U bent hier

 

Nieuws

Ferrer in de wolken

Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 beschikt de hele Hogeschool Francisco Ferrer voortaan over de diensten aangeboden door Office 365 suite. 

Dit project wordt sinds half maart geïmplementeerd door GIAL en biedt duizenden gebruikers (lesgevers, de administratie van de hogeschool en de 3500 studenten) de mogelijkheid om te genieten van deze dienst “in the cloud”.  Met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord kan iedereen voortaan genieten van een onlinemailbox (met behoud van het adres @he-ferrer.eu) waarvan de capaciteit steeg van 1 Gb naar... 50 Gb. De OneDrive-opslagruimte bedraagt voortaan 1 Terabyte (1000 Gb).

Een waaier van oplossingen

Deze toegang is niet langer beperkt tot de ‘school-pc’s’ aangezien iedere gebruiker al de aangeboden diensten kan gebruiken (dus inclusief OneNote, Courrier, Calendrier, Word, PowerPoint, Excel, Sway, OneDrive, Contacts, Tâches, Skype) vanaf om het even welk toestel (vaste of draagbare pc of Mac, tablet, smartphone). En het wordt nog beter! Elke gebruiker beschikt bovendien over 5 licenties voor pc en 5 andere voor Mac om deze programma's te installeren. Andere applicaties zullen dan weer specifiek zijn voorbehouden aan lesgevers, zoals Forms, Planner, Video, Sharepoint, Flow en Teams (ex-Classroom).
 

Office 365 à la Haute Ecole Francisco Ferrer

Het Bru-Wifinetwerk gaat op in wifi.brussels

In 2014 installeerde GIAL voor de Stad Brussel het gratis openbare wifinetwerk Bru-Wifi. In 2017 verhuizen alle access points naar het gewestelijke netwerk wifi.brussels.

Bru-Wifi

Toen de Stad Brussel in 2014 van start ging met dit netwerk, was dat in de eerste plaats om gratis en makkelijk internettoegang te bieden op een aantal Brusselse trekpleisters zoals de Grote Markt, het Muntplein, het De Brouckèreplein, het Vossenplein, ... Geleidelijk aan werden aan dit Bru-Wifinetwerk nog andere acces points toegevoegd in administratieve gebouwen (administratief centrum, verbindingsbureaus), op culturele plaatsen (met name de musea van de Stad), op plaatsen met een sociale functie (buurthuizen, ruimtes voor senioren) of met een sportieve functie (sportcentra). Op deze manier worden dus 5 plaatsen in de open lucht en 26 diensten van allerlei aard door dit netwerk bediend.

Van Urbizone naar wifi.brussels

Ondertussen breidde het gewestelijke wifinetwerk Urbizone, dat aanvankelijk beperkt was tot de gewestelijke administraties en kabinetten en tot de instellingen van het hoger onderwijs, zijn bereik fors uit, met name door voortaan ook wifi aan te bieden in de metrostations. Daarbij kreeg het netwerk ook een nieuwe naam: wifi.brussels.

Om de connectie van de gebruikers te vergemakkelijken, leek één enkel netwerk de beste oplossing. Vandaar de integratie van het dertigtal access points van de Brusselse gemeenten in het gewestelijke netwerk, waarmee het aantal gratis toegangspunten op meer dan 200 werd gebracht. 

Op de site wifi.brussels is alle info terug te vinden over hoe u een verbinding tot stand kunt brengen. Gebruikers hoeven bij een eerste verbinding enkel een ID en een wachtwoord in te voeren. Daarna is er automatisch verbinding in alle gedekte zones. 

Deze omschakeling werd tijdens de maand augustus 2017 doorgevoerd door de technische dienst van GIAL in overleg met Irisnet.

wifi.brussels

Brussel. Naar een controle van de commerciële exploitatie van de openbare ruimte

De openbare ruimte op het grondgebied van de Stad Brussel wordt uitgebaat door handelaars op openbare markten, of nog door etablissementen zoals restaurants en cafés, die terrassen, schragen, kraampjes opstellen ... op de openbare weg. Hoe kunnen we de vergunningen beter beheren en deze bezetting controleren?

De Franse oplossing GEODP (Informaticabeheer en optimalisering van de openbare ruimte) met haar verschillende modules zoals de module Voirie wordt gebruikt om aan de behoeften van de Stad te beantwoorden (Directie Handel-Werk van de afdeling Economische Zaken). De module Placier is reeds in gebruik.

Zo kunnen agenten over alle informatie beschikken die voordien slechts in een papieren dossier bestond. Ze kunnen dus beter controles uitvoeren en de database aanvullen en bijwerken.

