mei 2015

Na de GIAL Dag 2013

Op 21 maart wijdde GIAL een hele dag aan de aankoop- en opdrachtencentrale. De voorstellingen en uitwisselingen door GIAL en zijn partners hadden een groot succes.

De uitnodiging trok 65 deelnemers aan, die 46 organisaties vertegenwoordigden. Het ging om gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheidsdiensten, intercommunales, paragemeentelijke vzw's, ziekenhuisdiensten, bedrijven,...

Het publiek was vooral geïnteresseerd in de uiteenzetting van EBP over de juridische aspecten van aankoop- en opdrachtencentrales, door de aanbiedingen van GIAL en de catalogus van de aankoop- en opdrachtencentrale. De aangeboden diensten beantwoorden aan de concrete noden van de instellingen, wat hun grootte ook is.

Finsat helpt bij beheer gemeentelijke schuldvorderingen

Finsat is een nieuwe applicatie ontwikkeld door GIAL. De nieuwe module is geënt op Brufin, de applicatie voor de boekhouding van de Stad Brussel en de politie Brussel Hoofdstad Elsene. Finsat laat toe om schuldvorderingen beter te beheren.

Deze schuldvorderingen nemen verschillende vormen aan: voor de bezetting van de openbare weg, het afleveren van identiteitskaarten, gekregen subsidies, leningen, verkopen,... Enkel de fiscale inkomsten worden verder beheerd door Pubfin.

Finsat was belangrijk omdat de schuldvorderingen tot vele operaties leidden (8.000 tot 10.000 per jaar) en om de vermenigvuldiging van andere systemen die niet aan Brufin waren gekoppeld te voorkomen.

Finsat wordt gebruikt door alle diensten en laat toe om de schuldvorderingen beter te beschrijven en op te zoeken, ze elektronisch te valideren, ze te printen en deze van andere applicaties (zoals BB-Bookings) te integreren. Een hondertal gebruikers maken nu gebruik van Finsat. Dit zou snel moeten stijgen tot 150.

Applicatie voor beheer inschrijvingen scholen

De applicatie die GIAL ontwikkelde voor een gemakkelijker beheer van de inschrijvingen in scholen wordt al in 6 gemeenten in Brussel gebruikt.

De applicatie werd oorspronkelijk ontworpen voor de Stad Brussel, maar wordt intussen ook gebruikt door de gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Evere. Al deze gemeenten werken met een call center waarbij telefonisten de aanvragen voor een inschrijving invoeren in de volgorde van ontvangst van de gesprekken. Elke operator voert de informatie in over de student en de persoon die ervoor verantwoordelijk is (contactgegevens van het kind en de ouders, de voorkeurslijst van de scholen van het kind, de huidige school als er een verandering van school is,...).

Beschikbare plaatsen en wachtlijst

De applicatie beheert automatisch de beschikbaarheid van plaatsen en de wachtlijst. De operator kan meteen aangeven aan de beller als de voorinschrijving van het kind in orde is (de definitieve inschrijving gebeurt later op school) of als het kind op een wachtlijst terechtkomt. Na verificatie van de aanvragen door de call desk wordt automatisch een e-mail gestuurd naar de verschillende directies met de lijst van ingeschreven leerlingen en de wachtlijst.

Exporteren van data

De oplossing wordt sinds 2008 in Brussel gebruikt. De software maakt het mogelijk om de 4 jaar van het kleuteronderwijs en 6 jaar van het basisonderwijs te beheren met invoer van de verzoeken tot inschrijving en toewijzing van de status 'ingeschreven' of 'wachten'. De tool maakt het mogelijk om dubbele inschrijvingen op te sporen, te zoeken en te beheren, en om de aanvragen op te volgen als er een plaats vrijkomt.

Ook het exporteren van de data naar andere software is mogelijk. Het systeem geeft bovendien een overzicht van de situatie van de aanvragen (dashboard) en maakt rapporten en mailings aan over de inschrijvingen en wachtlijsten.

Deze applicatie kan ook door andere steden gebruikt worden die de inschrijvingen in hun scholen doeltreffender willen beheren, met een betere en snellere informatie richting ouders.

Applicatie regelt werkorders in een gemeente

De applicatie PERF werd door GIAL ontwikkeld om gemeentelijke departementen beter toe te laten om werken binnen de juiste timing en voorwaarden af te werken.

Bij de Stad Brussel beheert het departement Openbaar onderwijs de scholen en bibliotheken. Elk dag zijn er technische interventies nodig in de instellingen, bijvoorbeeld voor de verwarming, de elektriciteit, het sanitair of schrijnwerk. Tot oktober 2012 werden die aanvragen ingevuld via de website van Openbaar onderwijs. De dienst Logistiek van Openbaar onderwijs stuurde deze gegevens daarna door naar de dienst die deze taak moet uitvoeren. Soms gebeurde dit zelfs op papier.

Deze werkwijze was weinig functioneel en liet niet toe om de aanvraag op te volgen. GIAL ontwikkelde daarom de applicatie PERF. De scholen en bibliotheken kunnen daarbij een aanvraag tot interventie indienen via een webapplicatie. Er kunnen ook bijlagen zoals foto's worden toegevoegd. Deze aanvragen komen in realtime bij het beheer van Openbaar onderwijs terecht, die ze dan doorstuurt naar de ploegbazen om vervolgens omgezet te worden in werkorders voor de arbeiders. Als de taak is uitgevoerd, kan de directeur van de instelling ze aanvaarden of weigeren.

Het systeem vermijdt dubbel werk (codering) en laat toe om het werk beter uit te voeren (bijvoorbeeld door de verschillende taken voor een gebouw na te kijken) en om nutteloze verplaatsingen te voorkomen. Het systeem bewaart de geschiedenis van de aanvragen, hun verwerking, hun afsluiting,... Sinds de inwerkingtreding eind oktober 2012 werden al 1.100 werkorders behandeld.

GIAL verzekert naast de ontwikkeling en de hosting van de PERF-applicatie ook de hulp aan de gebruikers.

Platform voor Open Data in Brussel

In februari 2012 startte de Stad Brussel met Open Data. In april 2014 stelt ze deze Open Data voor via een platform dat gecreëerd werd door OpenDataSoft. Het platform zorgt ervoor dat de openbare gegevens beter benut kunnen worden.

Op 24 februari 2012 opende de Stad Brussel opendata.brussel.be, een gedeelte van de website waar datasets ter beschikking werden gesteld in de formaten csv en htm. Deze gegevens werden via fiches aangeboden, zodat iedereen (burger, journalist, ontwikkelaar) er toegang tot had in een formaat dat gemakkelijk te (her)gebruiken was.

Platform voor Open Data

Om het aanleveren (door de administratie) en het gebruik (door iedereen) van de gegevens een impuls te geven, was het belangrijk om over een aangepaste tool te beschikken. Een platform voor Open Data vergemakkelijkt de hosting in verschillende formaten van de Open Data (csv, json, xls, GeoJSON, Shapefile). Ontwikkelaars zullen vooral geïnteresseerd zijn in de API die het gebruik van de datasets bevordert.

Ook het visualiseren van de data is mogelijk, via tabellen en eventueel kaarten (OpenStreetMap) of grafieken. De tabellen, kaarten en grafieken kunnen ook op andere sites (zoals de website van de Stad Brussel) worden 'embed'.

Zoeken in de datasets gaat via een interne zoekmachine of per facet (selectie per taal, producent van de informatie, thema, trefwoord,...).

Verscheidene datasets

Bijna 70 datasets zijn op dit moment beschikbaar op het platform: bijvoorbeeld de locatie van diensten, de evolutie van de Brusselse bevolking sinds 1921 of nog de prognoses over de bevolking (en met name de senioren) tot 2024.

Het grootste deel van de Open Data zijn afkomstig van de Stad Brussel, andere komen van gewestelijke of federale instanties.

OpenDataSoft

De oplossing voor het platform kwam van OpenDataSoft, een jonge Franse onderneming. Het platform is ontworpen om massaal datasets te publiceren, te delen en te hergebruiken. OpenDataSoft innoveert met een automatische standaardisering van data formats, koppeling van gegevens, interactieve visualisaties en analytische mapping, API's...

Twee jaar na de oprichting wordt OpenDataSoft gebruikt door lokale overheden, openbare of private beheerders van vervoer, milieu, toerisme en media.

Wifi in Brussel & GIAL

GIAL rolde in de Stad Brussel een netwerk van wifi uit, met 300 antennes in gebouwen en een openbare toegang tot wifi in de bibliotheken. In een volgend project van de Stad worden ook enkele pleinen uitgerust met draadloos internet.

De openbare toegang tot wifi op pleinen is een volgende stap richting een 'digitale stad'. Op 28 april 2014 werd het eerste wifinetwerk een feit op de Grote Markt van Brussel. Om het project tot een goed einde te brengen werkte GIAL samen met Dimension Data. Er werd gekozen voor de oplossing Cisco.

Verbinding met wifi

Om een verbinding te maken volstaat het om de voorwaarden te aanvaarden die op het scherm van de smartphone, tablet of laptop verschijnen. Wie verbonden is, ziet ook de agenda van de website van de Stad Brussel verschijnen.

Iedereen die gebruikmaakt van het wifinetwerk kan het internet raadplegen, mails versturen, inchecken op Foursquare, de sociale netwerken gebruiken inclusief het posten van foto's en video's. Na twee uur gebruik is het wel opnieuw nodig om een verbinding te maken.

Platform Cisco MSE

Het platform Cisco Mobility Services Engine (MSE) zorgt ervoor dat de beheerders informatie kunnen verspreiden (bijvoorbeeld een agenda) en (anonieme) statistieken kunnen verzamelen over de gebruikers en het gebruik.

Wifi op andere pleinen

De ervaring met deze 5 antennes op de Grote Markt wordt binnenkort uitgebreid naar andere pleinen in Brussel:

 • Muntplein (juli 2014)
 • De Brouckèreplein (juli 2014)
 • Vossenplein (oktober 2014)
 • Rouppeplein (oktober 2014)
 • Emile Bockstaelplein (oktober 2014)

Hackathon rond Open Data van de Stad Brussel

De Stad Brussel is actief op het gebied van Open Data sinds 24 februari 2012. Ze gaf GIAL de opdracht om een Open Data platform op te starten en daarna een hackathon te organiseren.

Deze Brussels Open Data Hackathon vindt plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2014 bij Transforma BXL (Perulaan 80 - 1000 Brussel). Ze is gebaseerd op de ervaring van Global Enterprise, als organisator van hackathons in Wallonië, en Transforma BXL, een Brusselse ruimte voor coworking.

