U bent hier

 

Analyst Developer JAVA

i-CITY zoekt naar een Analyst developer JAVA (m/v/x)

De Stad Brussel wil zich ontpoppen tot een moderne en vernieuwende stad die ten dienste staat van elke Brusselaar. Die ambitie krijgt vorm in talrijke projecten, zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021: BRUCITY. Het centrum omvat naast een nieuw gebouw ook nieuwe werkmethodes en een meer transversale organisatorische aanpak van de gemeentelijke administratie.

i-CITY is het (uitbestede) informaticadepartement van de Stad Brussel en is belast met de uitvoering van het informaticabeleid van de Stad Brussel. De activiteiten van dit departement hebben een concrete impact op het dagelijks leven van de burgers en de gebruikers van de Stad.

i-CITY telt ongeveer 150 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuw talent.

De IT-sector staat nooit stil en dat geldt ook voor i-CITY! We nemen nieuwe instrumenten van collaboratief management in gebruik om de autonomie, de inclusie en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.

Onze voornaamste waarden zijn betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid.

Uw functie

In deze context stelde het ontwikkelingsteam een transformatieplan op om:

 • een nieuwe servicegerichte standaard van applicatiearchitectuur te hanteren,
 • standaarden te hanteren voor backendontwikkeling en integratie in de Java-technologie,
 • nieuwe tools te hanteren in het kader van continue uitrol en integratie.

In het kader van deze opdracht versterkt u het backendontwikkelingsteam en draagt u zowel bij tot het onderhoud van de huidige applicaties als tot de ontwikkeling van toekomstige applicaties, zowel voor i-CITY als voor zijn klanten. Deze rol vereist competenties op het gebied van ontwikkeling in Java, goede kennis van de standaarden inzake ontwikkeling en service-oriented architecture, en uitstekende relationele vaardigheden.

Uw opleiding & ervaring

 • Bachelor in informatica of gelijkaardige niveau via ervaring.
 • Idealiter 3 tot 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Beheersing van de Java-taal en het J2EE-platform.
 • Beheersing van de best practices van objectgericht ontwikkelen, design patterns.
 • Beheersing van de frameworks Spring et JPA/Hibernate.
 • Goede kennis van de frameworks Spring Boot, Spring Batch en Spring-WS.
 • Kennis van service-oriented architecture.
 • Kennis van het SOAP-protocol, de API’s van het REST-type.
 • Kennis van webgerichte technologieën zoals JSP, JSF, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML, XML.
 • Vertrouwd met het gebruik van een bugtrackingtool (Redmine).
 • Beheersing van de GIT-versiebeheertool.
 • Goede kennis van de tools voor continue integratie: Nexus, Jenkins, Maven.
 • Kennis van de tools Docker EE/CE, OpenShift/Kubernetes is een troef.
 • Kennis van ontwikkeling op basis van een integratieplatform van het type ESB (idealiter WSO²) met Message Queuing Rabbit MQ service is een troef.
 • Kennis van een databasemanagementsysteem (Oracle, MariaDB) en de applicatieserver Tomcat.
 • Beheersing van een IDE (idealiter IntelliJ).
 • Bijdrage tot analyse en design van de oplossing.
 • Kennis van de best practices voor de automatisering van de tests is een troef.

Vereist profiel

 • Analytische, logische, gestructureerde en georganiseerde ingesteldheid.
 • Proactief en pragmatisch.
 • Teamgeest en open geest.
 • In staat om gestructureerd en autonoom te werken.
 • Bekwaam om problemen te analyseren en nieuwe oplossingen voor te stellen, daarbij blijk gevend van creativiteit, vindingrijkheid en dynamisme en in overeenstemming met de geldende regels, standaarden en procedures.
 • In staat om voor een permanente technologische monitoring te zorgen.
 • Communicatievaardigheden en verantwoordelijkheidszin.
 • Beheersing van een van de twee landstalen(FR/NL)  met een zeer goede kennis van het Engels.

Ons aanbod

Naast het aanbieden van een contract van onbepaalde duur met een salaris dat bij uw functie past, bieden wij u ook aan:

 • Een volledig salarispakket
 • Een aangename, familiale en flexibele werkomgeving. Telewerken is voor ons niet langer een optie
 • Lunches, Speakers' Corner, welzijn activiteiten, teambuildings,.... Kortom, er is hier altijd iets te vieren bij i-CITY!
 • Mogelijkheden voor ontwikkeling: ons bedrijf groeit en onze medewerkers ook. Wij ondersteunen u door permanente opleiding en bevorderen uw autonomie in de richting van professionele vrijheid

Informatie & sollicitaties

i-CITY - Human Ressources
Émile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00  -  F. 02 229 54 54 – jobs@i-city.brucity.be

Solliciteren: enkel via i-city.brucity.be/nl/kandidatuur