De gedigitaliseerde burgerlijke stand!

​Honderdduizenden akten van de burgerlijke stand zijn overgezet naar de DABS of de 'Databank van Akten van de Burgerlijke Stand' van de Stad Brussel.

Digitalization

Deze akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van voor 1991 bestonden enkel op papier. Er moest in samenwerking met de onderneming Vanden Broele die de opdracht kreeg toevertrouwd, een migratie-infrastructuur worden ingevoerd voordat de papieren documenten konden worden gescand en hun migratie naar de DABS kon beginnen. Er zijn dus niet minder dan 440.000 aktes gescand en vervolgens overgezet naar de gemeentelijke databank.

De aktes die na 1991 zijn gepubliceerd, bestonden reeds in digitale vorm (oplossing Saphir van Civadis), maar het migratieproject vereiste ook de inproductiestelling van nieuwe versies (releases) van de tool (er werden er 47 in productie gesteld van 2018 tot april 2019) en de invoering van een specifieke infrastructuur voorafgaand aan de migratie zelf van 250.000 aktes. In totaal kon 98 % van de aktes van de burgerlijke stand worden aangeleverd en uitgetest voor de officiële start van de DABS op 1 april 2019.

De Stad Brussel heeft zich bij monde van de IT-projectcoördinator van het departement Demografie lovend uitgesproken over de uitstekende samenwerking in dit project en verheugt zich erover dat "we ondanks de vele technische problemen en de deadlines toch onze doelstellingen hebben kunnen bereiken dankzij deze samenwerking".

Het project is officieel afgerond. Nu moet er worden gezorgd voor verder onderhoud, namelijk bugs en technische problemen in verband met de integratie van bepaalde (types) aktes doorspelen. De Stad verwoordt het zo: "Elk blokkerend probleem wordt dus systematisch aangepakt en zo nodig doorgespeeld aan verschillende technische teams, zodat er zo snel mogelijk een oplossing kan worden gevonden".

11/06/2019 - 11:30