Transparantie & I-CITY

Transparantie

Een ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen verplicht alle paracommunale verenigingen ertoe jaarlijks een verslag te publiceren en dat openbaar te maken. Het verslag van i-CITY werd aan de Stad Brussel doorgespeeld en staat online.

Het jaarverslag 2018 werd opgesteld in toepassing van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd door artikel 11 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 (BS 24/01/2018).

Er werd een inventaris opgemaakt van de in 2018 aan i-CITY toegewezen overheidsopdrachten, evenals een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens vergaderingen, de vergoedingen en voordelen van alle aard en de representatievergoedingen die in dezelfde periode aan de openbare mandatarissen van de vzw werden toegekend.

 

 

24/06/2019 - 12:00