mei 2018

Aanbesteding. CIRM-, CMT-oplossing

PCAN18002. Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop en implementatie van een CIRM-, CMT-Oplossing (Citizen Relationship Management & Case Management Tool).

 

Overheidsopdrachten

Termijnen

  • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26 juni 2018 (10u)
  • Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 3 juli 2018