juni 2017

E-loket. Fase II bij Stad Brussel

In 2016 werd er een e-loket opgericht waarmee u 5 administratieve documenten kon aanvragen. Tijdens de tweede fase werd de toegang tot 16 andere documenten vereenvoudigd. 

Het initiatief viel in de smaak want in 2016 werd zowat 65 % van alle administratieve documenten (Bevolking & Burgerlijke stand) aangeboden via het e-loket, via dit kanaal besteld. Dit project dat door GIAL wordt begeleid biedt enerzijds de mogelijkheid om de teledienst te stimuleren voor mensen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of een elektronische verblijfskaart. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid om de druk op de traditionele loketten te verminderen.

21 documenten in het totaal

Bij deze 5 eerste documenten (gezinssamenstelling, bewijs van Belgische nationaliteit, getuigschrift van woonst, getuigschrift van woonst met historiek en bewijs van leven) kwamen ook nog de uittreksels uit het bevolkingsregister, getuigschriften van woonst met het oog op het sluiten van een huwelijk, bewijs van teraardebestelling en/of van rituelen, van wettelijk samenwonen, van het kiesregister, akten van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit, erkenning, adoptie, wijzigingen van voornaam of naam, vonnissen met betrekking tot de afstamming en de uittreksels uit het strafblad.

Bepaalde van deze nieuwe documenten vereisen een “fysieke” controle door de loketbediende.  Door de automatisering van de verwerking kunnen de termijnen beperkt worden en kan worden voorgesteld om het document via e-mail of via de post te versturen.

Meer terminals

Voor burgers die geen toegang tot digitale middelen zouden hebben, werden er terminals of aangepaste pc's geïnstalleerd.  Deze toegangspunten zijn nu ter beschikking in het administratief centrum, in de verbindingsbureaus van Laken, Neder-over-Heembeek en Louiza, of op plaatsen zoals bibliotheken, buurthuizen, het OCMW of de Lakense Haard. Het is ook mogelijk om verbinding te maken met het e-loket via de DOR (digitale openbare ruimte) van de Werkcentrale of van Bravvo. 

iPads in de scholen van de Stad Brussel

GIAL begeleidt het project voor een pedagogisch gebruik van iPads in de scholen van de Stad Brussel. Het gebruik van dergelijke tablets kan... school maken!

Deze tablets maken een gedifferentieerde scholing mogelijk en kunnen leerlingen helpen zelfstandiger te worden. 

Selfservicetoepassingen

Brusselse leerlingen hebben toegang tot tientallen apps geselecteerd door de beheerders in de scholen of door de verantwoordelijken van informaticaprojecten van het  CeMPA (Centre de Pédagogie et de méthodologie appliquée). Met die apps kunnen ze oefeningen maken, leerstof herhalen, content raadplegen (bijvoorbeeld digitale boeken, virtual walls) ... en hebben ze natuurlijk ook toegang tot al de bronnen van internet. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de Office365-toepassingen van Microsoft. Hetzelfde geldt voor hun leerkrachten, die ook gebruik kunnen maken van apps als Classroom, Forms of Sharepoint.

IPads in het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls

 

Geselecteerde apps worden door GIAL in een on demand "selfservice" geplaatst, een downloadplatform dat lijkt op de App Store maar dat toebehoort aan het openbaar onderwijs van de stad Brussel.

Het installeren van de apps op de iPads gebeurt manueel vanaf deze selfservice. Het updaten van de apps vindt echter automatisch op afstand plaats via het Mobile Device Management (beheer van mobiele apparaten) Casper. Het vereist dan ook geen enkele tussenkomst door de leerkrachten of de leerlingen. Het updaten van het besturingssysteem (iOS) blijft echter manueel.

GIAL zorgt er ook voor dat in alle onderwijsinstellingen wifi beschikbaar is.