Tijdens deze twee dagen komen ontwikkelaars, ontwerpers en burgers samen om online diensten of toepassingen voor te stellen of te creëren. Op het einde van de tweede dag zullen de deelnemers een demonstratie houden van hun dienst of applicatie voor een panel van deskundigen.

Ook voor vrouwen

Een voorbereidende vergadering onder de naam Girls Code Europe Intro to Open Data geeft een inleiding tot open data voor vrouwen. Deze vergadering vindt plaats op 13 oktober 2014 vanaf 18u bij Transforma bxl en moet vrouwen aanmoedigen om deel te nemen aan de hackaton. Het initiatief maakt deel uit van de Girls Code Europe Campaign, die plaatsvindt tijdens de Europe Code Week 2014.

Datasets Stad Brussel

De deelnemers zullen in staat zijn om vrij te beschikken over de gegevens op het platform opendata.brussel.be met ongeveer 80 verschillende datasets die beschikbaar zijn in het Frans, Nederlands of Engels. De aanmaak van deze datasets wordt verzekerd door de cel Web van de Stad Brussel die bij GIAL geplaatst is. Deze cel zoekt datasets en bereidt ze voor op hun integratie in het platform.

Inschrijven

Applicatie voor verkeersboetes bij de Stad Brussel

Sinds 3 maart 2015 behandelen de Juridische dienst en de dienst Financiën de verkeersboetes dankzij de applicatie 'Administratieve Sancties'. Deze applicatie werd ontwikkeld door GIAL.

De wet verleent aan de gemeenten de bevoegdheid om sommige overtredingen te beboeten. Zo mogen ze een reeks inbreuken bestraffen zoals verkeersovertredingen, in werkelijkheid vooral foutparkeren.

Administratieve sancties

Hoe deze boetes behandelen? Er is een interface ontwikkeld door de politie en de Stad voor de elektronische overdracht van processen-verbaal. Bij de Stad Brussel gebruikt de Juridische dienst de applicatie 'Administratieve Sancties', ontwikkeld door GIAL voor het beheer van de dossiers en de herinneringen. De applicaties PUBFIN en FINSAT, die gebruikt worden door de dienst Financiën, zijn aangepast om de boekingen van de bijhorende vorderingen te vergemakkelijken.

Een eerste balans

Minder dan één maand na de indienststelling van het systeem werden er al 2600 processen-verbaal behandeld en dat voor ongeveer 185.000 euro. Na die goede start begint GIAL nu aan de 2de integratie van de sancties, de 'administratieve boetes' ofwel 4 tot 5000 dossiers per jaar die tot de bevoegdheid van de bestraffende ambtenaar horen. Op termijn zal deze applicatie ook de 'Procedure College' bevatten over de intrekkingen en de opschortingen van vergunningen geleverd door de gemeente en over de tijdelijke of definitieve sluitingen van handelszaken (3 tot 400 dossiers per jaar).

Scholen Stad Brussel overgeschakeld op Windows 7

GIAL heeft de migratie naar Windows 7 verzekerd van de posten van het departement Openbaar onderwijs van de Stad Brussel.

Hoewel de vraag van de Stad was om de PMS-centra te informatiseren, bleek het nodig om alle schoolcomputers te laten overschakelen op het besturingssysteem Windows 7. Na een pilootfase (oktober-december 2013) in de PMS-centra en de scholen, gebeurde de massale implementatie door toepassing van het GDESS-proces (beheer van de apparatuur-implementatie ter plaatse) dat van kracht is bij GIAL.

Na gedetailleerde infosessies in de scholen, de aanmaak van gebruikers en de uitwerking van een planning (rekeninghoudend met de toegangen in de instellingen), werden niet minder dan 4.070 posten uitgerust. Het gaat zowel om pedagogische en administratieve posten als de ruimtes met openbare toegang tot internet in de bibliotheken. De implementatie werd eind 2014 beëindigd. De scholen beschikken ook over servers waardoor ze gegevens veilig kunnen opslaan.

GIAL verzekert ook elk jaar de roll-out (vervanging) van een gedeelte van het informaticapark van de scholen, een 800-tal pc's.

GIAL op het Salon des Mandataires

GIAL zal voor het eerst aanwezig zijn op het Salon des Mandataires om er zijn aankoop- en opdrachtencentrale voor te stellen.

De elfde editie van het Salon des Mandataires vindt plaats in Marche-en-Famenne op donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015. Het evenement trekt vooral een publiek dat samengesteld is uit mandatarissen van Waalse gemeenten, provincies, intercommunales, autonome regies (overheid), ministeries en andere instellingen van openbaar nut. In 2014 trokken 12.500 bezoekers naar de gebouwen van WEX, waar 300 standhouders hen opwachtten.

GIAL zal op de stand 5C36 staan en zal er zijn aankoop- en opdrachtencentrale voorstellen. Ter herinnering: bij de 97 aangesloten leden van de centrale van GIAL zijn er 65 gelokaliseerd in het Waalse Gewest.

LargeMail voor het verzenden en ontvangen van omvangrijke bestanden

De oplossing LargeMail van GIAL wordt sterk aanbevolen voor het verzenden en ontvangen van grote bestanden. Deze gebruiksvriendelijke toepassing vermijdt het blokkeren van e-mailboxen.

LargeMail wordt al door de Stad Brussel gebruikt, bijvoorbeeld door het departement Stedenbouw dat belangrijke bestanden moet kunnen uitwisselen. Net Brussel maakt er ook gebruik van.

Het systeem kan dus gebruikt worden door diensten of overheden om grote bestanden te verzenden:

 • van hun e-mail adres naar om het even welke bestemmeling
 • van een externe verzender naar een van hun e-mailadressen
 • van hun e-mailadres naar een of verschillende andere van hun e-mailadressen

Bestanden downloaden gaat tot een totaal van 2GB.

Voor zover de bestemmeling een link krijgt naar een downloadpagina, is deze boodschap zeer licht. Het verspert in geen enkel opzicht zijn elektronische brievenbus en hij loopt geen gevaar dat ze geblokkeerd is en de bestemmeling heeft er geen hinder door. Deze oplossing moet dus de voorkeur krijgen, ook intern.

Bij gebruiksproblemen kan de Call Desk opgeroepen worden voor hulp.

GIAL plaatst wiki voor Stad Brussel

De Stad Brussel heeft een wiki die informatie verzamelt over werken die Brussel in de kijker zetten. GIAL plaatste deze wiki.

Verschillende Franse regio's en steden bieden internetgebruikers de mogelijkheid om bijdrages te leveren op 'wiki'-pagina's. In België werd dat op gemeentelijk niveau nog niet geprobeerd, tot de Wikibru van de Stad Brussel (wiki.brussel.be).

Na de studie van verschillende wiki-systemen koos Gial voor MediaWiki, de vrije software die aan de basis ligt van Wikipedia. Het was nodig om een 'template' (model) te kiezen en een personalisering (banner bovenaan, lettertype zoals op de website van de Stad Brussel). GIAL plaatste ook 3 domeinen en maakte databases aan voor de meertaligheid (de wiki wordt aangeboden in 3 talen).

Een 'Rich Editor' werd ook geplaatst om bijdrages mogelijk te maken voor mensen die minder bekend zijn met de codes die gewoonlijk in een wiki gebruikt worden en die een klassieke tekstverwerker verkiezen.

Applicatie voor het beheer van gemeentelijke marktplaatsen

Het beheer van marktplaatsen in een stad als Brussel, met tientallen markten en honderden marktkramers, is vaak heel complex. De informatisering van het beheer zorgt voor een striktere aanpak en grotere doeltreffendheid. De oplossing voor de Stad Brussel komt via de opdrachtencentrale van GIAL.

In de Stad Brussel zijn er 14 openbare markten en 780 plaatsen. Ongeveer 700 ambulante handelaars oefenen er hun activiteit uit.

Vaststelling via PDA

Voor een betere controle van de markt worden de ontvangers uitgerust met een persoonlijk toestel (PDA) dat automatisch de kaarten van de marktkramers herkent. Voor handelaars met een dagkaart (zonder abonnement) kan meteen een factuurticket aangemaakt worden. In het toestel zit ook een fototoestel waarmee inbreuken kunnen worden vastgelegd. Bij aankomst op hun dienst kunnen de ambtenaren hun gegevens meteen overzetten.

Verwerking via software

Bij de gemeentelijke administratie geeft de software een heleboel info over de markten weer: naam, locatie, dagen van de markt, tarieven, beheer van de kandidaturen voor de markt, profielen van handelaars, toekennen van vaste plaatsen, regelmatig factureren, statistieken opmaken,... Alles kan ook overgemaakt worden aan de gemeentelijke boekhouding.

Catalogus van GIAL

In Brussel werd na een overheidsopdracht gekozen voor de Franse toepassing GEODP Placier van het bedrijf ILTR. Deze applicatie werd al gebruikt in een tiental gemeentes zoals de steden Rennes, Bordeaux en Reims. GEODP Placier staat nu in de catalogus van de opdrachtencentrale van GIAL en kan door andere gemeentes besteld worden om de openbare markten beter te heren en op te volgen.

Open Data Stad Brussel genomineerd voor Belfius Smart City Award

De Stad Brussel is één van de 10 gemeenten die geselecteerd is om deel te nemen aan de Belfius Smart City Award 2015. Haar Open Data platform, beheerd door de cel Web bij GIAL, werd uitgekozen door een jury.

De Stad Brussel stelde zich kandidaat met haar Open Data platform, dat ondersteund wordt door de oplossing van OpenDataSoft.

Het platform stelt meer dan 300 datasets ter beschikking in het Frans, Nederlands, Engels en dit in verschillende formaten. Deze datasets kunnen gedownload worden of in beeld gebracht worden in tabelvorm, kaarten of grafieken. Deze kunnen trouwens ook geïntegreerd worden in websites of blogs. De datasets kunnen eveneens gebruikt worden via een API (Application Programming Interface).

De 10 projecten worden voorgesteld in Le Vif/L’Express en Knack en zullen voorgelegd worden voor een stemming eind 2015 (van 3 tot 23 november).

Autoloze zondag & GIAL

De website van de Stad Brussel, die beheerd wordt door GIAL, trok meer dan 39.000 bezoeken tijdens de Autoloze zondag. Een groot aantal van de bezoekers deed dat met een mobiel toestel.

