U bent hier

 

Nieuws

Vaux-Hall Summer. Een nieuwe eventsite

Elk event van formaat pakt tegenwoordig uit met een website om nuttige informatie te delen. Ook Vaux-Hall Summer, met een nieuwe website (vauxhallsummer.brussel.be) die GIAL in Drupal 8 heeft ontwikkeld.

De Dienst Cultuur van Stad Brussel zag het helemaal zitten: een website rond de verschillende activiteiten die deze zomer zullen plaatsvinden in en rond de Vaux-Hall, een zaal die in 1781 de deuren opende in het Warandepark.

Via een tool kunnen de verschillende activiteiten volgens datum en categorie worden opgezocht. De website vermeldt de partners en contactgegevens en nodigt bezoekers uit om de socialemediapagina's van BrusselsCulture te bezoeken.

Vaux-Hall Summer

Aanbesteding. CIRM-, CMT-oplossing

PCAN18002. Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop en implementatie van een CIRM-, CMT-Oplossing (Citizen Relationship Management & Case Management Tool).

 

Overheidsopdrachten

Termijnen

  • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26 juni 2018 (10u)
  • Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 3 juli 2018

Senior on Line

Op vraag van de dienst Senioren van de Stad Brussel plaatste GIAL een pagina of eerder twee Senior Friendly-schermen online. 

Surf naar senioronline.brussel.be en u vindt er een eerste scherm met ‘tegels’ die rechtstreeks leiden naar de website van de Stad Brussel (Onze stad), naar de brochure ACT'3, naar het e-loket, naar de afsprakentool, naar de kaart met de S Punten, naar spelletjes, naar de Facebookpagina van de Stad, naar de Mindermobielencentrale (MMC), naar het Instagramaccount van de Stad, naar een platform voor intergenerationele kennisoverdracht (Nabaka) enz. 

Senior Online

De toegang tot het e-loket om online afspraken te maken wil senioren (55-plussers) ertoe aanzetten om de digitale diensten te gebruiken.  

Een 'digi-table' in een S Punt

Opdracht: de Brusselse senioren vertrouwd maken met het Internet, onder meer voor hun contacten met de overheidsdiensten. 

Digitable

De Stad Brussel heeft een online Seniors-doelstelling vastgelegd om de toegang tot en het gebruik van ICT door 65-plussers te bevorderen. Niet iedereen kan evengoed uit de voeten met het Internet en niet iedereen kan het gebruiken voor contacten met de openbare diensten, terwijl die laatsten net evolueren naar een digitalisering van hun diensten en de invoering van e-loketten en elektronische systemen om afspraken te maken. Het S Punt in de administratieve antenne Louiza (Louizalaan 240) streeft ernaar om de Brusselse senioren te sensibiliseren rond ICT, hen toegang te bieden tot openbare computers en hen op te leiden in het gebruik van de digitale toepassingen van de Stad Brussel. 

GIAL heeft in het S Punt Louiza een virtuele tafel of ‘digi-table’ geplaatst om de aandacht van de senioren te trekken (deze reusachtige ‘tablet’ nodigt iedereen uit om het aan te raken!) en hen ertoe aan te zetten het internet te gebruiken om bijvoorbeeld de website van de Stad Brussel of websites met specifieke informatie voor senioren te raadplegen, administratieve informatie aan te vragen, online brochures en flyers te bekijken, e-mails te raadplegen enz. 

De Archieven van de Stad Brussel hebben hun eigen website!

Op de gemeentesite stond een massa aan informatie en documenten van de Archieven van de Stad Brussel. Sinds 15 maart 2018 beschikken de Archieven over hun eigen website (archief.brussel.be).

Op vraag van de dienst Cultuur heeft GIAL een drietalige website (Nederlands, Frans, Engels) die volledig aan de Archieven van de Stad Brussel is gewijd ontwikkeld en online geplaatst.

Catalogus, documenten en getuigenissen

Die website werd ontwikkeld in Drupal. U ontdekt er de Archieven van de Stad, wat er wordt bewaard, krijgt toegang tot de onlinecatalogus en kunt meerdere types van documenten (adelboeken, almanakken, Brusselse Cahiers en gemeentelijke bulletins) rechtstreeks bekijken. De inhoud ervan wordt rechtstreeks beheerd door de Archieven van de Stad.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel heeft de dienst van de Archieven van de Stad Brussel de berichten die op het voorplein van de Beurs en aan het metrostation van Maalbeek waren neergelegd verzameld. De dienst heeft ook de berichten gefotografeerd die met krijt waren geschreven op de muren van de Beurs en op de grond voor de Beurs. Die berichten kunnen op de site worden gelezen.

Nog meer dan voor andere sites is voor archieven de opzoekfunctie belangrijk. De zoekmotor Solr die op de site werd geïnstalleerd werd gekozen wegens de kwaliteit van het indexeren en opzoeken van inhoud en het gebruiksgemak waarbij automatische aanvulling (autocompletion) wordt aangeboden.

Net als andere gemeensites wordt de site bij GIAL gehost. De site is responsive en dus aangepast aan de verschillende terminals (pc, tablet, smartphone).

Archief