Overslaan en naar de inhoud gaan

Aankoopcentrale

i-CITY besluit als aanbestedende dienst regelmatig tot het openstellen van opdrachten als aankoopcentrale om de aankoop van IT-benodigdheden en -diensten voor andere aanbestedende diensten te vergemakkelijken.

Deze aanbestedende diensten profiteren dus van gunstigere voorwaarden dankzij een groter aankoopvolume. Zij hoeven ook niet zelf een aanbestedingsprocedure te organiseren voor de aankoop van soms complexe leveringen en diensten.

Het moet echter duidelijk zijn dat deze aanbestedende dienst verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de verplichtingen met betrekking tot de onderdelen waarvoor hij zelf verantwoordelijk is, d.w.z. met name de eventuele nieuwe mededinging in het kader van een raamovereenkomst.

De materie is geregeld in artikel 47 van de wet van 17 juni 2016.

In aanmerking komende aanbestedende diensten en overeenkomst

Het is belangrijk op te merken dat i-CITY zijn markten alleen openstelt voor aanbestedende diensten die hun maatschappelijke zetel in het Brussels Gewest hebben.

De aanbestedende dienst die aan deze voorwaarde voldoet en geïnteresseerd is in deelname aan een van de door de aankoopcentrale geplaatste opdrachten, ondertekent een toetredingsovereenkomst met de i-CITY-aankoopcentrale.

Deze overeenkomst bevat geen verplichting tot het plaatsen van een bestelling. Het stelt de begunstigde aanbestedende dienst in staat IT-aankopen snel en flexibel uit te voeren en tegelijkertijd de lasten en beperkingen van het beheer van overheidsopdrachten op dit gebied te verminderen.

De aankoopcentrale in de praktijk

  1. i-CITY en de begunstigde aanbestedende dienst ondertekenen een toetredingsovereenkomst tot de centrale
  2. De aankoopcentrale van i-CITY is over het algemeen gebaseerd op raamovereenkomsten. Overeenkomstig artikel 43 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten kan een aanbestedende dienst slechts een beroep doen op een aankoopcentrale op basis van een raamovereenkomst indien deze duidelijk is vermeld in de oproep tot mededinging of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling. Het is ook van belang dat elke begunstigde van een dergelijke raamovereenkomst het volume van zijn potentiële bestelling vaststelt, hoewel dit hem niet verplicht een dergelijke bestelling te plaatsen (de voorwaarden van het contract bepalen dat er geen minimale besteldrempel is). Daarom zal de aanbestedende dienst voor elke centraal geopende opdracht worden verzocht zijn belangstelling om als begunstigde te worden aangewezen, mee te delen, alsmede, in voorkomend geval, de omvang van de potentiële opdracht.
  3. I-CITY gunt de overheidsopdracht of de raamovereenkomst en informeert de begunstigden van de centrale.
  4. De begunstigde aanbestedende dienst rondt zijn opdracht af door het plaatsen van een opdracht en het sluiten van een zogenaamde vervolgopdracht of raamovereenkomst, met inachtneming van de in het bestek vastgestelde voorwaarden. Voor deze vervolgopdracht of raamovereenkomst geldt geen wachttermijn, noch is er een verplichting tot bekendmaking van een aankondiging van gegunde opdracht, ongeacht de waarde van de opdracht. De contractuele relatie komt rechtstreeks tot stand tussen de begunstigde aanbestedende dienst en de leverancier of dienstverlener, zonder tussenkomst van i-CITY. Deze komt bijvoorbeeld niet tussenbeide in kwesties van levering, garantie, facturering, enz.

Rechtsgrondslag

 

Toegang catalogus

Een vraag? Aarzel niet om een mail te sturen aan cpb@i-city.brucity.be !

i-CITY, aanbestedende overheid, kan tussenbeide komen bij de aankoop van leveringen of diensten voor andere aanbestedende overheidsdiensten door ze te koppelen aan haar eigen overheidsopdrachten via haar aankoopcentrale (wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016).

Ik ben een aanbestedende overheid en ik wens (zonder enige verplichting)