oktober 2019

Aankondiging van een opdracht. Applicatie-onderhoud door derden van een beheer-en communicatietool ontwikkeld door het departement openbaar onderwijs van de stad Brussel

Deze opdracht heeft enerzijds tot doel om zich de kennis eigen te maken en in te staan voor het applicatie-onderhoud en het correctief onderhoud van twee applicaties, namelijk IPGEST en IPCOMM, die sinds 2012 zijn gecreëerd en ontwikkeld door de financieel directeur van het departement Openbaar onderwijs van de Stad Brussel, en anderzijds om een oplossing aan te reiken voor de omschakeling naar externe hosting en opslag van de gegevens die door de opdrachtnemer moeten worden beheerd.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019001POF02_0 - Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019001POF02_0 - Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 27 januari (11u).