U bent hier

 

Aankoopcentrale

 

i-CITY, aanbestedende overheid, kan de aankoop vergemakkelijken van leveringen of diensten bestemd voor andere aanbestedende overheden door ze te koppelen aan zijn eigen openbare aanbestedingen via zijn aankoopcentrale (wet inzake overheidsopdrachten van vrijdag 17 juni 2016).

Krachtens artikel 47 §2 zijn aanbestedende overheden die een beroep doen op de aankoopcentrale van i-CITY vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Op die manier profiteren die aanbestedende overheden van gedeelde kosten en de beste voorwaarden dankzij een groter aankoopvolume.

Overeenkomst

De aanbestedende overheid die geïnteresseerd is om deel te nemen aan de een of andere opdracht van de aankoopcentrale moet een overeenkomst voor de verrichting van gecentraliseerde aankoopactiviteiten en bijkomende aankoopactiviteiten ondertekenen, die de bestellings- en factureringsmodaliteiten regelt.

Deze overeenkomst is niet dwingend. Ze houdt in geen geval een verplichting tot bestellen in. Ze stelt de ondertekenende aanbestedende overheid in staat snel en soepel informatica-aankopen te doen zonder de lasten en verplichtingen die het beheer van openbare aanbestedingen in dit domein met zich meebrengt.

De aankoopcentrale in de praktijk

 

‘Groothandelsmodus’
(vroeger aankoopcentrale)
‘Tussenpersoonmodus’
(vroeger opdrachtencentrale)
i-CITY, aanbestedende overheid, ondertekent een overeenkomst met de begunstigde aanbestedende overheden (BAO) van de aankoopcentrale, die er aldus lid van worden.
i-CITY gaat bij de BAO’s die lid zijn van de centrale na of zij geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een bepaalde opdracht en neemt hen dienovereenkomstig op in zijn opdrachten
i-CITY organiseert de openbare aanbestedingen voor leveringen, diensten en werken en wijst de leveranciers aan.
Op basis van de bestellingen die de BAO’s bij i-CITY plaatsen, bestelt i-CITY de overeenkomstige diensten en leveringen bij de leverancier aan wie de opdracht werd toegewezen.De BAO bestelt rechtstreeks bij de leverancier aan wie de opdracht werd toegewezen.
De leverancier factureert aan i-CITY.De leverancier factureert rechtstreeks aan de BAO.
i-CITY factureert aan de BAO onder de voorwaarden van de markt en wordt vergoed voor zijn prestaties. 
i-CITY vergewist zich ervan of de bepalingen van de opdracht en de wijzigingen met betrekking tot haar uitvoering worden nageleefd.

Rechtsgrondslagen

Marchés