Nieuws

Senior on Line

Op vraag van de dienst Senioren van de Stad Brussel plaatste GIAL een pagina of eerder twee Senior Friendly-schermen online. 

Surf naar senioronline.brussel.be en u vindt er een eerste scherm met ‘tegels’ die rechtstreeks leiden naar de website van de Stad Brussel (Onze stad), naar de brochure ACT'3, naar het e-loket, naar de afsprakentool, naar de kaart met de S Punten, naar spelletjes, naar de Facebookpagina van de Stad, naar de Mindermobielencentrale (MMC), naar het Instagramaccount van de Stad, naar een platform voor intergenerationele kennisoverdracht (Nabaka) enz. 

Senior Online

De toegang tot het e-loket om online afspraken te maken wil senioren (55-plussers) ertoe aanzetten om de digitale diensten te gebruiken.  

Een 'digi-table' in een S Punt

Opdracht: de Brusselse senioren vertrouwd maken met het Internet, onder meer voor hun contacten met de overheidsdiensten. 

Digitable

De Stad Brussel heeft een online Seniors-doelstelling vastgelegd om de toegang tot en het gebruik van ICT door 65-plussers te bevorderen. Niet iedereen kan evengoed uit de voeten met het Internet en niet iedereen kan het gebruiken voor contacten met de openbare diensten, terwijl die laatsten net evolueren naar een digitalisering van hun diensten en de invoering van e-loketten en elektronische systemen om afspraken te maken. Het S Punt in de administratieve antenne Louiza (Louizalaan 240) streeft ernaar om de Brusselse senioren te sensibiliseren rond ICT, hen toegang te bieden tot openbare computers en hen op te leiden in het gebruik van de digitale toepassingen van de Stad Brussel. 

GIAL heeft in het S Punt Louiza een virtuele tafel of ‘digi-table’ geplaatst om de aandacht van de senioren te trekken (deze reusachtige ‘tablet’ nodigt iedereen uit om het aan te raken!) en hen ertoe aan te zetten het internet te gebruiken om bijvoorbeeld de website van de Stad Brussel of websites met specifieke informatie voor senioren te raadplegen, administratieve informatie aan te vragen, online brochures en flyers te bekijken, e-mails te raadplegen enz. 

De Archieven van de Stad Brussel hebben hun eigen website!

Op de gemeentesite stond een massa aan informatie en documenten van de Archieven van de Stad Brussel. Sinds 15 maart 2018 beschikken de Archieven over hun eigen website (archief.brussel.be).

Op vraag van de dienst Cultuur heeft GIAL een drietalige website (Nederlands, Frans, Engels) die volledig aan de Archieven van de Stad Brussel is gewijd ontwikkeld en online geplaatst.

Catalogus, documenten en getuigenissen

Die website werd ontwikkeld in Drupal. U ontdekt er de Archieven van de Stad, wat er wordt bewaard, krijgt toegang tot de onlinecatalogus en kunt meerdere types van documenten (adelboeken, almanakken, Brusselse Cahiers en gemeentelijke bulletins) rechtstreeks bekijken. De inhoud ervan wordt rechtstreeks beheerd door de Archieven van de Stad.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel heeft de dienst van de Archieven van de Stad Brussel de berichten die op het voorplein van de Beurs en aan het metrostation van Maalbeek waren neergelegd verzameld. De dienst heeft ook de berichten gefotografeerd die met krijt waren geschreven op de muren van de Beurs en op de grond voor de Beurs. Die berichten kunnen op de site worden gelezen.

Nog meer dan voor andere sites is voor archieven de opzoekfunctie belangrijk. De zoekmotor Solr die op de site werd geïnstalleerd werd gekozen wegens de kwaliteit van het indexeren en opzoeken van inhoud en het gebruiksgemak waarbij automatische aanvulling (autocompletion) wordt aangeboden.

Net als andere gemeensites wordt de site bij GIAL gehost. De site is responsive en dus aangepast aan de verschillende terminals (pc, tablet, smartphone).

Archief

Jaar van de contestatie en een website

Op vraag van de dienst Cultuur van de Stad Brussel heeft GIAL een drietalige website (NL, FR, EN) over '2018, jaar van de contestatie' ontwikkeld en online geplaatst. 

De website (contestatie2018.brussel.be), die werd gemaakt in Drupal 7, bevat het volledige programma van de evenementen die 50 jaar na Mei '68 worden georganiseerd. Het programma kan worden gefilterd op basis van de startdatum, de einddatum, de plaats en de categorie van de activiteiten. De website is responsief en kan dus ook vlot worden geraadpleegd op een smartphone.

2018 Jaar van de contestatie

Hoe kan de Stad Brussel zijn afspraken en zijn wachtrijen beheren?

GIAL heeft de Stad Brussel begeleid bij het uitwerken van een oplossing voor het maken van afspraken en het beheer van de wachtrijen.

Wie een afspraak wil maken bij de diensten van Demografie kan dat nu telefonisch, via het internet of via een touchscreen in het administratief centrum of de verbindingsbureaus. Vervolgens ontvangt de aanvrager via e-mail, via sms of per brief – naargelang zijn keuze – een uitnodiging om met de vereiste documenten en stukken naar zijn afspraak te komen. Hij kiest de dag en het tijdstip van de afspraak in functie van zijn beschikbaarheid en die van de dienst. Hij kan zijn aanvraag ook annuleren of wijzigen. Vóór de afspraak krijgt hij een herinnering via sms.

Borne dans la salle d'accueil des services de la Démographie à la Ville de Bruxelles

Wanneer hij zich aanmeldt bij de administratie, scant hij de QR-code op zijn uitgeprinte bevestiging of op zijn smartphone en ontvangt hij een ticket dat hem naar de betrokken dienst leidt, die wordt ingelicht over zijn komst.