E-loket. Fase II bij Stad Brussel

In 2016 werd er een e-loket opgericht waarmee u 5 administratieve documenten kon aanvragen. Tijdens de tweede fase werd de toegang tot 16 andere documenten vereenvoudigd. 

Het initiatief viel in de smaak want in 2016 werd zowat 65 % van alle administratieve documenten (Bevolking & Burgerlijke stand) aangeboden via het e-loket, via dit kanaal besteld. Dit project dat door GIAL wordt begeleid biedt enerzijds de mogelijkheid om de teledienst te stimuleren voor mensen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of een elektronische verblijfskaart. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid om de druk op de traditionele loketten te verminderen.

21 documenten in het totaal

Bij deze 5 eerste documenten (gezinssamenstelling, bewijs van Belgische nationaliteit, getuigschrift van woonst, getuigschrift van woonst met historiek en bewijs van leven) kwamen ook nog de uittreksels uit het bevolkingsregister, getuigschriften van woonst met het oog op het sluiten van een huwelijk, bewijs van teraardebestelling en/of van rituelen, van wettelijk samenwonen, van het kiesregister, akten van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit, erkenning, adoptie, wijzigingen van voornaam of naam, vonnissen met betrekking tot de afstamming en de uittreksels uit het strafblad.

Bepaalde van deze nieuwe documenten vereisen een “fysieke” controle door de loketbediende.  Door de automatisering van de verwerking kunnen de termijnen beperkt worden en kan worden voorgesteld om het document via e-mail of via de post te versturen.

Meer terminals

Voor burgers die geen toegang tot digitale middelen zouden hebben, werden er terminals of aangepaste pc's geïnstalleerd.  Deze toegangspunten zijn nu ter beschikking in het administratief centrum, in de verbindingsbureaus van Laken, Neder-over-Heembeek en Louiza, of op plaatsen zoals bibliotheken, buurthuizen, het OCMW of de Lakense Haard. Het is ook mogelijk om verbinding te maken met het e-loket via de DOR (digitale openbare ruimte) van de Werkcentrale of van Bravvo. 

26/06/2017 - 10:30