Een dergelijk project kan de kwaliteit van de gegevens verbeteren, bepaalde werklasten verminderen (samenstelling van dossiers), informatie makkelijker toegankelijker maken, kan de hernieuwing en de facturatie (en hun perceptie!) van de vergunningen vereenvoudigen, net als de controles. GIAL heeft samen met de firma ITLR deze oplossing ingevoerd.

Brussel. Opvangplaatsen beter beheren

Stel u voor: de Stad Brussel met haar 24 Franstalige kinderdagverblijven voor ongeveer 1200 plaatsen en meer kinderen. Hoe kunnen we de inschrijvingen en de facturatie het beste en op correcte wijze beheren?

De Stad Brussel beheerde de inschrijvingsaanvragen reeds centraal dankzij de software BB Bookings ontwikkeld door GIAL, en de facturatie dankzij andere eveneens op maat gemaakte beheersoftware 4.1.

Niettemin bleek het nuttiger om een geïntegreerde oplossing aan te schaffen die het mogelijk maakt om tegelijk de inschrijvingsvragen (rekening houdend bijvoorbeeld met de voorkeuren van opvangplaats en het gewenste aanwezigheidsschema), de maandelijkse facturatie (die de aanwezigheden en de al dan niet gerechtvaardigde afwezigheden in aanmerking neemt), de invordering van de factuurbedragen en het postbeheer te beheren.

De eisen waren enorm, aangezien de situatie niet eenvoudig is met een groot bestand aan opvangplaatsen (met verschillende sluitingsdagen en -periodes) die in afdelingen worden onderverdeeld… waar het aantal en de leeftijdsgrenzen van opvangplaats tot opvangplaats kunnen verschillen.

Bambino

Na aanbesteding, werd de software voor crèchebeheer Bambino, die ontwikkeld werd door de Waalse vennootschap DDI, geselecteerd, getest en is deze volledig operationeel. Deze wordt momenteel gebruikt bij 64 klanten en zal natuurlijk kunnen uitgebreid worden om de groei van het aantal opvangplaatsen te volgen, rekening houdend met de demografische evolutie binnen de Stad Brussel (de oprichting van 4 nieuwe opvangplaatsen is voorzien tegen 2020).

De sterke punten van Bambino zijn de unieke registratie van gegevens over het kind en de snelle registratie van alle informatie of aanwezigheden, mogelijkheden om facturen te genereren en de snelle subsidieberekening voor het ONE (de Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin). Vanzelfsprekend biedt de oplossing ook de mogelijkheid om statistieken te genereren. 

E-loket. Fase II bij Stad Brussel

In 2016 werd er een e-loket opgericht waarmee u 5 administratieve documenten kon aanvragen. Tijdens de tweede fase werd de toegang tot 16 andere documenten vereenvoudigd. 

Het initiatief viel in de smaak want in 2016 werd zowat 65 % van alle administratieve documenten (Bevolking & Burgerlijke stand) aangeboden via het e-loket, via dit kanaal besteld. Dit project dat door GIAL wordt begeleid biedt enerzijds de mogelijkheid om de teledienst te stimuleren voor mensen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of een elektronische verblijfskaart. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid om de druk op de traditionele loketten te verminderen.

21 documenten in het totaal

Bij deze 5 eerste documenten (gezinssamenstelling, bewijs van Belgische nationaliteit, getuigschrift van woonst, getuigschrift van woonst met historiek en bewijs van leven) kwamen ook nog de uittreksels uit het bevolkingsregister, getuigschriften van woonst met het oog op het sluiten van een huwelijk, bewijs van teraardebestelling en/of van rituelen, van wettelijk samenwonen, van het kiesregister, akten van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit, erkenning, adoptie, wijzigingen van voornaam of naam, vonnissen met betrekking tot de afstamming en de uittreksels uit het strafblad.

Bepaalde van deze nieuwe documenten vereisen een “fysieke” controle door de loketbediende.  Door de automatisering van de verwerking kunnen de termijnen beperkt worden en kan worden voorgesteld om het document via e-mail of via de post te versturen.

Meer terminals

Voor burgers die geen toegang tot digitale middelen zouden hebben, werden er terminals of aangepaste pc's geïnstalleerd.  Deze toegangspunten zijn nu ter beschikking in het administratief centrum, in de verbindingsbureaus van Laken, Neder-over-Heembeek en Louiza, of op plaatsen zoals bibliotheken, buurthuizen, het OCMW of de Lakense Haard. Het is ook mogelijk om verbinding te maken met het e-loket via de DOR (digitale openbare ruimte) van de Werkcentrale of van Bravvo.