februari 2019

Zeg niet langer G...

Want sinds 26 februari heet het voormalige centrum voor informaticabeheer voor lokale besturen (dat was de oprichtingsnaam!) i-CITY.

Waarom die identiteitsverandering?

We wilden duidelijk maken dat de vereniging niet meer gericht is op ‘lokale besturen’, zoals toen ze opgericht werd, maar op de ‘Stad Brussel’. We verlenen de Stad (City) op het vlak van informatica (i-) diensten van een hoog (high) niveau die beantwoorden aan de behoeften van de burgers en gebruikers van de Stad, van het bestuur en van de verkozenen.

De opdrachten van de vereniging werden vastgelegd in de beheersovereenkomst die in 2016 werd afgesloten tussen de Stad en de vereniging (de eerste tussen de Stad en een van haar vzw’s). Rekening houdend met de termijnen opgelegd door het BXL2021-project en de inrichting van het nieuwe administratieve centrum Brucity moet i-CITY de volgende opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren: 

  • oplossingen en diensten van morgen bedenken voor een digitaal Brussel;
  • alle burgers eenvoudige, betrouwbare en betaalbare toegang geven tot de digitale diensten van de Stad;
  • de Stad begeleiden bij de realisatie van haar projecten, van ontwerp tot ondersteuning.

Het personeel van de vereniging werd nauw betrokken bij de keuze van de nieuwe naam. Er werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij 90 namen werden ingediend. De winnaar lichtte zijn voorstel als volgt toe: "High City: een referentie! I (and the) City: ik en de stad! ICT: wat we doen".

Waarden

Deze identiteitsverandering is een goede gelegenheid om de waarden voor te stellen die i-CITY heeft gekozen. Ze vormen een leidraad voor het juiste gedrag naar alle betrokkenen toe: de Stad en haar ambtenaren, de personeelsleden en de leveranciers. Het gaat om de volgende drie waarden:

  • Engagement: Ik durf initiatieven nemen om de tevredenheid van de opdrachtgevers en de gebruikers van het project te verhogen of de efficiëntie te verbeteren.
  • Oplossingsgerichtheid: Als ik een probleem aantref, stel ik op een positieve en constructieve manier oplossingen voor.
  • Klantgerichtheid: In al mijn handelingen streef ik ernaar de (interne en externe) ervaring van de opdrachtgever en de gebruikers van het project te optimaliseren.

Praktisch betekent dit ook dat de correspondenten die met i-CITY communiceren hun contactgegevens moeten aanpassen. Alle e-mailadressen die eindigen op @gial.be moeten voortaan het suffix @i-city.brucity.be krijgen.