U bent hier

 

Nieuws

Aankondiging van een opdracht. Loonadministratie door een erkend sociaal secretariat met behulp van een websoftwareoplossing.

Het voorwerp van deze opdracht is het aanstellen van een erkend sociaal secretariaat voor het beheer van de lonen en wedden met behulp van een webgebaseerde softwareoplossing.

 

Aankondiging van een opdracht 

Termijnen

  • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05 december 2019 (11u)

Solidariteit & web

De traditionele Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit van de Stad Brussel vindt plaats van 1 tot en met 15 oktober. Opnieuw was i-CITY verantwoordelijk voor het opzetten van de website.

Op basis van de grafische elementen (kleurrijk net zoals het thema van de Veertiendaagse) die door de cel Communicatie- van de stad zijn gemaakt, heeft i-CITY een website ontwikkeld in Drupal 7. Zo krijgt u toegang tot het programma dat werd voorbereid door de cel Internationale Solidariteit (met een zoekfunctie in de agenda), kunt u de logo's van de partners ontdekken, contact opnemen met de organisatoren of u abonneren op de nieuwsbrief.

De Brusselse gemeenteraad op internet volgen

Vanaf 1 juli 2019 zijn alle zittingen van de Brusselse gemeenteraad via de website te volgen.

In december 2018 werd met webtransmission geëxperimenteerd (proof of concept). Vanaf 1 juli 2019 zijn alle gemeenteraden via de homepage op de website van de Stad (www.bruxelles.be) toegankelijk. De eerste zitting is te volgen vanaf 16 uur.

Het initiatief geeft burgers die de gemeenteraad niet kunnen bijwonen (omdat ze verhinderd, minder mobiel e.a. zijn) de mogelijkheid om de volledige openbare zitting rechtstreeks te volgen (met uitzondering van de punten die achter gesloten deuren worden besproken).

i-CITY wil het project aansturen. Er werd een bestek uitgewerkt en er zijn offertes aangevraagd. Uiteraard moest er een oplossing worden gevonden die compatibel was met het respect voor de geklasseerde locaties. Het publiek dat lijfelijk op de zittingen aanwezig wilden zijn, moest die kans nog steeds krijgen.

De oplossing van de Nederlandse firma Webcast werd voor het proefproject geselecteerd, en dat voor een periode van één jaar. Het bedrijf tekende al eerder voor gelijkaardige realisaties in de gemeenten Delft, Meppel en Oss. Om een hoge beeld- en geluidkwaliteit te garanderen, zal worden gebruikgemaakt van 3 camera's en een regie. De oplossing zit in een cloud en waarborgt de toegang voor bezoekers (zonder wachtrij!).

De beelden kunnen ook 'uitgesteld' worden bekeken. Via een overzicht van de agendapunten kunnen kijkers meteen naar de sequentie van hun keuze overschakelen.

Transparantie & I-CITY

Een ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen verplicht alle paracommunale verenigingen ertoe jaarlijks een verslag te publiceren en dat openbaar te maken. Het verslag van i-CITY werd aan de Stad Brussel doorgespeeld en staat online.

Het jaarverslag 2018 werd opgesteld in toepassing van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd door artikel 11 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 (BS 24/01/2018).

Er werd een inventaris opgemaakt van de in 2018 aan i-CITY toegewezen overheidsopdrachten, evenals een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens vergaderingen, de vergoedingen en voordelen van alle aard en de representatievergoedingen die in dezelfde periode aan de openbare mandatarissen van de vzw werden toegekend.

 

 

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de vzw i-CITY werd door haar algemene vergadering goedgekeurd. Het staat online en kan dus door iedereen worden ingekeken.

Rapport de gestion 2018

Na de preambule belicht het 30 bladzijden tellende verslag het richtschema voor de informatica en het BXL2021-programma van de vereniging. Het beschrijft acties en diensten, schetst een overzicht van de overheidsopdrachten én gaat dieper in op de human resources, de communicatie en het beheer.

Uiteraard komt ook de gewestelijke samenwerking aan bod, net als het fablab.

Na de plannen voor de toekomst sluit het verslag af met de rekeningen en balansen.