Aankondiging van een opdracht: elektronische multichannel betaaloplossing

Het voorwerp van deze opdracht is (i) het opzetten, implementeren, configureren en onderhouden van een multichannel ePayment-oplossing, met inbegrip van ondersteunende diensten en (ii) het uitvoeren van diensten van het type 'acquiring'.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-20 0003-F02_0 - Standaardformulier

GIAL-20 0003-F02_0  - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/10/2020 om 11u00

20/07/2020 - 14:00