april 2018

Senior on Line

Op vraag van de dienst Senioren van de Stad Brussel plaatste GIAL een pagina of eerder twee Senior Friendly-schermen online. 

Surf naar senioronline.brussel.be en u vindt er een eerste scherm met ‘tegels’ die rechtstreeks leiden naar de website van de Stad Brussel (Onze stad), naar de brochure ACT'3, naar het e-loket, naar de afsprakentool, naar de kaart met de S Punten, naar spelletjes, naar de Facebookpagina van de Stad, naar de Mindermobielencentrale (MMC), naar het Instagramaccount van de Stad, naar een platform voor intergenerationele kennisoverdracht (Nabaka) enz. 

Senior Online

De toegang tot het e-loket om online afspraken te maken wil senioren (55-plussers) ertoe aanzetten om de digitale diensten te gebruiken.  

Een 'digi-table' in een S Punt

Opdracht: de Brusselse senioren vertrouwd maken met het Internet, onder meer voor hun contacten met de overheidsdiensten. 

Digitable

De Stad Brussel heeft een online Seniors-doelstelling vastgelegd om de toegang tot en het gebruik van ICT door 65-plussers te bevorderen. Niet iedereen kan evengoed uit de voeten met het Internet en niet iedereen kan het gebruiken voor contacten met de openbare diensten, terwijl die laatsten net evolueren naar een digitalisering van hun diensten en de invoering van e-loketten en elektronische systemen om afspraken te maken. Het S Punt in de administratieve antenne Louiza (Louizalaan 240) streeft ernaar om de Brusselse senioren te sensibiliseren rond ICT, hen toegang te bieden tot openbare computers en hen op te leiden in het gebruik van de digitale toepassingen van de Stad Brussel. 

GIAL heeft in het S Punt Louiza een virtuele tafel of ‘digi-table’ geplaatst om de aandacht van de senioren te trekken (deze reusachtige ‘tablet’ nodigt iedereen uit om het aan te raken!) en hen ertoe aan te zetten het internet te gebruiken om bijvoorbeeld de website van de Stad Brussel of websites met specifieke informatie voor senioren te raadplegen, administratieve informatie aan te vragen, online brochures en flyers te bekijken, e-mails te raadplegen enz.