U bent hier

 

Infrastructuur- & systeemarchitect

i-CITY zoekt een Infrastructuur- & systeemarchitect (m/v/x)

De Stad Brussel wil zich ontpoppen tot een moderne en vernieuwende stad die ten dienste staat van elke Brusselaar. Die ambitie krijgt vorm in talrijke projecten, zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021: BRUCITY. Het centrum omvat naast een nieuw gebouw ook nieuwe werkmethodes en een meer transversale organisatorische aanpak van de gemeentelijke administratie.

i-CITY is het (uitbestede) informaticadepartement van de Stad Brussel en is belast met de uitvoering van het informaticabeleid van de Stad Brussel. De activiteiten van dit departement hebben een concrete impact op het dagelijks leven van de burgers en de gebruikers van de Stad.

i-CITY telt ongeveer 150 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuw talent.

De IT-sector staat nooit stil en dat geldt ook voor i-CITY! We nemen nieuwe instrumenten van collaboratief management in gebruik om de autonomie, de inclusie en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.

Onze voornaamste waarden zijn betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid.

De functie

De infrastructuurarchitect ontwerpt de IT-architectuur in een complexe technische context die specifiek is voor de overheidssector en in volle ontwikkeling is. Hij draagt bij tot het design, volgt en stuurt de implementatie van de verschillende bouwstenen van de IT-infrastructuur en staat in voor de evolutie ervan en voor de technologische monitoring.

De hoofdverantwoordelijkheid van de Infrastructuur- en Systeemarchitect (IS) bestaat in het vertalen van de operationele en businessbehoeften (zowel business services voor de burger als technische business services) in een IS-oplossing waarbij verschillende heterogene systemen betrokken zijn die samen moeten communiceren.

De IS-oplossingen die hij voorstelt moeten rekening houden met de bestaande en met de beoogde architectuur, waarbij tegelijkertijd een efficiënte infrastructuur moet worden aangeboden.

Aan de Infrastructuur- en Systeemarchitect kan worden gevraagd om aan thema’s met betrekking tot bedrijfsarchitectuur te werken. In dat opzicht bepaalt hij het globale bestuur en behoudt hij een globaal transversaal beeld op IS:

 • Contactpunt en referentiepersoon voor alle kwesties met betrekking tot de IS-architectuur, de systemen en de onderliggende fysieke infrastructuur.
 • Bijdragen tot het bepalen van de IT-strategie van de onderneming, in het bijzonder op het gebied van de systemen en onderliggende infrastructuren.
 • Interactie met de interne technische en businessgebruikers om hun behoeften te begrijpen, op basis van documenten die hun behoeften uitdrukken die door hen en/of in vergaderingen worden opgesteld.
 • Bijdragen tot het bepalen van de globale IS-oplossing die aan die behoeften voldoet. Dit met inachtneming van de richtlijnen en standaarden van de onderneming op het gebied van IT-bestuur, operationeel en veiligheidsbeheer.
 • Opmaken en herzien van de architectuurdocumenten en coördineren van de gedetailleerde technische analyses in alle IT-teams die vooral op infrastructuur zijn gericht (engineering, productie enz.) om een coherent geheel te garanderen.
 • Interactie met de Team Leaders van de infrastructuurteams, alsook de teams die de applicaties beheren tijdens de implementatiefase door te antwoorden op specifieke functionele en specifieke vragen.
 • Rekening houden met de operationele en businessgevolgen in de architectuurkeuzes.
 • Ervoor zorgen dat de ontwikkelde IS-oplossing overeenstemt met de specificaties via een transversale betrokkenheid bij alle IT-teams, zowel de teams die gericht zijn op infrastructuur en systemen als de teams die gericht zijn op implementatie.
 • Beheer van de kennis van de bestaande architectuur. Streven naar efficiëntie bij het opmaken van de architectuurdocumenten. Standaardisering van die documenten. Delen van die documenten met de andere IT- en businessactoren van de onderneming.
 • Bijdragen aan de opmaak van bestekken (RFI/RFP) die bestemd zijn voor leveranciers op basis van de eigen kennis en de verzamelde, geanalyseerde en indien nodig geherformuleerde informatie van de operationele departementen (communicatie en cultuur, diensten en technieken enz.).
 • Bijdragen tot de evaluatie van de voorgestelde oplossingen.
 • Ervoor zorgen dat al die activiteiten zijn afgestemd op de planning en de budgetten en tegelijk een optimale kwaliteit van de geleverde oplossingen waarborgen.

Vereiste opleiding en ervaring

 • Houder van een universitair diploma, masterniveau (bij voorkeur informatica, wiskunde of fysica).
 • Bewezen beroepservaring van 5 jaar of meer in het bepalen en beheren van IT-infrastructuur en -systemen.
 • Ervaring in de volgende domeinen: client/servers, DNS/DHCP, back-ups, opslag, virtualisatie, cloud, Windows, Linux, netwerken, fysieke beveiliging enz.
 • Bewezen kennis in:
  • Fysieke infrastructuur (servers, opslag, netwerk)
  • Virtualisatie (Citrix, VMWARE enz.)
  • Netwerkprotocollen (LAN, WAN, TCP/IP)
  • Besturingssystemen Windows en GNU/Linux, alsook Citrix
  • Monitoringsysteem 
  • Netwerkdiensten (mail, web, File sharing, LDAP/AD enz.)
  • Unified Communications (telefonie, VoIP, messaging enz.)
  • Digitalisering van de Workplace
 • Bekwaamheid om een project te leiden is een troef.
 • Kennis in SOA/BPM-benadering: design van interactiediagrammen, bepalen van de multisysteemprocessen en de te implementeren diensten, bepalen van de berichten die op de ESB zullen circuleren, bepalen van de SLA’s, bepalen van de tests alsook beheersing van de UML- en BPMN-talen zal erg worden gewaardeerd.
 • Kennis van het Nederlands en/of het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bovendien beschikt u over een zeer goede kennis van het Engels.

Vereist profiel

 • Analytische, logische en gestructureerde geest
 • Een goed overzicht (helicopter view)
 • Zin voor observatie, synthese
 • Oplossingsgericht
 • In staat om in team te werken 
 • In staat om parallel aan meerdere thema’s/projecten te werken
 • Goede vaardigheden op het gebied van communicatie, synthetische weergave en vulgarisatie (schriftelijk en mondeling)
 • Goede luistervaardigheid en open geest
 • Diplomatisch, proactief, positief ingesteld

Meer info? 

i-CITY – Human Resources
Émile Jacqmainlaan 95 – 1000 Brussel | i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00 – F. 02 229 54 54 – E. jobs@i-city.brucity.be

Solliciteren: enkel via i-city.brucity.be/nl/kandidatuur