GIAL was twee keer betrokken bij de Autoloze zondag van 22 september 2013: een applicatie liet toe om doorgangsbewijzen (voor particulieren en bedrijven) aan te vragen (497 aanvragen in 2013) en een artikel op de website van de Stad Brussel gaf alle info over de dag en de verschillende activiteiten.

Groot aantal bezoekers

Op zondag 22 september 2013 kreeg de website 39.324 bezoeken (36.053 unieke bezoekers). Het gaat om het 2de hoogste aantal bezoeken in de geschiedenis, het record dateert van 21 juli 2013 met 46.805 bezoeken (41.875 unieke bezoekers).

Bezoeken met smartphone

Twee derde (67,5%) van de bezoeken gebeurde via een pc, terwijl een derde via smartphones (16,3%) of tablets (16,2%) gebeurde. Voor de nationale feestdag ging het om 77,5% via desktops, 15% via tablets en 7,5% via smartphones.

Bij de mobiele toestellen is Apple de grote slokop want 3 van de 4 gebruikte mobiele apparaten zijn producten van Apple: iPad (43,2%), iPhone (30,4%) en iPod (1%). Een Samsung werd in 15,7% van de gevallen gebruikt bij een mobiel bezoek.

Besturingssystemen en webbrowsers

De verdeling van de besturingssystemen en webbrowsers:

 • besturingssytemen: Windows (53,8%), iOS (24,2%), Macintosh (13%), Android (7,6%), Linux (0,8%)
 • webbrowsers: Safari (30,2%), Google Chrome (27,7%), Internet Explorer (20%), Firefox (14,6%) en Android (5,2%)

Mobiele versie

Als de website van de Stad Brussel bezocht wordt met een mobiel toestel krijgt de gebruiker de keuze tussen de klassieke versie van de site (www.brucity.be) of de mobiele versie (m.brucity.be). De mobiele versie kreeg 4.061 bezoeken op 22 september 2013 (3.715 unieke bezoekers), waarvan 92% bezoeken via smartphone.

Bij GIAL

De website van de Stad Brussel wordt beheerd en bijgewerkt door een cel Web bij GIAL. De site werd ontwikkeld bij het departement Ontwikkeling en de beveiligde hosting wordt eveneens verzekerd door GIAL.

Computerprogramma voor een beter beheer van de crèches

Hoe de inschrijvingen en wachtlijsten van crèches beheren? Hoe de aanvragen van de ouders het best behandelen en het personeel administratief ontlasten? De applicatie BB Bookings helpt bij het beheer van opvangplaatsen en laat toe om de bezetting van crèches en peutertuinen beter te plannen.

De werking van de meer dan 20 kinderdagverblijven van de Stad Brussel was vaak een bron van stress, zowel voor het personeel als de ouders. Die laatsten werden gedwongen om veel crèches te bezoeken, zich in te schrijven en het personeel vragen te stellen over het vervolg van hun aanvraag. De oplossing was een gecentraliseerde procedure waarbij de inschrijvingen via één kanaal gebeurden.

Omdat geen enkele tool bij de Stad Brussel voldeed aan die vereisten werd GIAL belast met het ontwikkelen van een applicatie die rekening hield met de procedures van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) en Kind & Gezin.

Capaciteit en aanvragen

Deze tool beheert de inventaris van de opvangplaatsen en de evolutie van hun capaciteit en aanvragen. Zo helpt de applicatie bij de toekenning van plaatsen, in functie van de wensen van de ouders (die tot 3 opvangplaatsen kunnen kiezen), de beschikbare plaatsen en de prioriteiten van de beheerders.

Beheer van de bezetting

De applicatie BB Bookings laat ook toe om de bezetting van de opvangplaatsen te beheren. De bezetting van elke opvangplaats kan gevisualiseerd worden, zodat de beschikbare plaatsen beter zichtbaar worden. De aanvragen worden in alle gelijkheid behandeld en de kinderen worden beter verdeeld over de opvangplaatsen. Het personeel van de kinderdagverblijven wordt op deze manier ontlast van administratieve taken, zodat het zich helemaal kan toeleggen op de opvang van de kinderen.

Capaciteit van 1.070 plaatsen

In 2012 helpt het systeem in de Stad Brussel 20 Franstalige opvangplaatsen (63 secties en 866 plaatsen) en 6 Nederlandstalige opvangplaatsen (17 secties en 204 plaatsen), een totale capaciteit dus van 1.070 plaatsen. In 2011, werden zo 1.811 kinderen opgevangen.

Client/server applicatie

De applicatie werd ontwikkeld in Powerbuilder 12.5 en werkt op een relationele datebasa van SQLAnywhere. Om ze te gebruiken moeten de opvangplaatsen en de centrale dienst op een netwerk zijn aangesloten. Deze lichte oplossing wordt aangeboden onder de vorm van een client/server applicatie. De applicatie draait op de computer van de gebruiker, terwijl de gegevens op een beveiligde manier gecentraliseerd en bewaard worden.

In het Nederlands en Frans

De software van BB Bookings is tweetalig. De gebruiker heeft dus een interface in zijn eigen taal. De taalkeuze kan op elk moment veranderd worden. De documentatie en de online hulp zijn toegankelijk in het Nederlands en het Frans.

De applicatie kan gebruikt worden voor andere steden en gemeenten die dezelfde problemen hebben bij het beheer van crèches.

Applicatie voor het beheer van verlofdagen

In elke instelling is het nodig om ook de vakanties van de werknemers te beheren. GIAL ontwikkelde hiervoor een applicatie, die niet enkel binnen GIAL maar ook in een kabinet van de Stad Brussel gebruikt wordt.

Binnen de tool van het type SaaS kan de werknemer een gewone of bijzondere (vaderschap, jongerenvakantie, zonder zolden, persoonlijke redenen, syndicaal, opleiding, recuperatie overuren,...) aanvraag voor verlof indienen. De begin- en einddatum worden hierbij ingevuld, met of zonder commentaar. De aanvraag wordt daarna geregistreerd en verstuurd voor goedkeuring.

Met de applicatie is het mogelijk om te zoeken op aanvrager, begin- en einddatum, type aanvraag, de verantwoordelijke of het statuut (nieuwe aanvraag, lopend, geannuleerd, aanvaard, geweigerd, te verduidelijken).

De werknemer krijgt toegang tot de kalender met vakantiedagen van zijn cel, dienst, departement, en kan kennisnemen van zijn beschikbare saldovakantiedagen, rekeninghoudend met bijvoorbeeld de vervangdagen voor feestdagen, compensatiedagen of bijkomende vakantiedagen.

De gegevens worden bewaard op een beveiligde server bij GIAL. Het bedrijf kan de vertrouwelijkheid van zijn informatie binnen de organisatie bepalen.

Deze applicatie, ontwikkeld door GIAL, kan gebruikt worden door kabinetten, administraties en andere publieke instellingen en vzw's, ook in een al bestaand intranet.

GIAL en Brusselse open data in Issy-les-Moulineaux

Op 5 oktober 2012 organiseerde Citadel on the Move een dag rond open data in Issy-les-Moulineaux (Frankrijk). GIAL werd uitgenodigd om te spreken over zijn ervaring met open data voor de Stad Brussel.

Tijdens de dag lag de klemtoon op het belang van het vrijgeven van openbare gegevens en de moeilijkheden die daar soms mee gepaard gaan, zowel wat betreft de kennis, productie en het terbeschikkingstellen als het gebruik ervan (in de vorm van allerlei soorten apps),...

De voorstellingen kwamen uit Frankrijk, België (Brussel en Gent), Engeland (Manchester) en Nederland (Amsterdam en Rotterdam).

De conclusies van deze dag kunnen de Stad Brussel helpen om het aanbod van open data te verbeteren.

GIAL en Visual TruView op ICTnews

GIAL moet aan publieke instellingen perfect functionerende diensten leveren, zonder bijvoorbeeld vertragingen op het netwerk of de onbeschikbaarheid van een applicatie. Met Visual TruView is het mogelijk om snel problemen in de performantie op te sporen.

GIAL moet de performantie van een groot netwerk in de gaten houden: het beheert 290 servers (waaronder 190 virtuele), 5.800 desktops, 350 LAN switches en 150 draadloze toegangen, verdeeld over 230 sites. Dat netwerk geeft bijvoorbeeld de Stad Brussel de mogelijkheid om haar openbare dienstverlening te verzekeren.

Om de performantie te bewaken heeft GIAL voor Visual TruView gekozen. Kris Vanbiervliet, team leader Telecom & Security bij GIAL legt dit uit in een interview op de website van ICTnews (business portal for top professionals), onder de titel Netwerk en applicaties zonder geheimen.

De studie van deze case werd gepubliceerd op de website van Fluke networks.

Tutelle XChange: geautomatiseerde uitwisseling tussen OCMW en Stad Brussel

De Stad Brussel houdt een administratief toezicht op het OCMW. De uitwisseling tussen beide is nu gedematerialiseerd.

De Stad Brussel oefent een administratief toezicht uit op haar OCMW. Daardoor moet zij beraadslagingen doorkrijgen van de Raad van Sociale Actie en deze laten onderzoeken door haar diensten. Deze diensten leggen dan een besluit voor aan het College of aan de Raad. Na het nemen van een beslissing moet deze worden overgemaakt aan het OCMW.

Documenten per post

Tot nu werden de documenten per post verstuurd en werd de procedure grotendeels manueel uitgevoerd. Maar de omvang van de uitwisselingen was zeer groot: iedere week werden 80 tot 120 beraadslagingen en hun bijlagen voorgelegd aan het College van de Stad, met pieken van 200 tot 250 beraadslagingen.

Tutelle XChange

Alle uitwisselingen tussen het OCMW en de Stad Brussel worden geautomatiseerd en geïnformatiseerd dankzij het opstarten van het systeem Tutelle XChange. Op deze manier wordt het overbodig om tonnen papier af te drukken en manueel te verplaatsen, wat ecologisch meer verantwoord is en wat een efficiënter beheer mogelijk maakt.

Virtualisatie van applicaties in het onderwijs van de Stad Brussel via Microsoft

GIAL virtualiseerde de applicaties voor de scholen van de Stad Brussel met Microsoft Application Virtualization (App-V). Microsfot zette deze case study in de kijker.

De case study geeft weer wat de voordelen zijn van een virtualisatie van applicaties in de scholen, vooral wat betreft doeltreffendheid (met software dat altijd op niveau is), snelheid en flexibiliteit. De studie wordt geïllustreerd door de ervaring van de Haute Ecole Francisco Ferrer (2.700 studenten en 300 pc's) en de getuigenis van Christian Ponnen, de beheerder van het informaticapark van de HEFF.

