juni 2020

Aankondiging van een opdracht

Het doel van deze opdracht is het opzetten van een raamovereenkomst voor het verlenen van diensten op het gebied van zakelijke en strategische consultancy, analyse (zakelijk, functioneel, technisch), ontwikkeling, parametrisatie, installatie, bijstand bij de implementatie van IT-oplossingen (diensten, systemen, gegevens, producten, ...) en bij het beheer van deze oplossingen in servicemodus.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-20 0021-F02_0 - Standaardformulier

GIAL-20 0021-F02_0 - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  02/09/2020 om  11u00