september 2017

Het Bru-Wifinetwerk gaat op in wifi.brussels

In 2014 installeerde GIAL voor de Stad Brussel het gratis openbare wifinetwerk Bru-Wifi. In 2017 verhuizen alle access points naar het gewestelijke netwerk wifi.brussels.

Bru-Wifi

Toen de Stad Brussel in 2014 van start ging met dit netwerk, was dat in de eerste plaats om gratis en makkelijk internettoegang te bieden op een aantal Brusselse trekpleisters zoals de Grote Markt, het Muntplein, het De Brouckèreplein, het Vossenplein, ... Geleidelijk aan werden aan dit Bru-Wifinetwerk nog andere acces points toegevoegd in administratieve gebouwen (administratief centrum, verbindingsbureaus), op culturele plaatsen (met name de musea van de Stad), op plaatsen met een sociale functie (buurthuizen, ruimtes voor senioren) of met een sportieve functie (sportcentra). Op deze manier worden dus 5 plaatsen in de open lucht en 26 diensten van allerlei aard door dit netwerk bediend.

Van Urbizone naar wifi.brussels

Ondertussen breidde het gewestelijke wifinetwerk Urbizone, dat aanvankelijk beperkt was tot de gewestelijke administraties en kabinetten en tot de instellingen van het hoger onderwijs, zijn bereik fors uit, met name door voortaan ook wifi aan te bieden in de metrostations. Daarbij kreeg het netwerk ook een nieuwe naam: wifi.brussels.

Om de connectie van de gebruikers te vergemakkelijken, leek één enkel netwerk de beste oplossing. Vandaar de integratie van het dertigtal access points van de Brusselse gemeenten in het gewestelijke netwerk, waarmee het aantal gratis toegangspunten op meer dan 200 werd gebracht. 

Op de site wifi.brussels is alle info terug te vinden over hoe u een verbinding tot stand kunt brengen. Gebruikers hoeven bij een eerste verbinding enkel een ID en een wachtwoord in te voeren. Daarna is er automatisch verbinding in alle gedekte zones. 

Deze omschakeling werd tijdens de maand augustus 2017 doorgevoerd door de technische dienst van GIAL in overleg met Irisnet.

wifi.brussels