Voorts komen nog aan bod: Michel Boumal, inspecteur van de Stad Brussel, en Pierre Dufey, projectleider bij GIAL. Deze laatste legt uit dat de catalogus met applicaties eind 2013 een 200-tal apps zal bevatten.

Smartboards via de opdrachtencentrale van GIAL

Wie digitale schoolborden (digibords of smartboards) voor het onderwijs of opleidingen wil aanwerven, kan daarvoor terecht bij GIAL.

Dankzij de conventie van de aankoop- en opdrachtencentrale van GIAL kan een aanbestedende overheid profiteren van de beste voorwaarden en garanties bij de aankoop van smartboards, en dit zonder een overheidsopdracht te lanceren. Het gaat om digitale schoolborden met software in het Frans of het Nederlands.

Smartboards van Défilangues

Het aanbod van Défilangues werd na de procedure voor de Stad Brussel geselecteerd. Défilangues heeft al 1.500 interactieve borden verkocht en geplaatst, en verzekert al een ondersteuning aan de scholen. Het bedrijf heeft volgend aanbod:

 • een garantie van 5 jaar op de borden en de elektronica, 25 jaar voor het oppervlak van het bord bij een normaal gebruik en voorzien in de gebruiksaanwijzing die met het materiaal geleverd wordt, en 3 jaar voor de projector en de lamp (buiten gewone slijtage)
 • snelle probleemoplossing (binnen 48u) en één van de goedkoopste herstellingsdiensten op de markt, met het ontlenen van materiaal tijdens de herstelling

De partners van GIAL kunnen hun keuze maken uit de catalogus van elektronische borden en accessoires van Défilangues.

Aankoopcentrale

Om aan te sluiten volstaat het om de conventie van de aankoopcentrale van GIAL te ondertekenen. Deze geeft toegang tot alle opdrachten uit de aankoop- en opdrachtencentrale. GIAL kan u in contact brengen met Défilangues voor deze opdracht na een aanvraag via contact@gial.be.

GIAL en de website van het departement Openbaar Onderwijs van Brussel

Op 28 mei 2014 ging de nieuwe website van het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel online. GIAL begeleidde dit project van begin tot einde.

GIAL, dat al ervaren is door onder meer de website van de Stad Brussel, verzekerde de ondersteuning bij het hele project van de nieuwe website voor het departement Openbaar Onderwijs. Het werkte in de eerste plaats aan het lastenboek voor deze site. De website moest hierbij voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden:

 • voldoen aan de verwachtingen van het publiek, bijvoorbeeld met volledige en leesbare informatie over de scholen en bibliotheken
 • de mogelijkheid voor het departement om info over zijn verwezenlijkingen of activiteiten aan te kondigen
 • de mogelijkheid geven om voor vacatures te solliciteren

RWD & CMS

GIAL was ook verantwoordelijk voor de procedure die het webdesign van de nieuwe website zou bepalen. Het ging hierbij om een RWD (responsive webdesign). De webpagina's passen hun formaat dus aan aan het apparaat waarop ze gelezen worden: smartphone, tablet, desktop computer,...

Als CMS (contentmanagementsysteem) voor de website koos GIAL voor Drupal, dat het beste voldeed aan de gestelde eisen.

De website van Openbaar Onderwijs wordt net als andere websites van de Stad ook gehost door GIAL.

Gebruik applicatie voor verlofdagen breidt uit

GIAL ontwikkelde een applicatie voor het beheer van verlofdagen bij een eerste kabinet van de Stad Brussel. Intussen maken al 3 kabinetten gebruik van deze applicatie.

Binnen de tool die door GIAL ontwikkeld werd, kan een werknemer een aanvraag voor verlof indienen (ongeacht het type) voor een bepaalde periode, deze becommentariëren, opslaan en verzenden voor validatie. Er is ook een zoekfunctie.

Deze tool van het type SaaS werd al door 2 kabinetten van schepenen van de Stad Brussel gebruikt. Sinds 26 mei 2014, en na een korte opleiding, maakt nu ook een derde kabinet er gebruik van.

Deze applicatie kan eveneens gebruikt worden door andere kabinetten, administraties en publieke instellingen en vzw's.

Module voor een beter beheer van de Brusselse graven

Sinds 1 december 2014 heeft de Stad Brussel een tool om de grafdossiers voor de vier begraafplaatsen van de Stad Brussel (Evere, Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren) effectiever te beheren.

GIAL heeft de Stad Brussel begeleid bij de integratie van de module Begraafplaatsen in de Saphir-oplossing die al gebruikt werd door de diensten van het departement Demografie. Deze uitgebreide module zorgt voor een tijdswinst en een kleinere foutenmarge, bijvoorbeeld door het automatisch invullen van velden wanneer het nummer van een overlijdensakte is ingevoerd.

De tool biedt een scala aan informatie over graven, hun staat, hun geschiedenis, hun eigenaardigheden, hun beschikbaarheid. De module produceert ook een reeks documenten en certificaten met betrekking tot een graf.

Herdenkingswebsite voor het Archief van de Stad Brussel

Op vraag van het Archief van de Stad Brussel werkte GIAL de website '1914-1918 Bezet Brussel' uit met de CMS Joomla!

Deze website van het Archief van de Stad Brussel moest teksten en illustraties kunnen tonen over de bezetting van Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dit op een aantrekkelijke manier, bijvoorbeeld met een tijdslijn, en voor een breed publiek waaronder ook scholen. Het was eveneens belangrijk dat het personeel van het Archief zelf de website kon beheren, omdat de inhoud evolueert (met nieuwe teksten, beelden en activiteiten) in de komende 4 jaar van de herdenking.

Joomla! werd gekozen als CMS voor het gebruiksgemak van de opstart en het beheer. De website 1914-1918 Bezet Brussel werd ontwikkeld door GIAL, dat het Archief daarnaast bijstond met raad. Net als andere websites wordt ook deze site gehost door GIAL.

PERF-applicatie regelt werkorders van het departement Demografie van de Stad Brussel

De applicatie PERF werd door GIAL in 2012 ontwikkeld om gemeentelijke departementen beter toe te laten om werken binnen de juiste timing en voorwaarden af te werken. Sinds 16 december maakt ook het departement Demografie van de Stad Brussel van PERF gebruik.

Het departement Demografie van de Stad Brussel beheert binnen zijn dienstverlening een aanzienlijk patrimonium: het Administratief centrum, de gedecentraliseerde verbindingsbureaus, crèches en peutertuinen, buurthuizen, seniorenpaviljoenen en zelfs kerkhoven. In totaal zijn het bijna 100 ruimtes waar onderhoud en werken nodig zijn.

Met de PERF-applicatie kunnen de aangewezen personen werken aanvragen. Deze aanvragen worden daarna gevalideerd door een logistieke dienst en verzonden naar de technische dienst. De applicatie is gemakkelijk in gebruik. GIAL werkte met 'senior users' en infosessies werden georganiseerd. Het personeel maakte zich snel meester van deze tool die de taak vergemakkelijkt en het werk rationaliseert. De applicatie levert bovendien statistieken die het mogelijk maken om de bugdetten voor onderhoud en renovatie beter te voorspellen.

'Responsive' website Stad Brussel in testfase

Omdat steeds meer mobiele toestellen worden gebruikt om de website van de Stad Brussel te raadplegen, heeft de Stad besloten om een bètaversie van een 'responsive' website online te zetten.

Een website met een 'responsive webdesign' (RWD) is gemakkelijk te lezen en navigeren ongeacht het apparaat (smartphone, phablet, tablet, laptop of desktop pc, tv-scherm) waarmee hij geraadpleegd wordt. Om tot een website in RWD te komen, moest GIAL het navigeren en het design van de site aanpassen.

Flat design

Zo werd de website van de Stad Brussel bijvoorbeeld ook leesbaar op een klein scherm (onder meer de knoppen om pagina's op sociale netwerken te delen, moesten andere dimensies krijgen). De vormgeving werd daarbij een 'flat design'. Bovendien was het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle applicaties leesbaar waren, zoals formulieren, kaarten, webcambeelden, browsen in het magazine de Brusseleir,...

In bètaversie

De website is beschikbaar in bètaversie (beta.brussel.be) met de mogelijkheid voor iedereen om opmerkingen over de RWD-versie door te sturen via een online formulier (rwd.brussel.be).

Het project van de overgang naar een RWD-website is het werk van GIAL. Voor het webdesign werd Tostaky gekozen na een onderhandelde procedure.

Apps

Door de nieuwe website in RWD werd de Android-app van de Stad verouderd. De 3 versies (Frans, Nederlands en Engels) werden daarom vervangen door nieuwe (eveneens gratis) apps, ontwikkeld door GIAL. Voor gebruik moet eerst de oude versie verwijderd worden en de nieuwe versie via Google Play gedownload worden:

GIAL op Inforum en Rewics

Tijdens deze 2 evenementen stelt GIAL de QR-codes en hun gebruik voor. Tijdens de Rencontres wallonnes de l'Internet citoyen (REWICS) spreekt GIAL ook over het vak van 'webmaster' bij lokale overheden.

GIAL wordt vertegenwoordigd door Philippe Allard die de QR-codes en hun toepassingen uitlegt (aan de hand van een demonstratie), vooral in de wereld van de documentatie, de openbare bibliotheken en de cultuur. Deze uiteenzetting (in het Frans) maakt deel uit van het programma van de Inforum georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie in de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel op donderdag 19 mei 2011. Het algemene thema zal I&D: for dummies? zijn.

Dezelfde uiteenzetting-demonstratie over QR-codes vindt ook plaats tijdens de REWICS in Charleroi op woensdag 4 mei 2011. Tijdens deze REWICS, georganiseerd door Technofutur TIC in de Géode, is Philippe Allard ook een van de sprekers rond het thema Webmaster bij de lokale besturen.. welk statuut en welke toekomst?

GIAL ingezet voor de verkiezingen in Brussel

De ploegen van GIAL hebben de verkiezingen in de Stad Brussel voorbereid en gecoördineerd wat betreft de informatica (behalve software) en de logistiek voor het elektronisch stemmen. GIAL kwam ook tussenbeide in Vorst.

