mei 2020

Aankondiging van een opdracht: Service desk (extended support)

Het voorwerp van deze opdracht is het leveren van IT-ondersteuningsdiensten, in het bijzonder de taken van een servicedesk, tijdens verlengde uren en tijdens uitzonderlijke uren of in het geval van overflow.

Aankondiging van opdracht

GIAL-20 0013-F02_0  - Standaardformulier

GIAL-20 0013-F02_0  - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  26/08/2020 Plaatselijke tijd:  11u