Transparantie

Op deze pagina vindt u meer details over de transparantie bij i-CITY, namelijk:

  • de rubrieken waarvan sprake in artikel 6 §1 van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen;
  • het transparantieverslag; 
  • het jaarverslag. 

Wie zijn wij? 

Kom meer te weten over onze competenties en werking en over de organisatie van i-CITY. 

Subsidies

i-CITY verstrekt geen subsidies. Deze rubriek blijft dus leeg.  

Studies

Vind meer informatie over de studies die in opdracht van i-CITY worden uitgevoerd door een externe partner. In de inventaris wordt voor elke studie de identiteit van de auteur vermeld, d.w.z. de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, samen met de studiekosten. 

Inventaris studies 2020

Overheidsopdrachten

Bekijk alle overheidsopdrachten die in de loop van 2020 door i-CITY werden gegund. De inventaris vermeldt de identiteit van de opdrachtnemer en het gunningsbedrag. 

Inventaris overheidsopdrachten 2020

Vacatures

De vacatures bij i-CITY kunnen worden ingekeken op de pagina "Vacatures" op deze website.

Wat de aanwerving, bevordering of vervanging van ambtenaren van niveau A betreft, geven we mee dat I-CITY een vzw is en dus geen statutaire ambtenaren van niveau A in dienst heeft.

Transparantieverslag

Lees hier het transparantieverslag met daarin alle informatie die wordt opgesomd in artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. 

Verslag 2017

Verslag 2018

Verslag 2019

Jaarverslag

Lees ons jaarverslag voor 2019.  

i-CITY Jaaroverzicht 2019