maart 2017

Sociale media & Gial

GIAL is actief op de sociale media, uiteraard om zijn verwezenlijkingen, diensten, en nieuwste vacatures voor te stellen, nieuwe opdrachten...

Pedagogisch gebruik van interactieve whiteboards en tablets bij de Stad Brussel, een balans

Het beleid om de scholen in de Stad Brussel uit te rusten met interactieve whiteboards en tablets begon in 2011. In 2017 werd een studie gepubliceerd Les pratiques d’enseignement et d’apprentissage avec le numérique (De gebruiken rond onderwijs en leren met digitale middelen).

Een interactief whiteboard (IWB) ook wel interactief digitaal whiteboard (IDW) genoemd, is een wit aanraakscherm verbonden met een computer en een videoprojector dat stilaan het zwarte krijtbord in de klaslokalen aanvult of vervangt. Dankzij een elektronische styluspen kunnen de leerkracht en de leerling tussenkomen op het bord en onmiddellijk reageren op de computer voor verschillende activiteiten die zichtbaar zijn voor de hele klas: surfen op internet, een file openen, software gebruiken, aantekeningen maken en bewaren,...

Momenteel tellen we 279 IWB’s in 90 scholen van de Stad Brussel en 841 tablets in 35 scholen. De verhouding van het aantal leerlingen per IWB in het lager onderwijs bedraagt 125 op 1, beter dan België (143) en dicht bij het Europese gemiddelde (111). De Stad Brussel bezit vandaag dus een groot digitaal en informaticapark van formaat waarover maar weinig andere inrichtende machten beschikken. Ze volgt in die zin van nabij het Europese beleid op vlak van digitale uitrusting. 

In 2016 was 3,5 miljoen euro bestemd voor de technologische overgang van de gemeentescholen. De aankoop van deze nieuwe digitale tools kan bijdragen tot de organisatie van een krachtig, performant en vernieuwend onderwijs, indien ze bewust en correct worden gebruikt. Een dergelijke ontplooiing vergt natuurlijk inspanningen om de tools te integreren in de pedagogische praktijk, en het is dankzij deze inspanning en de reeds ontwikkelde initiatieven dat het Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel zich onderscheidt. Neem nu bijvoorbeeld het specialisatiejaar, volgend op de basisopleiding, in “integratie van de nieuwe technologieën ten dienste van het onderwijs” van de Hogeschool Francisco Ferrer. Dat is een specifiek opleidingsjaar met de bedoeling om leerkrachten en opleiders een specialisatie aan te bieden vanuit een pedagogische invalshoek om nieuwe technologieën te integreren. 

L'utilisation du tableau blanc interactif dans une école de la Ville de Bruxelles

Een onderzoek

Dit gebruik roept meerdere vragen op: hoe worden de interactieve whiteboards door leerkrachten en leerlingen gebruikt? Wat doen deze honderden leerlingen die regelmatig tablets  in de klas gebruiken? Wat zijn de voordelen van deze technologische tools voor de leerkrachten? Wat zijn de beperkingen, obstakels of uitdagingen die leerlingen en leerkrachten ervaren? Om hierop een antwoord te bieden heeft het Departement Openbaar Onderwijs een team van universitaire onderzoekers, pedagogische consultants en technische consultants van de afdeling Podcast van de ULB (Université Libre de Bruxelles) de opdracht gegeven om de praktijken verbonden aan het gebruik van deze technologieën in onze scholen, bloot te leggen. 

De resultaten van de leerlingen tonen aan dat ze tevreden zijn over het gebruik van IWB’s en tablets. Vanuit het standpunt van hun cognitief engagement bevestigen ze dat het IWB hen helpt om beter notities te maken, om te selecteren wat belangrijk is, om de belangrijke delen van de leerstof te bepalen of ze te vergelijken. Wat de tablet betreft, zorgt deze voor meer afleiding, maar hun leerstrategie is  
beter dankzij deze tool.

GIAL

GIAL neemt het beheer van dit informaticapark van de Stad Brussel voor zijn rekening, net als dat van de IWB’s en tablets. De aankopen gebeuren na een voorafgaandelijke studie mits naleving van de wet op de openbare overheidsopdrachten. De interactieve whiteboards worden aangeboden in de IT-opdrachtencentrale van GIAL.