In Brussel

Dit type van operatie is complex omdat de hele 'roadmap' liefst 107 activiteiten bevatte over een periode van 5 maanden tot aan de zondag van de verkiezingen. In Brussel waren naast GIAL nog andere departementen betrokken: Demografie, Wegeniswerken, Stedenbouw, Openbaar onderwijs (met installatie van de kiesbureaus in de scholen), de Aankoopcentrale. GIAL was ook betrokken bij het proces van de oproeping, omdat de kieslijsten afkomstig zijn van de Saphir-software die door GIAL beheerd wordt.

Deze stemming vereist de inzet van een grote infrastructuur met:

 • 532 stemmachines
 • 99 stembussen
 • 631 schermen
 • 99 pc's voor de voorzitters van de stembureaus

Dit materiaal werd twee maanden voor de verkiezingen getest en 95 defecte onderdelen moesten worden vervangen. Een dag voor de verkiezingen verzekerde GIAL de coördinatie van de montage van de 99 kiesbureaus op het grondgebied van de Stad Brussel.

In totaal waren 8 vrachtwagens en 25 installateurs nodig om de hardware klaar te zetten. Diezelfde dag nog werd het materiaal opnieuw getest en 42 componenten moesten nog worden vervangen.

Tijdens de zondag van de verkiezingen verzekerde GIAL de ondersteuning voor de informatica, samen met de ambtenaren van de Stad die aanwezig waren in de stembureaus en het callcenter van de FOD Binnenlandse Zaken. Daarna coördineerde GIAL nog de ontmanteling van het stemsysteem, dat in Zaventem bewaard wordt.

In Vorst

In de gemeente Vorst coördineerde GIAL het klaarzetten van de:

 • 220 stemmachines
 • 42 stembussen
 • 262 schermen
 • 42 pc's voor de voorzitters van de stembureaus

Ook dit materiaal werd getest en na de verkiezingen ontmanteld.

Op het hoofdkantoor van het kanton Brussel

GIAL leverde eveneens de IT-infrastructuur voor het hoofdkantoor van het kanton Brussel in het Justitiepaleis. Deze apparatuur (pc's, schermen, printers, hubs) werd geïnstalleerd en geconfigureerd. Het was bedoeld voor het secretariaat van het hoofdkantoor en diende voor:

 • het coderen van de lijsten en kandidaten
 • het tellen van de stemmen
 • de berekening van de verdeling van de zetels
 • de aanduiding van de verkozenen
 • het opstellen en afdrukken van de verschillende verslagen

Balans

Er werd geen enkel groot probleem vastgesteld bij de diensten en het materiaal die geleverd werden in Brussel en Vorst. Het was al de 12de keer dat GIAL deze taak op zich nam in Brussel. Dat gebeurde voor het eerst in 1994, het jaar waarin voor het eerst elektronisch gestemd werd.

GIAL en RFID in de openbare bibliotheken

Op vraag van de provincie Henegouwen houdt GIAL een opleiding rond RFID in openbare bibliotheken. De opleiding (in het Frans) vindt plaats op dinsdag 17 april 2012 in La Louvière.

Deze opleiding is bedoeld voor professionals uit bibliotheken en draait rond de nieuwe technologie van RFID. Tijdens de opleiding komen volgende zaken aan bod: de verschillende elementen van RFID (Radio-Frequency Identification) in bibliotheken, de inwerkingstelling en het gebruik en de voordelen vanuit het oogpunt van de lezer en de bibliothecaris. De focus ligt ook op het welslagen van de opstart van zo'n RFID-project in bibliotheken (en het onderhoud ervan) en de uitwerking van een bijzonder bestek en de aankoopprocedures.

De opleiding vindt plaats van 9u30 tot 16u30 in de lokalen van het Athénée provincial (Implantation des Arts & Métiers - salle Alexandre André) in La Louvière. De kosten worden gedragen door de centrale bibliotheek van Henegouwen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

GIAL en de nieuwe website van de Stad Brussel

Op 3 juli 2012 is een vernieuwde website van de Stad Brussel (www.brussel.be) online gegaan. De verwezenlijking werd begeleid door GIAL.

De website van de Stad Brussel die in 2008 online ging, kreeg een nieuwe look. GIAL bereidde het lastenboek voor het nieuwe webdesign voor en lanceerde een overheidsopdracht. Deze opdracht werd toegekend aan Tostaky, dat de voorstellen indiende bij de Stad Brussel.

GIAL zette de website uiteindelijk online, rekening houdend met de vereisten van de Stad Brussel. GIAL lette hierbij vooral op de criteria voor een toegankelijke website en verzekerde de hosting van de website van de Stad Brussel.

Brussel en GIAL gebruiken Sophos

GIAL past de Sophos Enterprise Security & Control oplossing toe om zijn terminals en die van de Stad Brussel te beschermen.

Het gaat om terminals (servers, desktops, smartphones) die gebruikt worden door de Stad Brussel en GIAL tegen virussen, spywares of andere malwares: 235 servers, ongeveer 4.500 pc's (desktops), 200 draagbare computers (laptops) die werken op Windows, MacOS en Linux (verdeeld over 190 plaatsen) en smartphones die werken op Windows Mobile.

B2B-oplossing voor de openbare sector

5 bedrijven reageerden op de overheidsopdracht die door GIAL werd gelanceerd. Het is de oplossing van het Britse bedrijf Sophos (aangeboden door Fujitsu) die uiteindelijk werd gekozen. Het product van Sophos heeft zeer goede referenties, vooral in de academische wereld. Bij de sterke punten hoort onder meer een update voor de virus signatures om het uur. Het is ook niet alleen mogelijk om computers in een netwerk te beschermen maar ook de pc's die gewoon met het internet verbonden zijn.

Schakel GIAL in voor een overheidsopdracht

De aankoopcentrale van GIAL kan elke overheidsopdracht zoals bovenstaande uitvoeren voor gemeenten, provincies, gewesten of gemeenschappen. Op die manier kunnen deze van de beste voorwaarden op de markt genieten.

Het beheer van digitale boeken en GIAL

GIAL en de 2de dag van de Journées du livre numérique 2010-2011.

De 2de dag van de Journées du livre numérique 2010-2011 (Dagen van het digitale boek) heeft als thema: het digitale boek in de openbare bibliotheken (alleen in het Frans). De dag vindt plaats op 4 oktober 2010 in de Riches Claires bibliotheek.

In de namiddag zal Pierre-Aldo Patti (GIAL) het woord nemen tijdens een technische rondetafel over het beheer van digitale boeken.

(21 september 2010)

Pers beschikt over toegang tot wifi in Koning Boudewijnstadion

Steeds meer journalisten en fotografen hebben een snelle internetverbinding nodig tijdens sportevenementen om hun artikels of foto's door te sturen. Ook het Koning Boudewijnstadion had daarom een kwaliteitsvolle draadloze internetverbinding (wifi) nodig.

Tijdens de wedstrijd België-Duitsland bleek het bestaande systeem aan zijn limiet te zitten. Om aan de vraag van de Belgische Voetbalbond te voldoen, kreeg GIAL van de Stad Brussel (eigenaar van het Koning Boudewijnstadion) de opdracht om een nieuwe oplossing te bestuderen die zowel talrijke verbindingen als het uitwisselen van 'zware documenten' mogelijk maakte.

Na onderzoek stelde GIAL voor om de oplossing van Belgacom te gebruiken die al getest werd tijdens de Memorial Van Damme. GIAL zorgde daarna voor de coördinatie van de installatie en de eerste succesvolle test tijdens de wedstrijd België-Azerbeidzjan.

Het systeem, dat flexibeler is gemaakt, is nu klaar voor de volgende voetbalinterland België-Turkije, waarvoor een bijkomende toegang en een grotere bandbreedte zijn voorzien.

Zo kunnen tot 200 personen (enkel leden van de pers en afgevaardigden van de UEFA) tegelijk online een verbinding maken en werken.

Flux. GIAL begeleidt Bravvo bij het digitaal verzamelen van gegevens door stadswachten

Op het grondgebied van de Stad Brussel zijn 135 stadswachten van Bravvo actief. Elk jaar stellen ze tussen 45.000 en 60.000 incidenten en overlastproblemen vast. Het verzamelen van de gegevens gebeurt nu digitaal.

Het gaat bijvoorbeeld om het vaststellen van sluikstorten, stadsmeubilair dat in slechte staat is, problemen met buren,... De stadswachten van Bravvo, de preventiedienst van de Stad Brussel, maakten die vaststellingen tot nu toe schriftelijk, waarna ze nog naar de bevoegde diensten zoals stedenbouw of de politie moesten worden doorgestuurd.

Stroom of 'flux' aan gegevens

[RIMGT1]Bravvo wilde het verslag van deze gegevens digitaal maken zodat de procedure verbeterd werd, er minder fouten werden gemaakt en het gemak van de opvolging bevorderd werd. Het project kreeg de naam 'flux'.

GIAL maakte de haalbaarheidsstudie, werkte het lastenboek uit en lanceerde de overheidsopdracht. Het ging om 20 personal digital assistants (PDA's) waarmee de stadswachten zouden worden uitgerust, de informatica (frontoffice) om ze te doen functioneren en het programma voor het beheer van de gegevens vanuit de centrale zetel van Bravvo en naar de 10 gedecentraliseerde antennes van Bravvo.

GIAL verzekert de hosting van het systeem en de gegevens en begeleidt ook testen. De eerste testen gebeurden in de Marollen in het hart van Brussel.

Elke stadswacht kan bij een vaststelling nu de gegevens coderen (het programma maakt voorstellen), ze lokaliseren (GPS) en foto's maken. De gegevens worden niet meteen doorgestuurd maar pas bij aankomst van elke stadswacht in de antenne van Bravvo.

Elke dienst van de Stad heef toegang tot de gegevens en kan dus reageren op de vaststellingen. De functie 'reporting' laat toe om statistieken op te stellen, de vaststellingen in kaart te brengen, rapporten op te maken en de evolutie te volgen.

GIAL en de verkiezingen van 13 juni 2010

Bij verkiezingen met klassieke termijnen heeft GIAL 4 maanden om zich voor te bereiden. Voor de laatste federale verkiezingen had GIAL slechts 40 dagen, of 3 keer minder tijd, om haar opdrachten in Brussel en in Vorst te verzekeren. Een uitdaging!

De elektronische stemming in Brussel verzekeren

GIAL moest ook de goede werking van de 95 Brusselse stembureaus, of de 553 stemmachines, de 104 elektronische urnes en de 6 totalisatiemachines verzekeren. Al het informaticamateriaal werd getest met Wincor ... in 5 werkdagen.
Het voorafgaande werk van GIAL ging van het onderverdelen van de kiezers in de stembureaus tot het afdrukken van de verkiezingslijsten, de kiezerslijsten en de lijsten van de samenstellingen van de bureaus, het maken van cd’s voor de politieke partijen, het afdrukken, in enveloppe steken en versturen van 80 000 oproepingsbrieven en het afdrukken van de oproepingsbrieven voor Belgen in het buitenland.

