januari 2016

GIAL op het Salon des Mandataires 2016

GIAL zal net als in 2015 aanwezig zijn op het Salon des Mandataires in Marche-en-Famenne. Op 18 en 19 februari 2016, zal het op stand 5C36 zijn opdrachten- en aankoopcentrale voorstellen. 

Het Salon trekt vooral een publiek dat samengesteld is uit mandatarissen van Waalse gemeenten, provincies, intercommunales, autonome regies (overheid), ministeries en andere instellingen van openbaar nut. Naast de vertegenwoordigers van GIAL kan het publiek er aan de stand van GIAL ook kennismaken met enkele bedrijven die oplossingen aanbieden uit de catalogus van de aankoop- en opdrachtencentrale

Stand van GIAL

Volgende bedrijven zijn aanwezig aan de stand van GIAL:

  • Bizzdev: beheer human resources budget, software Thot 
  • Elite Technologies: bekabeling
  • Fujitsu: pc's, portables en thin clients 
  • GIAL: aankoop- en opdrachtencentrale, software SIRH HR Access 
  • IDtech: tijdsbeheer (prikken, toegang), software Unitime 
  • IRIS Solutions: dematerialisatie van facturen, documenten (vreemdelingenbureau), post
  • Microsoft: producten van Microsoft (vooral Surface) en licenties 
  • RealDolmen - SAS: business intelligence solution (BI) 
  • Sopra HR SoftwarePersolis: SIRH solution, software HR Access
  • Systemat: omgeving servers

Programma  

Permanent GIAL/HR Access

Stand 5C36

Donderdag 18 februari

Vrijdag 19 februari

09.00-11.00 

Iris - Microsoft - Systemat - Sopra HR Software &Persolis 

Elite Technologies - IDtech- Microsoft - RealDolmen-SAS 

11.00-11.30 

Bizzdev - Elite Technologies - Microsoft - RealDolmen-SAS

11.30-12.00 

Iris - Microsoft - Systemat - Sopra HR Software &Persolis - Drink 

12.00-13.00

Elite Technologies - Fujitsu – Microsoft - IDtech - Drink 

Bizzdev - Elite Technologies -  Microsoft - RealDolmen-SAS - Drink

13.00-13.30 

Elite Technologies - Microsoft - RealDolmen-SAS

13.30-14.00 

14.00-14.30 

Elite Technologies - Fujitsu -IDtech- Microsoft 

14.30-15.00 

Elite Technologies - Fujitsu - Microsoft- Bizzdev 

Elite Technologies - Microsoft - RealDolmen-SAS

15.00-15.30 

 

15.30-16.00 

Elite Technologies - Fujitsu - Microsoft - Bizzdev - Cocktail 

Cocktail 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

 

17.00-18.00 

  

 

 

Salon des Mandataires
WEX
Rue des Deux Provinces 1
6900 Marche-en-Famenne
Donderdag 18 & vrijdag 19 februari 2016 van 9u tot 18u

Dematerialisatie van bestanden in het Vreemdelingenbureau Brussel

Het dossier van een buitenlandse burger die zich wil inschrijven in de Stad Brussel kan tal van documenten bevatten. Om die inschrijving beter te beheren, was de dematerialisatie van deze documenten nodig.

Als een burger naar het Administratief Vreemdelingenbureau komt, moet hij of zij een aantal documenten voorleggen. Tot nu toe werden deze gefotokopieerd, verzameld en genummerd in een fysiek bestand (apart voor elk gezinslid). Dat dossier moest daarna worden gefaxt naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor klassering. Daarna kon de map nog worden aangevuld of gewijzigd.

Deze manier van werken was niet alleen omslachtig maar ook een bron van problemen - niet in het minst bij de verzending van de stukken - maar ze verbruikte ook veel papier, nam veel opslagruimte in beslag en leidde tot wachtrijen.

Digitalisering van documenten

Op verzoek van de Stad Brussel en in samenwerking met haar, heeft GIAL verschillende projecten rond dematerialisatie van documenten opgezet. Eén van deze projecten was voor het departement Demografie, een ander voor het departement Financiën. GIAL bracht de behoeften in kaart, schreef een lastenboek uit, lanceerde de overheidsopdracht en analyseerde de daaruit volgende offertes. Het is uiteindelijk de oplossing IRISNext van het bedrijf IRIS die werd geselecteerd.

Sinds 4 januari 2016 vindt de digitalisering van de documenten plaats aan elk loket van het Vreemdelingenbureau in het Administratief Centrum van de Stad. De documenten worden gescand en meteen omgezet in een pdf met inhoudstafel, die daarna online wordt doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Aanvragen die via post of e-mail binnenkomen, worden ook op deze manier behandeld. De ambtenaren van het Vreemdenlingenbureau hebben vandaag heel gemakkelijk toegang tot de documenten. Bovendien kunnen ook statistische rapporten worden geproduceerd.

In de catalogus

De oplossing IRISNext staat nu in de catalogus van de opdrachtencentrale van GIAL. Op die manier kunnen ook andere gemeenten deze oplossing gemakkelijk verwerven.

Educatieve tablets in de scholen van de Stad Brussel

Op 15 december 2015 had Télé Bruxelles het in in zijn journaal van 18u over het gebruik van tablets in de Ecole du Tivoli, een school van de Stad Brussel. GIAL was sterk betrokken bij dit project.

GIAL was verantwoordelijk voor de overheidsopdracht, de opmaak van de inventaris en de levering van meer dan 600 tablets aan de administratie van het Openbaar onderwijs van de Stad Brussel en zijn scholen en openbare bibliotheken.

Leerlingen en studenten kunnen op deze manier tablets gebruiken in de basisscholen, zoals de Ecole du Tivoli, maar ook in hogescholen zoals de Haute Ecole Francisco Ferrer. De tablets zijn eveneens te vinden in middelbare scholen zoals het Athénée Charles Buls of de Ecole Robert Dubois (een school die zich richt tot jongeren die hun opleiding willen voortzetten tijdens hun ziekenhuisopname), en in de bibliotheken zoals de Bibliothèque de Laeken en Riches Claires.

Bekijk hier het item van Télé Bruxelles: