oktober 2015

Stem voor het Open Data project van de Stad Brussel!

Het Open Data platform van de Stad Brussel (opendata.brussel.be), beheerd door GIAL, is genomineerd voor de 'Smart City Award 2015'. Deze prijs beloont de creatiefste stad of gemeente met hun duurzame vernieuwing.

Het Open Data platform opendata.brussel.be verzamelt digitale gegevens die gratis en openbaar ter beschikking zijn. De gegevens zijn afkomstig van de Stad Brussel en haar partners. Op dit moment telt het platform bijna 400 datasets die in verschillende formaten beschikbaar zijn, maar ook als tabel, grafiek of kaart. De kaarten zijn ook gemakkelijk te integreren in websites en blogs.

Het platform is bovendien beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels. Naast gemeentelijke gegevens zijn er ook datasets die afkomstig zijn van de gewestelijke en federale overheden. De gegevens kunnen in verschillende formaten worden gedownload en zo gebruikt worden voor de ontwikkeling van applicaties voor smartphones of websites. 

Iedereen kan stemmen voor de Stad Brussel via:

Stemmen is mogelijk van 22 oktober tot en met 12 november 2015. De laureaat wordt bekendgemaakt op 2 december 2015.

Migratie naar Windows 7 in Brussel

GIAL was verantwoordelijk voor de migratie naar Windows 7 van niet minder dan 6.800 computers.

Het enorme project van de implementatie van Windows 7 werd gestart in oktober 2013. Het ging daarbij om het informaticapark van de Stad Brussel, van het Openbaar onderwijs (scholen en bibliotheken van de Stad), van GIAL en van de vzw Bravvo. De uitvoering ervan duurde 2 jaar.

GIAL gebruikte voor de migratie 1 projectmanager, een team van 8 technici (5 technici van GIAL en 3 externe Windows 7-specialisten) en 1 coördinator. De implementatie vereiste een tussenkomst ter plaatse voor de back-up van gegevens, de verandering van het besturingssysteem en het laden van de gegevens. Het team kwam zo tussen op 147 plaatsen in de gemeentelijke administratie, 138 locaties van scholen en 40 plaatsen van gemeentelijke verenigingen.

Derde GIAL Dag, een eerste balans

De derde GIAL Dag op 29 september 2015 in Brussel, gewijd aan de aankoop- en opdrachtencentrale, was een echt succes.

136 personen kwamen naar het Plaza Hotel om er te luisteren naar Mohamed Ouriaghli, voorzitter, en Jean-Marc Goeders, afgevaardigd bestuurder, over de aankoop- en opdrachtencentrale van GIAL. Na de uiteenzetting over de juridische kant werd het woord gegeven aan de leveranciers waarvan de producten of diensten zich in de catalogus van de GIAL-centrales bevinden.

De 53 klanten en 25 mogelijk nieuwe klanten konden kennismaken met de leveranciers en hun oplossingen, die de hele dag ter beschikking stonden.

Online inschrijving voor kandidaat-leveranciers en -dienstverleners van de Stad Brussel

GIAL heeft op de website van de Stad Brussel een formulier geplaatst waarmee leveranciers en dienstverleners zich kandidaat kunnen stellen bij de Aankoopcentrale.

Deze bedrijven kunnen het formulier invullen en hun categorie van leveringen en diensten aanduiden, en daaronder de rubrieken die voor hen van toepassing zijn. De onderneming wordt op deze manier opgenomen in een database die desgevallend kan geraadpleegd worden bij overheidsopdrachten van de Stad.