De verkiezingen vereisen een goede werking van de applicaties Saphir en Afel (verkiezingsaangelegenheden) ’s avonds en in het weekend. Daarvoor werd personeel van de eenheden Administratief beheer en van het departement IT (Telecom&Beveiliging, Data Center, Systeem, Desk Support) opgetrommeld. De dag van de stemming heeft men 32 pannes moeten oplossen (25 stemmachines, 6 urnes en 1 totalisatiemachine) die geen ernstige gevolgen hebben gehad.

De logistiek in Vorst

In Vorst heeft GIAL eveneens de testen georganiseerd – altijd in een tijdspanne van een week – en de logistiek verzekerd. In de 40 stembureaus van Vorst (uitgerust met 191 stemmachines, 41 urnes, 2 totalisatiemachines) is er op 13 juni geen enkele panne voorgekomen.

Voor het kanton Brussel

GIAL heeft bovendien gezorgd voor de installatie van het hoofdbureau van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde in het Justitiepaleis van Brussel. Men heeft het materiaal (pc’s met … diskettelezers, schermen en printers) op één week tijd moeten bestellen, configureren, leveren en installeren! Missie geslaagd.

Persoverzicht. RFID in de bibliotheek

De internet- en multimediarubriek van 'Lectures', het Franstalig bibliotheekmagazine (n°169 - januari-februari 2011) is gewijd aan aan het gebruik van de RFID-technologie in openbare bibliotheken.

Het artikel gepubliceerd in dit magazine van de Franse gemeenschap (dienst bibliotheken) herhaalt dat GIAL een financiële en technologische studie uitvoerde over RFID (Radio Frequency Identification).

Na het opstellen van het lastenboek en het lanceren van een Europese overheidsopdracht begeleidde GIAL de installatie van de RFID in Oudergem en daarna in de Bibliothèque principale de Bruxelles II (Laken) in 2010.

Eerste verjaardag nieuwe website Stad Brussel

De Stad Brussel heeft een persconferentie gegeven ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de nieuwe website.

De balans van het eerste jaar werd opgemaakt, de aandacht werd gevestigd op de toekenning van het label Anysurfer (toegankelijkheid) op 5 november 2009 en er werd een overzicht gegeven van alle nieuwigheden van het voorbije jaar. Tot slot werden de 2 nieuwe webcams voorgesteld: op het Continental Hotel (De Brouckèreplein) en op de top van het Atomium.

Bij de organisatie van de persconferentie waren de ploegen Cel Web, Web Ontwikkeling, Exploitatie en Telecom & Security van GIAL betrokken.

(19 november 2009)

Zoekmachine voor vastgoed van de Brusselse Grondregie

GIAL ontwikkelde voor de Grondregie een nieuwe zoekmachine voor immobiliën die toegankelijk is via de website van de Stad Brussel.

Bij de ontwikkeling van de website van de Stad Brussel werd snel duidelijk dat de huidige zoekmachine van de Grondregie leed onder de concurrentie van andere online commerciële zoekdiensten waaraan internetgebruikers gewend zijn. De ambtenaren van de Grondregie moesten het aanbod aan woningen ook 2 keer coderen, voor de applicatie Immowin en voor de gemeentelijke website.

De zoekmachine werd daarom aangepast. Zo werd het voor de internetgebruiker gemakkelijker om vastgoed van de Stad op te zoeken: woningen (studio, appartement, huis), een kantoor of handelspand, een parkingplaats (auto of motor) of een garage of box. En ook de dubbele codering werd vermeden.

Het zoeken is mogelijk via allerlei criteria zoals het type vastgoed en de aanwezigheid van een lift, de postcode, de huurprijs, de categorie van de woning (wijkcontract, omkaderd, middenklasse), de oppervlakte, specifieke zaken (personen met beperkte mobiliteit, senioren).

De zoekresultaten zijn dus veel verfijnder en worden ook duidelijker voorgesteld. Bij elk resultaat komt nu een foto van het vastgoed. Het resultaat kan bovendien in pdf afgedrukt worden.

Hoe afspraken beheren bij een gemeentelijke overheid?

Het Vreemdelingenbureau van de Stad Brussel ontvangt mensen met verschillende achtergronden aan het loket. Hoe kan men de wachttijden en de kans op fouten verminderen bij het maken van een afspraak? En hoe de agenda van loketbedienden beter beheren? GIAL vond de oplossing.

Elke burger die zijn dossier in orde wil brengen bij de dienst Vreemdelingenbureau (departement Demografie van de Stad Brussel), moet ter plaatse komen en eventueel later aanvullende documenten afleveren, die variëren afhankelijk van het type aanvraag.

G-PLAN

Het beheer met een klassieke agenda is een bron van fouten, terwijl een elektronische oplossing voor een beter beheer van de afspraken en schema's zorgt. GIAL werd belast met het zoeken naar een instrument dat aan de behoeften voldoet en dat kan worden geconfigureerd volgens de specifieke verwachtingen.

Na de studie kwam de Nederlandse oplossing G- PLAN, dat al gebruikt wordt door andere Belgische steden, naar boven. Het wordt toegepast in Brussel sinds 22 april 2014 en dus kunnen ambtenaren van het Vreemdelingenbureau nu afspraken invoeren en ze bevestigen of er een herinnering over sturen via e-mail of sms, met daarbij de lijst van vereiste documenten.

Een veertigtal gebruikers heeft toegang tot het systeem voor een betere organisatie en optimale controle van de afspraken. De tool is moduleerbaar en de ambtenaar kan kiezen om de duur van de afspraak te verhogen of verlagen afhankelijk van het specifieke profiel van de burger.

Een statistische module biedt daarnaast een compleet overzicht van de activiteiten. De ergonomie, look & feel van het product maken het gebruik aangenaam.

De oplossing ontwikkeld voor het Vreemdelingenbureau kan ook worden ingezet bij andere diensten van de Stad, of worden aangepast aan de behoeften van andere gemeenten.

Het Gastenboek van de Stad Brussel doorbladeren

Bezoekers die officieel ontvangen worden op het Stadhuis van Brussel tekenen het Gastenboek. De eerste handtekening was van koning Leopold I. GIAL werkte mee aan het online plaatsen van dit Gastenboek.

[RIMGT1]Het Gastenboek bestaat uit 3 delen: 1843-1967, 1967-1999, 1999-nu. De eerste 2 delen worden bewaard bij het Archief van de Stad Brussel. Het laatste deel door de dienst Protocol. Het Archief liet de Gastenboeken scannen. GIAL verwerkte deze digitale documenten tot een online Gastenboek op de website van de Stad.

Zo zijn de boeken voor iedereen toegankelijk, terwijl de originelen in het Archief bewaard blijven. Via de website kan iedereen de namen ontdekken van de bekende staatshoofden die ooit Brussel bezochten (www.brussel.be/6348).

Het hulpmiddel dat door GIAL ontwikkeld werd, werd al gebruikt voor het doorbladeren van het gemeentelijk magazine De Brusseleir of voor grote stedenbouwkundige projecten zoals de Atlas Pacheco.

(29 november 2010)

In de media. GIAL, de QR-codes, zijn aankoopcentrale en de iMacs

Le Vif/L'Express en La Libre Belgique toonden half april 2011 hun interesse in de verwezenlijkingen van GIAL en zijn rol als aankoopcentrale.

Le Vif/L'Express van 15 april 2011 besteedde in de rubriek High-Tech 2 bladzijden aan barcodes in de straten. De illustratie en het 2de deel van het artikel gingen over de QR-codes in Brussel met vermelding van GIAL, dat instaat voor de informatica van de Stad Brussel.

Op zaterdag 16 april 2011 verscheen er ook een artikel in de rubriek Acteurs van La Libre Entreprise, het gespecialiseerde supplement van La Libre Belgique. Onder de titel Apple: Abelsys séduit le GIAL beschrijft het artikel de overheidsopdracht die door GIAL werd gelanceerd voor de uitrusting van de Stad Brussel met iMacs en de uitbreiding van het aanbod van de aankoopcentrale van GIAL met producten van Apple (iMac, MacBook, iPad, software en randapparatuur, verzekeringspakketten,...).

GIAL en RFID in de bibliotheek van Oudergem

GIAL heeft het project van de RFID-technologie begeleid in de Franstalige gemeentelijke bib van Oudergem in het Brussels Gewest.

RFID (Radio Frequency Identification) maakt gebruik van een systeem met etiketten (met chip) dat de registratie van het ontlenen vergemakkelijkt. Het gebruik van RFID komt het beheer van de bib en de strijd tegen diefstal ten goede. De bibliothecarissen kunnen op die manier ook meer tijd besteden aan vragen van lezers, animatie, communicatie,...

GIAL deed eerst een voorafgaande financiële en technologische studie, stelde daarna het lastenboek op voor 3 jaar en lanceerde de Europese aanbesteding. Het nieuwe systeem werd ingehuldigd op 9 mei 2010.

(9 mei 2010)

Brussel.be trekt 77,7% meer bezoeken in 2010

De website van de Stad Brussel zag het aantal bezoeken en bezoekers sterk stijgen in 2010.

De nieuwe website van de Stad Brussel werd opgestart op 12 november 2008. Sindsdien gaat het aantal bezoekers in stijgende lijn. In 2010 heeft de website 2.257.786 bezoeken verwerkt. 1.533.202 unieke bezoekers surften naar de website. Ten opzichte van 2009 is het aantal bezoeken toegenomen met 77,7% en het aantal bezoekers met 73,2%.

Bezoekersrecords

Een bezoekerspiek werd bereikt op:

 • 4 juli: 17.505 bezoeken tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk in Brussel
 • 21 juli: 17.167 bezoeken ter gelegenheid van de nationale feestdag
 • 19 september: 19.774 bezoeken tijdens de autoloze zondag

Nieuwigheden in 2010

In 2010 heeft de website van de Stad Brussel nieuwe mogelijkheden online zien verschijnen: een interactieve kaart die de mogelijkheid biedt om belangrijke punten te lokaliseren en routebeschrijvingen aan te geven. Ook de inhoud van de 3 Guldenboeken van de Stad Brussel kwam online te staan.

De website van de Stad is sinds 2010 eveneens beschikbaar via de interactieve kiosken Administratel in het Administratief centrum en in het Stadhuis.

