februari 2016

Website voor de Grondregie

De Grondregie van de Stad Brussel heeft een eigen website. De site brengt het te huur aangeboden vastgoed onder de aandacht, maakt het online (opnieuw) inschrijven gemakkelijker voor kandidaat-huurders en stimuleert het contact tussen huurders en de Regie.

Op de website grondregie.brussel.be is het aanbod van de Grondregie te doorzoeken via een gespecialiseerde zoekmachine. Het is mogelijk om te zoeken op het type woning, de postcode, het aantal kamers, de huurprijs, de categorie van de woning, de oppervlakte, specifieke vereisten (personen met beperkte mobiliteit, senioren), de aanwezigheid van een lift.

De resultaten verschijnen op een manier waarmee de gebruikers van immobiliënsites vertrouwd zijn: met één of meerdere foto's en veel details over het pand en zijn locatie.

GIAL en het e-loket van de Stad Brussel

Vijf administratieve documenten kunnen meteen op de website van de Stad Brussel (eloket.brussel.be) worden gedownload. GIAL coördineerde dit project rond de ontwikkeling van de Brusselse e-administratie.

Deze e-government ontwikkeling stelt burgers in staat om eenvoudig documenten te verkrijgen zonder zich te verplaatsen, verlof te nemen, in de rij te wachten. Deze documenten kunnen worden gedownload en afgedrukt via elke pc die is uitgerust met een kaartlezer voor een elektronische identiteitskaart (eID). Dat kan zowel thuis of op het werk, in Brussel of waar dan ook ter wereld, 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Afbouw fysieke loket

GIAL stond in voor de coördinatie van het hele project. Hierbij werden eerst de behoeften van de betrokken partijen in kaart gebracht: de bevoegde kabinetten (schepenen van Demografie en Informatica) en de administratie van de Stad Brussel (departement Demografie - Bevolking & burgerlijke stand).

GIAL betrok daarna Civadis (provider van de ERP Saphir software) en het Rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken) bij het project voordat het systeem werd getest en gevalideerd. Het eerste document dat zo werd aaangeboden, was het attest van gezinssamenstelling. Dat document alleen al was goed voor 15% van alle aanvragen aan het loket.

Door het nieuwe e-loket kunnen van de 330.000 jaarlijkse operaties aan de loketten van Demografie al 70.000 operaties op afstand worden uitgevoerd. GIAL gaat nu voort met het project, dat tot doel heeft de massa van documenten aan het fysieke loket te verminderen.