Overslaan en naar de inhoud gaan

Computerbeveiliging

Bescherming van computers en netwerken tegen toegang door onbevoegden, gebruik openbaarmaking, wijziging of vernietiging

Afbeelding
Securité

 

De IT-omgeving van onze organisatie evolueert voortdurend, evenals de blootstelling aan risico's. De Stad en haar satellieten blijven niet gespaard van hacking, spionage en kwaadwillige pogingen, die steeds talrijker en complexer worden. Het is een grote uitdaging en een absolute noodzaak om ons tegen deze aanvallen te beschermen.

Het bepalen van de cyberbeveiligingsstrategie voor de hele Stad en het nemen van de nodige maatregelen om deze uit te voeren is onze taak!

Ons doel is een proactieve aanpak om risico's te beperken, om in geval van een aanval grote gevolgen te voorkomen en zo de mogelijkheden van de diensten, activa, het personeel en het kapitaal van de stad in stand te houden.

Concreet is het werkterrein van cyberbeveiliging breed en zijn de taken van onze deskundigen talrijk en divers.

We beginnen met onze organisatie te leren kennen, voortdurend te begrijpen wat waardevol is en wat we moeten beschermen, en met welke bedreigingen de organisatie wordt geconfronteerd. In nauwe samenwerking met de business lines voeren onze teams impactanalyses uit op activiteiten en projecten. Dankzij deze studies van de risico's en hun niveau van kritiekheid kunnen de beveiligingsuitgaven voor de uitvoering van een "defence in depth" worden geoptimaliseerd.

Wij passen alle vereiste IT-beveiligingsmaatregelen toe om computers en netwerken te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit omvat het beveiligen van ons bedrijfsnetwerk en internettoegang, software en hardware, alsmede het handhaven van fysieke beveiliging (firewalls, antispam, antivirus, enz.). Dit alles met inachtneming van de compliance- en beveiligingsregels inzake gegevensbeheer. Veiligheid moet permanent zijn in een voortdurend veranderende omgeving. Wij vertrouwen op een regelmatig bijgewerkt systeem van feedback en aanpassing.

Wij zetten ook bewustmakingsacties op touw voor het personeel. Omdat er maar één menselijke fout nodig is om een hacker binnen te laten en alle middelen van de Stad en haar burgers te bedreigen, is het onze plicht om het risicobewustzijn en de vaardigheden op het gebied van dreigingsdetectie en -respons van al het personeel te vergroten.