Sinds 2008 waren er al heel wat evoluties:

De website van de Stad Brussel wordt ontwikkeld door GIAL, dat zowel instaat voor de hosting als het beheer

QR-codes in Brussel

GIAL beheert de website van de Stad Brussel en werkt ook technologische toepassingen uit voor nieuwe gebruiken op het internet. Zo wordt de informatie nu ook geleverd in QR-codes.

QR-codes geven de gebruikers van een smartphone de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie via het mobiele internet. De QR-codes kunnen worden gescand door mobiele telefoons van het type smartphone die een lezer voor QR-codes hebben (QR reader).

De codes werden aangemaakt, gedrukt op stickers en geplaatst op verschillende plaatsen in de stad (administratieve, culturele,... plaatsen). Voor elke plaats werd een mobiele pagina aangemaakt. Deze pagina, die leesbaar is met een smartphone, bevat informatie over de plaats en de voorgestelde diensten, eventueel met een foto van de binnenkant en links naar activiteiten of nieuws. De pagina bevat ook alle nodige praktische informatie. Als de plaats gesloten is, heeft de bezoeker zo toch nog toegang tot nuttige informatie.

De Stad Brussel is hiermee de eerste gemeente in België die gebruikmaakt van QR-codes om bijkomende informatie te geven aan bezoekers van de stad.

GIAL ontwerpt en ontwikkelt mobiele website voor de Stad Brussel

Nu het bezit en gebruik van smartphones sterk groeit, kan ook een gemeente interesse tonen in een lichtere website die aangepast is aan de noden van mobiele gebruikers. GIAL kreeg de opdracht een versie van de website van de Stad Brussel te maken voor smartphone.

De ervaring van gemeenten, zowel in België als Frankrijk, is zeldzaam, bijna onbestaande zelfs. Brussel moest dus een geheel eigen model ontwikkelen dat de verschillende rubrieken en informatie toont op een mobiele versie. De noden van de mobiele gebruiker zijn immers anders dan die van een internetgebruiker thuis.

Uitdagingen

De Stad Brussel wil zich ook niet tot een beperkt aantal gebruikers van mobiele telefoons richten. De gebruikers kunnen verschillende soorten smartphones en gsm's gebruiken met een heleboel verschillende systemen en versies. De realisatie van het project werd aan GIAL toevertrouwd, omdat de ontwikkeling van mobiele sites door bedrijven kostelijk kan zijn en omdat de competenties intern aanwezig waren.

Na onderzoek creëerde GIAL een website die leesbaar was op een zo groot mogelijk aantal toestellen. De smartphones van de laatste generatie worden zo verbonden met een heldere, simpele mobiele website zowel wat betreft de navigatie als de leesbaarheid. De toestellen van oudere generaties en gsm's kunnen geen gebruik maken van alle functies maar de informatie is wel steeds beschikbaar in tekst.

Omdat het framework enkel in een weinig gedocumenteerde bètaversie bestond, moest GIAL op zoek naar oplossingen om Googlemaps, de beelden van de webcam en video's te integreren.

Voor de mobiele gebruiker

De mobiele website is toegankelijk via de adressen m.brussel.be en www.brussel.be. Vandaar kan de gebruiker ook overschakelen op de Franse en Engelse versie. De website bevat de actualiteit en de agenda (met zoekmotor) van de website. Deze info komt via de klassieke website zodat dubbel coderen vermeden wordt.

De mobiele website geeft ook info over de gemeentelijke administratie, het politieke leven, de mobiliteit, de spoed- en wachtdiensten.

Kaarten

De mobiele website bevat een aantal kaarten die handig zijn voor gebruikers die zich in de stad bewegen: jeugdherbergen, toerismekantoren, hondentoiletten, politiekantoren, geldautomaten, groene ruimten, striproute, parkings voor gehandicapten, openbare parkings, toiletten, urinoirs, Villo!.

Deze kaarten werken met geolocatie, zodat de gebruiker zijn eigen plaats op de kaart ziet. Het is ook mogelijk om de beelden van de 3 webcams van de Stad Brussel te bekijken: Grote Markt, De Brouckèreplein en Atomium. De mobiele gebruiker kan via 'Netwerken' bovendien meteen naar de Facebook- en Twitterpagina van de Stad surfen.

De knowhow van GIAL voor dit project kan ook aangeboden worden aan andere instanties.

GIAL en Brussel Digitale Stad

De Stad Brussel gaf op 16 maart 2012 het startschot voor de campagne 'Enter the City' die tot doel heeft de aandacht te vestigen op de prestaties van de Stad Brussel in het digitale domein voor de burgers en bezoekers van de stad.

Tijdens de campagne maakt de Stad gebruik van posters, brochures en diverse activiteiten (conferenties, digitale cafés, digitale opleidingen in openbare computerruimtes, colloquium,...).

De campagne vestigt bovendien de aandacht op het werk van GIAL voor de Stad Brussel, met name op het gebied van open source, virtualisatie van applicaties en het beheer van de website van de Stad Brussel.

GIAL ontwikkelde ook de website van de Stad Brussel en de website voor Enter the City. Daarnaast werkt GIAL mee aan de organisatie van diverse activiteiten die deel uitmaken van de Enter the City campagne.

GIAL biedt websites voor evenementen aan in Joomla!

In een stad als Brussel zijn soms kleine websites nodig om evenementen in de kijker te zetten. Deze websites, verbonden aan manifestaties of campagnes, moeten vaak snel online zijn. GIAL kiest voor de vrije software van Joomla!

Op deze manier werd GIAL gevraagd om een website te maken voor een internationale conferentie rond het beheer van Europese historische centra van het Werelderfgoed (Unesco) en voor de campagne E-Brussels - Enter the City.

Er werd gekozen voor het open source contentmanagementsysteem (CMS) van Joomla!. Deze websites kunnen het volgende bevatten: een banner, een menu dat verwijst naar artikels binnenin (met integratie van illustraties, delen via e-mail), een inschrijvingsformulier,... Het beheer van de website is gemakkelijk en de redacteurs moeten geen bijzondere vaardigheden bezitten om artikels aan te maken, te illustreren of tabellen en links toe te voegen,...

Deze kleine websites voor evenementen kunnen ter beschikking gesteld worden van andere organisatoren van manifestaties of campagnes. De gecreëerde websites worden gehost door GIAL.

Dimension Data tekent raamcontract bij GIAL

GIAL sluit een raamcontract af met netwerkintegrator Dimension Data. Dimension Data zal GIAL voorzien van LAN- en WLAN-apparatuur en hen assisteren bij het design en de implementatie van grote IT-projecten. Aan de openbare aanbesteding namen 4 bedrijven deel.

Wifi

Dimension Data zal GIAL bijstaan bij zijn wifi-projecten. Het stelde GIAL hiervoor Cisco WiFi-technologie voor. De producten van Cisco beschikken over een aantal technologieën die beschikbaarheid en dekking garanderen zodat gebruikers op een snelle en betrouwbare manier kunnen connecteren. Op die manier is er geen verschil in gebruik van applicaties via het lokale of draadloze netwerk. Bovendien laat het management platform van Cisco toe om een aantal taken te automatiseren.

Meer bandbreedte

Daarnaast zal Dimension Data GIAL ook bijstaan bij de implementatie van IT-projecten die meer bandbreedte vereisen zoals het virtualiseren van applicaties bij scholen, bibliotheken en administraties.

Datacenterverkeer

Tenslotte stelde Dimension Data een datacenter switch-oplossing voor om het datacenterverkeer bij GIAL te vereenvoudigen en alles op vlak van netwerk te consolideren. Zo zal het aantal poorten teruggeschroefd worden van 10 naar 2, waardoor het beheer wordt vereenvoudigd, de beheerskosten worden gedrukt en de omschakeling naar Unified Networking gemaakt kan worden.

Wifi en webcam op Brussel Bad

GIAL plaatste gratis wifi en een webcam op Brussel Bad 2012, dat plaatsvindt van 6 juli tot en met 12 augustus.

Wie tijdens Brussel Bad gebruik wil maken van de gratis wifi kan een verbinding maken via de hotspot Bru Les Bains - Brussel Bad. Zo wordt het gemakkelijk om te surfen op internet via smartphone, tablet of draagbare computer (laptop) en foto's door te sturen of de sociale netwerken te raadplegen. De organisatie zelf beschikt over een beveiligde verbinding.

De webcam toont live beelden van het stadsstrand van Brussel. Deze beelden zijn te zien via de website van de Stad Brussel en de mobiele versie ervan (m.brussel.be).

Website Centrale Franstalige Openbare Bibliotheek op Joomla!

GIAL heeft Joomla! gebruikt om de nieuwe website van de Centrale Franstalige Openbare Bibliotheek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te maken.

De website www.bibcentrale-bxl.be is nu gebaseerd op het contentmanagementsysteem (CMS) van Joomla! dat door GIAL werd geplaatst.

De website kan op deze manier op een gedecentraliseerde manier beheerd worden. Zo kunnen de bibliotheken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf hun activiteiten toevoegen en wijzigen in de agenda.

Het design van de site werd aangepast, rekening houdend met de wensen van de Centrale Bibliotheek. De website wordt gehost door GIAL.

Ontdekkingsdag GIAL: programma & inschrijving

VOLZET. GIAL nodigt u uit voor een infodag op donderdag 24 februari 2011. Tijdens deze dag worden de aankoopcentrale en de professionele applicaties voor openbare diensten voorgesteld. De voorstellingen zijn in het Frans.

