U bent hier

 

Avis de marché. Oplossing voor architectuur in bedrijf en daarmee samenhangende dienstverlening.

Deze opdracht heeft als doel het verwerven van een oplossing voor de architectuur van het bedrijf, inclusief de noodzakelijke ondersteuning en documentatie, om te waarborgen dat het bedrijf werkelijk in staat is zijn architectuur te beheersen om de verschillende huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019099PNDAPF02_0 - Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019099PNDAPF02_0 -  Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18 december (11u).

20/11/2019 - 16:45