Overheidsopdracht. PPPM-opplosing

PNDAP18035. Aankoop van een PPPM-Oplossing (Project, Programma & Portofolio Management).

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Documenten

Termijn

Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31 october 2018 (10u) 

12/10/2018 - 12:45