdracht

2019054PO - Aankondiging van een opdracht

2019054PO - Bijzonder bestek

Termijnen

Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20 augustus 2019 (11u)

 

Oproep tot aanvraag tot deelneming. Aankoop en implementatie van een beheeroplossing voor communicatie met de burger

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit de aankoop van een geïntegreerde oplossing, bestaande uit de nodige tools om de functionaliteiten te bieden:

  • van een beheerstool van het referentiesysteem voor communicatie met de burger
  • van een tool voor ontwerp van modeldocumenten
  • van een tool voor samenstelling van documenten
  • van een multi-channel tool voor documentverspreiding (als toegestane optie)

i-CITY handelt in zijn naam en voor zijn rekening en voor rekening van de Stad Brussel, van wie ze de mandataris is.

Overheidsodrachten

Termijnen

Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 06 augustus 2019 (11u)

De Brusselse gemeenteraad op internet volgen

Vanaf 1 juli 2019 zijn alle zittingen van de Brusselse gemeenteraad via de website te volgen.

In december 2018 werd met webtransmission geëxperimenteerd (proof of concept). Vanaf 1 juli 2019 zijn alle gemeenteraden via de homepage op de website van de Stad (www.bruxelles.be) toegankelijk. De eerste zitting is te volgen vanaf 16 uur.

Het initiatief geeft burgers die de gemeenteraad niet kunnen bijwonen (omdat ze verhinderd, minder mobiel e.a. zijn) de mogelijkheid om de volledige openbare zitting rechtstreeks te volgen (met uitzondering van de punten die achter gesloten deuren worden besproken).

i-CITY wil het project aansturen. Er werd een bestek uitgewerkt en er zijn offertes aangevraagd. Uiteraard moest er een oplossing worden gevonden die compatibel was met het respect voor de geklasseerde locaties. Het publiek dat lijfelijk op de zittingen aanwezig wilden zijn, moest die kans nog steeds krijgen.

De oplossing van de Nederlandse firma Webcast werd voor het proefproject geselecteerd, en dat voor een periode van één jaar. Het bedrijf tekende al eerder voor gelijkaardige realisaties in de gemeenten Delft, Meppel en Oss. Om een hoge beeld- en geluidkwaliteit te garanderen, zal worden gebruikgemaakt van 3 camera's en een regie. De oplossing zit in een cloud en waarborgt de toegang voor bezoekers (zonder wachtrij!).

De beelden kunnen ook 'uitgesteld' worden bekeken. Via een overzicht van de agendapunten kunnen kijkers meteen naar de sequentie van hun keuze overschakelen.

Transparantie & I-CITY

Een ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen verplicht alle paracommunale verenigingen ertoe jaarlijks een verslag te publiceren en dat openbaar te maken. Het verslag van i-CITY werd aan de Stad Brussel doorgespeeld en staat online.

Het jaarverslag 2018 werd opgesteld in toepassing van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd door artikel 11 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 (BS 24/01/2018).

Er werd een inventaris opgemaakt van de in 2018 aan i-CITY toegewezen overheidsopdrachten, evenals een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens vergaderingen, de vergoedingen en voordelen van alle aard en de representatievergoedingen die in dezelfde periode aan de openbare mandatarissen van de vzw werden toegekend.

 

 

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de vzw i-CITY werd door haar algemene vergadering goedgekeurd. Het staat online en kan dus door iedereen worden ingekeken.

Rapport de gestion 2018

Na de preambule belicht het 30 bladzijden tellende verslag het richtschema voor de informatica en het BXL2021-programma van de vereniging. Het beschrijft acties en diensten, schetst een overzicht van de overheidsopdrachten én gaat dieper in op de human resources, de communicatie en het beheer.

Uiteraard komt ook de gewestelijke samenwerking aan bod, net als het fablab.

Na de plannen voor de toekomst sluit het verslag af met de rekeningen en balansen.