De infodag vindt plaats op donderdag 24 februari 2011 in Brussel (Hotel Metropole - De Brouckèreplein). De dag omvat:

 • een voorstelling van het juridische principe van een aankoopcentrale (wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006) en de toepassing hiervan bij GIAL
 • een voorstelling van een aantal professionele applicaties die door GIAL ontwikkeld werden

Programma

Voormiddag

MEC Lounge

 • 10u30: ontvangst van de deelnemers & koffie

MEC Audi 2

 • 11u: inleiding door Jean-Marc Goeders, afgevaardigd bestuurder van GIAL
 • 11u15: De aankoopcentrale, juridische aspecten, door Kristen Voglaire, juriste, EBP
 • 11u35: De aankoopcentrale in de praktijk door Michel Bergiers, manager klantendienst GIAL
 • 12u: De aankoopcentrale van GIAL gezien door de gebruikers, uitwisseling van ervaringen

MEC Lounge

 • 12u30: lunch

Namiddag

MEC Audi 2

 • 14u: BB Bookings, voor een beter beheer van de wachtlijsten in gemeentelijke crèches en kinderopvangplaatsen door Michel Leroy, directeur Ontwikkelingen, & getuigenis van een gebruiker met Marianne Gielen van het Steunpunt Jonge Kind van de Stad Brussel
 • 14u40: PuMaS, een professionele software voor het beheer van aankopen door Philippe Genin & Daniel Sadin van GIAL, & getuigenis door een gebruiker bij de Aankoopcentrale van de Stad Brussel
 • 15u15: uitwisseling van ervaringen

Salle Langevin

 • 14u: De catalogus van producten van de aankoopcentrale, door Michel Bergiers, manager klantendienst GIAL
 • 14u10: De positie van het aanbod Fujitsu in de aankoopcentrale van GIAL door een vertegenwoordiger van Fujitsu
 • 14u40: De positie van het aanbod HP Printer & maintenance RealDolmen Printer met Yves Jamers, IPG Sales spécialiste Imaging & Printing Business Group, HP, en Charles Cornelis, account manager, RealDolmen
 • 15u15: uitwisseling ervaringen

MEC Lounge

 • 15u30: koffie & versnaperingen

Inschrijven

De inschrijving is gratis. De lunch wordt aangeboden. Reserveren is verplicht via het online inschrijvingsformulier.

GIAL in de media. Kiosken Administratel

Het magazine CitizenE vermeldt het aandeel van GIAL in de plaatsing van de interactieve kiosken Administratel in Brussel.

CitizenE is een magazine rond e-government. In het nummer van november-december 2010 besteedt het tijdschrift aandacht aan de installatie van de eerste informatiekiosken Administratel in Brussel (in het Administratief centrum en het verbindingsbureau van Laken).

Het artikel Administratel. Un service interactif pour les citoyens beschrijft de functies van de kiosken. Het besluit met de melding dat het project voortkomt uit een samenwerking tussen de Europese Stichting en GIAL, de vzw die de informatica van de Stad Brussel beheert.

(december 2010)

Infokiosken Administratel in Brussel

De Stad Brussel heeft interactieve informatiezuilen geplaatst die de e-administratie moeten bevorderen. GIAL heeft het project mee begeleid.

[RIMGT1]De infokiosken Administratel zijn computers met touchscreen die alle nodige informatie bevatten over wonen, werken en verplaatsingen in Brussel, met onder meer links naar de website van de Stad. Aan dit e-loket zijn ook administratieve stappen mogelijk met of zonder elektronische identiteitskaart.

GIAL werkte mee aan dit project. Het keek het lastenboek na en lanceerde de overheidsopdracht. Het begeleidde daarna de plaatsing van de kiosken en keek de aanpassing aan de Brusselse noden na, hielp bij de keuze van de locaties, verzekerde de internetverbinding en testte de kiosken uit.

Op woensdag 10 november 2010 werden de eerste 2 kiosken (waarvan 1 voor gehandicapten) ingehuldigd in het Administratief centrum. Er werden toen ook 2 andere infozuilen in gebruik genomen: één in het Stadhuis en één in het verbindingsbureau van Laken.

GIAL zal ook de plaatsing van de volgende kiosken begeleiden in de wijken Noord, Louiza, Noord-Oost, Neder-Over-Heembeek en Haren.

(16 november 2010)

Digitaal archief Stad Brussel online

Het Archief van de Stad Brussel zet steeds meer oude documenten om in digitale vorm. Een aantal documenten zijn nu online te raadplegen via de website van de Stad Brussel, andere zijn dat via de leeszaal van het Archief. Het project werd in goede banen geleid door het departement Ontwikkeling van GIAL.

Het online plaatsen van documenten moet bezoekers van het Archief helpen bij hun zoektocht. GIAL hielp bij het aanmaken van enkele beschikbare toepassingen, waaronder de tool om online digitale pagina's te doorbladeren.

Digitale documenten online

Iedereen met een internetverbinding kan bepaalde gedigitaliseerde documenten raadplegen via de website van de Stad Brussel:

Documenten beschikbaar in de leeszaal

Andere digitale documenten zijn, via een portaal dat door GIAL ontwikkeld werd, beschikbaar in de leeszaal van het Archief:

 • iconografische albums
 • iconografische collectie
 • parochieregisters
 • bevolkingsindex
 • vreemdelingenkaarten
 • de krant Le Soir
 • persmagazines

Vele onuitgegeven manuscripten zijn ook te raadgplegen via de online catalogus Pallas.

Nieuwe infokiosken Administratel

Op vraag van de Stad Brussel heeft GIAL enkele nieuwe interactieve infozuilen geplaatst.

[RIMGT1]6 nieuwe computers werden geplaatst. 3 kiosken in de buurthuizen (Nachtegaal, Millenium, Haren) en 1 in het verbindingsbureau Louiza zijn al in werking sinds 28 januari 2011. De kiosken voegen zich bij de al bestaande zuilen in het Stadhuis, het Administratief centrum en het verbindingsbureau Laken.

GIAL bereidde de installatie (kabels, verbinding met het internet via ADSL) voor, verzekerde de informatietoevoer, plaatste het materiaal en waakte over de goede werking.

Lees verder:

Apple-producten in de catalogus van de aankoopcentrale van GIAL

GIAL werft de Apple iMac aan voor de Stad Brussel en haar scholen in het bijzonder. Ook andere openbare instellingen kunnen nu uit het gamma van Apple kiezen bij de aankoopcentrale van GIAL.

Op vraag van de Stad Brussel stelde GIAL een lastenboek op voor de aanwerving van de Apple iMac voor departementen van de Stad zoals de drukkerij (15 iMac 21,5') en de onderwijsinstellingen (80 iMac 27') die met grafische vormgeving en fotografie bezig zijn.

De overheidsopdracht werd (Europees) gelanceerd in oktober 2010 en uiteindelijk in januari 2011 binnengehaald door het bedrijf Abelsys d'Erpent.

Van iPad tot iMac

Zo heeft de aankoopcentrale nu volgende producten van Apple in de catalogus: 'all in one' computers (iMac), draagbare computers (MacBook), bureaucomputers (MacPro), tabletcomputers (iPad), sofware voor Apple, AppleCare packs,... De producten staan tot eind januari 2014 in de catalogus.

Een aanbestedende overheid zoals een gemeente, een intercommunale, een provincie, een gewest, een gemeenschap,... kan een beroep doen op deze aankoopcentrale. Zo hoeft de overheid niet zelf een hele overheidsopdracht te lanceren.

De producten van Apple voegen zich bij de producten van Fujitsu, HP (via RealDolmen) die al in de catalogus van GIAL staan. Deze werden voorgesteld tijdens de Ontdekkingsdag van GIAL op 24 februari 2011.

Een tool voor het beheren van het wagenpark van de Stad Brussel

Een gespecialiseerd softwarepakket zorgt vandaag voor een beter beheer van het grote wagenpark van de Stad Brussel.

Het wagenpark van de Stad Brussel werd beheerd via een hele reeks standaloneapplicaties. Het ging bijvoorbeeld om software bestemd voor de productie van vrachtbrieven voor de chauffeurs, voor het beheer van herstelwerkplaatsen of voor de brandstofbevoorrading. Die systemen communiceerden niet onderling met elkaar en talrijke gegevens moesten opnieuw gecodeerd worden of werden niet opgeslagen. Het was dus niet mogelijk om een history te bekijken of statistieken te realiseren, bijvoorbeeld over het verbruik van voertuigen.

De inzet was van belang aangezien de Stad Brussel meer dan 500 voertuigen gebruikt, zonder de accessoires te tellen (zoals strooiwagens en aanverwante machines, bijvoorbeeld landbouwmachines voor de groene ruimten). Zo ontstond er de zorg om te beschikken over een tool die een maximum van die applicaties integreert.

Meerdere oplossingen werden overwogen: de ontwikkeling door GIAL of door een derde partij of de aankoop van sleutel-op-de-deur software. GIAL realiseerde de analyse die resulteerde in de beslissing te opteren voor de packageformule, met het opmaken van een bestek en een Europese offerteaanvraag.

Na het selectieproces werd er gekozen voor de oplossing ATAL, ontwikkeld door het Franse bedrijf Aductis en in België geïmplementeerd door Stésud. Het softwarepakket van Aductis garandeert het beheer van gebouwen, het wegennet, de groene ruimten en het wagenpark, en werd door het bedrijf op punt gesteld en uitvoerig getest bij diverse Franse openbare entiteiten.

Dit type informaticaoplossing maakt het mogelijk om het gebruik van het wagenpark beter te plannen en zodoende het te beperken, een betere opvolging van de voertuigen te verzekeren en zodoende hun levensduur en de veiligheid te verhogen, en alle kosten van elk voertuig te integreren, herstellingen en onderhoud inbegrepen. Bijgevolg kunnen de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de voertuigen objectief bekeken worden, zodat de voertuigkeuze beter gestuurd kan worden.

De interface is eenvoudig, ergonomisch, gepersonaliseerd. Voor de parametrisatie werd rekening gehouden met de gebruiker en zijn rechten. Via de complementaire software e-ATAL kan men voertuigen reserveren of incidenten via internet melden.

Na de beginanalyse te hebben uitgevoerd, heeft GIAL de rol van integrator ten aanzien van de Stad Brussel verzekerd. GIAL heeft zo gewaakt over de conformiteit ten opzichte van de voorwaarden van de offerte en aanvragen ter verbetering van het product geïntroduceerd. GIAL heeft ook gezorgd voor de opleiding van het personeel en de planning. Het is ook GIAL die de software host.

(15 november 2010)

Zomer 2010. De website van de Stad Brussel verdubbelt het aantal bezoeken

De Stad Brussel heeft aangekondigd dat de bezoeken aan haar website, die beheerd wordt door GIAL, met 95% zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

De website werd helemaal vernieuwd in november 2008. De voorafgaande studie, de inwerkingstelling van de nieuwe website en de ontwikkelingen werden verzekerd door GIAL, dat ook het beheer van de site voor zijn rekening nam. Het aantal bezoeken en bezoekers gaat in stijgende lijn.

Beheer van de website

De inhoud van de website wordt beheerd door een ploeg van 3 personen (e-redacteurs). Deze ploeg functioneert als een redactie in de schoot van GIAL.

Het team Cel Web wordt ondersteund door een webmaster, die de ontwikkeling van het content management system (CMS) verzekert. Andere teams binnen GIAL waken over de goede werking en toegankelijkheid van de website.