juli 2015

Website voor De Brusselse Keukens

Sinds 28 juli 2015 beschikken de Cuisines Bruxelloises - Brusselse Keukens over een website die gemaakt werd door GIAL.

Deze website (www.lescuisinesbruxelloises.be - www.debrusselsekeukens.be) werd ontwikkeld in Drupal door GIAL op basis van de verlangens van de vererniging. De Brusselse Keukens wilde verschillende zaken in de kijker zetten: haar activiteiten en diensten (onder meer met video's), het engagement ten opzichte van de klanten, rekrutering en een bevordering van het contact, onder meer via een nieuwsbrief.

De website wordt ook gehost door GIAL.