iPads in de scholen van de Stad Brussel

GIAL begeleidt het project voor een pedagogisch gebruik van iPads in de scholen van de Stad Brussel. Het gebruik van dergelijke tablets kan... school maken!

Deze tablets maken een gedifferentieerde scholing mogelijk en kunnen leerlingen helpen zelfstandiger te worden. 

Selfservicetoepassingen

Brusselse leerlingen hebben toegang tot tientallen apps geselecteerd door de beheerders in de scholen of door de verantwoordelijken van informaticaprojecten van het  CeMPA (Centre de Pédagogie et de méthodologie appliquée). Met die apps kunnen ze oefeningen maken, leerstof herhalen, content raadplegen (bijvoorbeeld digitale boeken, virtual walls) ... en hebben ze natuurlijk ook toegang tot al de bronnen van internet. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de Office365-toepassingen van Microsoft. Hetzelfde geldt voor hun leerkrachten, die ook gebruik kunnen maken van apps als Classroom, Forms of Sharepoint.

IPads in het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls

 

Geselecteerde apps worden door GIAL in een on demand "selfservice" geplaatst, een downloadplatform dat lijkt op de App Store maar dat toebehoort aan het openbaar onderwijs van de stad Brussel.

Het installeren van de apps op de iPads gebeurt manueel vanaf deze selfservice. Het updaten van de apps vindt echter automatisch op afstand plaats via het Mobile Device Management (beheer van mobiele apparaten) Casper. Het vereist dan ook geen enkele tussenkomst door de leerkrachten of de leerlingen. Het updaten van het besturingssysteem (iOS) blijft echter manueel.

GIAL zorgt er ook voor dat in alle onderwijsinstellingen wifi beschikbaar is.

02/06/2017 - 11:30