System Engineer Network Expert

I-city zoekt een System Engineer Network Expert (m/v/x)

De stad Brussel heeft de ambitie om een moderne en vernieuwende stad te worden die ten dienste staat van elke Brusselaar. Deze ambitie uit zich in tal van projecten zoals de oprichting van een nieuw administratief centrum in 2021 met als naam BRUCITY. Het centrum omvat naast een nieuw gebouw ook nieuwe werkmethodes, een meer transversale organisatorische aanpak van de administratie en procesmatig werken.

Als technologiepartner van de stad Brussel speelt i-CITY een belangrijke rol in die verandering. De oplossingen die i-CITY aanreikt zijn heel divers: van het beheer van de infrastructuur en informaticaparken tot de implementatie van gebruiksklare applicatieoplossingen, gebruikersondersteuning en de realisatie van projecten zoals BXL 2021.

i-CITY telt ongeveer 160 personeelsleden en is voortdurend op zoek naar nieuw talent.

Als medewerker van i-CITY draagt u bij aan de ontwikkeling en optimalisering van overheidsdiensten die een tastbare invloed hebben op het dagelijkse leven van de burgers.

Uw functie

System Engineer Network Expert ontwerpen en implementeren de netwerkinfrastructuren die een naadloze werking van de door de gebruikers op alle niveaus verwachte IT-diensten mogelijk maken, in een omgeving die gebaseerd is op recente technologieën en openstaat voor innovatie.

 • Een Network Engineer bepaalt in zijn specifieke vakgebied het ontwerp van de infrastructuren, helpt deze te standaardiseren en automatiseert processen om de bedrijfsvoering te vergemakkelijken. 
 • Hij/zij neemt actief deel aan projecten die te maken hebben met de infrastructuur en de veranderingen in de productie. 
 • Hij/zij zorgt voor de uitvoering, het onderhoud en de ondersteuning van de infrastructuur.
 • Hij/zij stelt alle documentatie op die nuttig is voor het beheer en het onderhoud van infrastructuren (High Level and Detailled Level Design, procedures). 
 • Hij/zij biedt de ondersteuningsteams de technische en operationele documentatie en voldoende richtlijnen om hun taken effectief uit te voeren.
 • Hij/zij beheert incidenten die geëscaleerd zijn naar niveau 3 en garandeert de continuïteit en het respect voor de SLA's. 
 • Hij/zij waakt over de technologie met als doel mogelijke verbeteringen te identificeren.

Uw opleiding & ervaring

 • Houder zijn van een master- of bachelordiploma in ICT met ten minste 4 jaar aantoonbare ervaring in de rol van System Engineer Network Expert.
 • Perfecte beheersing van een van de twee landstalen met een goede kennis van de andere. 
 • Zeer goede kennis van technisch Engels.
 • Uitstekende beheersing van netwerkinfrastructuren (ontwerp, implementatie, uitrol) en realisaties van diverse migraties op verschillende schaalniveaus.
 • Kennis hebben of opleidingen gevolgd hebben op het gebied van veiligheid.  Beveiliging is een integraal onderdeel van de rol van Network Engineer.
 • Een basiservaring in beveiligingssystemen zoals firewalls, authentication systems, intrusion prevention systems, contentfiltering is daarom noodzakelijk.
 • Algemene kennis van cloudtechnologieën en meer diepgaande kennis van cloud- of virtuele netwerken
 • Niet vereist maar wel gewenst:
  • Algemene kennis van Microsoft-omgevingen zoals Active Directory, MS Exchange, Servers, Azure, ...

Uw profiel

 • U bent creatief in het zoeken naar oplossingen, u bent zelfstandig, georganiseerd en gestructureerd met een ontwikkelde zin voor analyse.
 • Communicatie vormt voor u geen belemmering, noch mondeling noch schriftelijk.
 • U apprecieert en bewerkstelligt samenwerking.
 • U bent pragmatisch en klantgericht.
 • U bent nieuwsgierig en hebt een grote passie voor nieuwe technologieën.

Ons aanbod

We bieden u niet alleen een overeenkomst van onbepaalde duur met een salaris dat in overeenstemming is met uw functie, maar ook:

 • Een volledig salarispakket
 • Een aangename, familiale en flexibele werkomgeving. Telewerk is bij ons een gangbare praktijk.
 • Lunches, speakers' corners, activiteiten rond welzijn, teambuildingactiviteiten...: bij ons valt er altijd wel iets te beleven!
 • Doorgroeimogelijkheden: onze onderneming groeit en haar medewerkers eveneens. We begeleiden u via permanente opleidingen en stimuleren daarbij tegelijk uw zelfstandigheid in de richting van professionele vrijheid.

Inlichtingen & kandidaatstellingen

i-CITY - Human Resources
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel | www.i-city.brucity.be
T. 02 229 54 00 - F. 02 229 54 54 – jobs@i-city.brucity.be