juli 2017

Brussel. Naar een controle van de commerciële exploitatie van de openbare ruimte

De openbare ruimte op het grondgebied van de Stad Brussel wordt uitgebaat door handelaars op openbare markten, of nog door etablissementen zoals restaurants en cafés, die terrassen, schragen, kraampjes opstellen ... op de openbare weg. Hoe kunnen we de vergunningen beter beheren en deze bezetting controleren?

De Franse oplossing GEODP (Informaticabeheer en optimalisering van de openbare ruimte) met haar verschillende modules zoals de module Voirie wordt gebruikt om aan de behoeften van de Stad te beantwoorden (Directie Handel-Werk van de afdeling Economische Zaken). De module Placier is reeds in gebruik.

Zo kunnen agenten over alle informatie beschikken die voordien slechts in een papieren dossier bestond. Ze kunnen dus beter controles uitvoeren en de database aanvullen en bijwerken.

Een dergelijk project kan de kwaliteit van de gegevens verbeteren, bepaalde werklasten verminderen (samenstelling van dossiers), informatie makkelijker toegankelijker maken, kan de hernieuwing en de facturatie (en hun perceptie!) van de vergunningen vereenvoudigen, net als de controles. GIAL heeft samen met de firma ITLR deze oplossing ingevoerd.

Brussel. Opvangplaatsen beter beheren

Stel u voor: de Stad Brussel met haar 24 Franstalige kinderdagverblijven voor ongeveer 1200 plaatsen en meer kinderen. Hoe kunnen we de inschrijvingen en de facturatie het beste en op correcte wijze beheren?

De Stad Brussel beheerde de inschrijvingsaanvragen reeds centraal dankzij de software BB Bookings ontwikkeld door GIAL, en de facturatie dankzij andere eveneens op maat gemaakte beheersoftware 4.1.

Niettemin bleek het nuttiger om een geïntegreerde oplossing aan te schaffen die het mogelijk maakt om tegelijk de inschrijvingsvragen (rekening houdend bijvoorbeeld met de voorkeuren van opvangplaats en het gewenste aanwezigheidsschema), de maandelijkse facturatie (die de aanwezigheden en de al dan niet gerechtvaardigde afwezigheden in aanmerking neemt), de invordering van de factuurbedragen en het postbeheer te beheren.

De eisen waren enorm, aangezien de situatie niet eenvoudig is met een groot bestand aan opvangplaatsen (met verschillende sluitingsdagen en -periodes) die in afdelingen worden onderverdeeld… waar het aantal en de leeftijdsgrenzen van opvangplaats tot opvangplaats kunnen verschillen.

Bambino

Na aanbesteding, werd de software voor crèchebeheer Bambino, die ontwikkeld werd door de Waalse vennootschap DDI, geselecteerd, getest en is deze volledig operationeel. Deze wordt momenteel gebruikt bij 64 klanten en zal natuurlijk kunnen uitgebreid worden om de groei van het aantal opvangplaatsen te volgen, rekening houdend met de demografische evolutie binnen de Stad Brussel (de oprichting van 4 nieuwe opvangplaatsen is voorzien tegen 2020).

De sterke punten van Bambino zijn de unieke registratie van gegevens over het kind en de snelle registratie van alle informatie of aanwezigheden, mogelijkheden om facturen te genereren en de snelle subsidieberekening voor het ONE (de Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin). Vanzelfsprekend biedt de oplossing ook de mogelijkheid om statistieken te genereren.