juli 2020

Aankondiging van een opdracht: Werken voor de fysieke bekabeling

Het voorwerp van deze opdracht beoogt het sluiten van een kaderovereenkomst om te beantwoorden aan de behoeften voor fysieke koppeling van de telematica-uitrusting (telefonie, gegevens en video's) in de gebouwen van de Stad Brussel, onder beheer van I-CITY.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-20 0009-F02_0 - Standaard formulier

GIAL-20 0009-F02_0 - Eisenspecifiactie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 09/09/2020 om 11u00