U bent hier

 

Enterprise Content Manager

i-CITY zoekt een Enterprise document & content manager (m/v/x)

De Stad Brussel wil zich ontpoppen tot een moderne en vernieuwende stad die ten dienste staat van elke Brusselaar. Die ambitie krijgt vorm in talrijke projecten, zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021: BRUCITY. Het centrum omvat naast een nieuw gebouw ook nieuwe werkmethodes en een meer transversale organisatorische aanpak van de gemeentelijke administratie.

i-CITY is het (uitbestede) informaticadepartement van de Stad Brussel en is belast met de uitvoering van het informaticabeleid van de Stad Brussel. De activiteiten van dit departement hebben een concrete impact op het dagelijks leven van de burgers en de gebruikers van de Stad.

i-CITY telt ongeveer 150 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuw talent.

De IT-sector staat nooit stil en dat geldt ook voor i-CITY! We nemen nieuwe instrumenten van collaboratief management in gebruik om de autonomie, de inclusie en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.

Onze voornaamste waarden zijn betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid.

Uw functie

 • U coördineert de acties met betrekking tot de informatiemiddelen van de organisatie en bent verantwoordelijk voor het beheer van de levenscyclus van de documenten en de documentaire processen van de organisatie.
 • U bepaalt en implementeert strategieën en procedures waarmee de organisatie te allen tijde kan beschikken over het document of de gegevens die zij nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren en zich te beschermen tegen juridische en economische risico's (wettelijke en reglementaire vereisten, geschillen enz.).
 • U zorgt voor de bescherming van documenten en gegevens naargelang de vereisten die verband houden met de risico’s en het kwaliteitsproces.
 • U rapporteert aan de CEO & CDO en werkt nauw samen met de Archivarissen.
 • U neemt deel aan evenementen en beurzen als vertegenwoordiger van het bedrijf.
 • U onderhoudt communicatie met externe contacten om de externe omgeving van het bedrijf op te volgen voor opzoekingen met betrekking tot de verschillende projecten.

Vereiste opleiding & ervaring

 • U behaalde een master of bachelor in informatica of een gelijkwaardig niveau door ervaring.
 • Ten minste 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Uitstekende analytische vaardigheden, beheersing van SDLC (Software Development Life Cycle).
 • Ervaring in de overheidssector.

Vereist profiel

 • U ontwerpt en stelt een geïntegreerd algemeen informatiemanagementsysteem binnen een bedrijf voor.
 • U analyseert een organisatie snel en in het algemeen, en draagt bij aan het ontwerp en de implementatie van een kwaliteitssysteem.
 • U beheert, stuurt en voltooit een project met noties van deliverables, kwaliteit, kosten en deadlines.
 • U past wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen toe en leeft deze na, in het bijzonder met betrekking tot bewijzen, beschikbaarheid en toegang tot informatie.
 • U ontwerpt, specificeert en beheert een documentbeheersysteem.
 • U kiest de aangepaste bestandsformaten voor het archiveren van alle soorten documenten en bent vertrouwd met maatregelen voor gegevensbeveiliging, met name cryptografische procedures.
 • U identificeert en beschrijft de inhoud van een documentaire bron om de identificatie, het onderzoek en de weergave ervan mogelijk te maken.
 • U bent in staat om veranderingen binnen een organisatie in gang te zetten en te sturen.
 • U hebt een goede kennis van EDB- en EAS-software.
 • U leeft de modellen en normen voor de verwerking van informatie na.
 • U geeft blijk van charisma, diplomatie en leiderschap.
 • U hebt kennis van het bedrijf en de sector waarin het actief is.
 • U kunt overweg met kantoorsoftware.

Informatie & kandidaturen

i-CITY - Human Resources
Émile Jacqmainlaan 95 – 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00 – F. 02 229 54 54 – E. jobs@i-city.brucity.be
Solliciteren: enkel via i-city.brucity.be/nl/kandidatuur