U bent hier

 

Functional Analyst Citizen

i-CITY, de technologiepartner van de Stad Brussel, zoekt een Functional analyst citizen (m/v)

Uw functie

 • De eisen van de klant begrijpen en formaliseren, instaan voor de installatie van de informaticaoplossing met de overeengekomen kwaliteit, het tevredenheidsniveau van de klant meten en de gepaste corrigerende acties voorstellen.
 • De klant helpen zijn behoefte te formuleren. Door middel van vraaggesprekken, actieve observatie, de studie van documenten en procedures, lijsten van evenementen nagaan wat zijn behoeften zijn.
 • De eisen van de klant specificeren aan de hand van diagrammen en woordenboeken, in een begrijpelijke taal geschreven teksten, prototypes, scenario’s of voorlopige versies van handleidingen.
 • Actief deelnemen aan projecten, als projectleider of functioneel analist.
 • De ramingen van de werklasten consolideren, uitgedrukt in mandagen, in verband met de aanpassingen en ontwikkelingen van de programmatuur.
 • De operationele documentatie (procedures enz.) creëren, onderhouden en herzien om een harmonieuze en continue dienstverlening te garanderen.
 • De levering van de wijzigingen en softwareontwikkelingen plannen en controleren.
 • De kwaliteit van de oplossingen controleren en nagaan of ze overeenstemmen met de behoefte van de klant.

Uw opleiding & ervaring

 • Diploma hoger onderwijs (universiteit of hogeschool), goede informaticakennis.
 • Minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Uitstekende kennis van MS Office en in het bijzonder van Excel.
 • Ervaring in ERP-ontwikkelingsomgevingen.
 • Zeer goede kennis van de twee landstalen en technisch Engels.

Profiel

 • U bent stipt, gestructureerd en in staat om deadlines na te leven.
 • U luistert en bent in staat de behoeften van de klant te begrijpen en te analyseren.
 • U bent in staat om initiatief te nemen en verbeteringen voor te stellen die creativiteit aan de dag leggen.
 • U kunt werken in team en aanzetten tot samenwerken.
 • U waakt permanent over de kwaliteit van uw werk.

Info & kandidaturen

i-CITY – Human Resources
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00  -  F. 02 229 54 54 – E. jobs@i-city.brucity.be
Kandidatuur:  i-city.brucity.be/nl/kandidatuur