Brussel. Naar een controle van de commerciële exploitatie van de openbare ruimte

De openbare ruimte op het grondgebied van de Stad Brussel wordt uitgebaat door handelaars op openbare markten, of nog door etablissementen zoals restaurants en cafés, die terrassen, schragen, kraampjes opstellen ... op de openbare weg. Hoe kunnen we de vergunningen beter beheren en deze bezetting controleren?

De Franse oplossing GEODP (Informaticabeheer en optimalisering van de openbare ruimte) met haar verschillende modules zoals de module Voirie wordt gebruikt om aan de behoeften van de Stad te beantwoorden (Directie Handel-Werk van de afdeling Economische Zaken). De module Placier is reeds in gebruik.

Zo kunnen agenten over alle informatie beschikken die voordien slechts in een papieren dossier bestond. Ze kunnen dus beter controles uitvoeren en de database aanvullen en bijwerken.

Een dergelijk project kan de kwaliteit van de gegevens verbeteren, bepaalde werklasten verminderen (samenstelling van dossiers), informatie makkelijker toegankelijker maken, kan de hernieuwing en de facturatie (en hun perceptie!) van de vergunningen vereenvoudigen, net als de controles. GIAL heeft samen met de firma ITLR deze oplossing ingevoerd.

03/07/2017 - 11:15