Nieuws

Aankondiging van een opdracht

Het doel van deze opdracht is het opzetten van een raamovereenkomst voor het verlenen van diensten op het gebied van zakelijke en strategische consultancy, analyse (zakelijk, functioneel, technisch), ontwikkeling, parametrisatie, installatie, bijstand bij de implementatie van IT-oplossingen (diensten, systemen, gegevens, producten, ...) en bij het beheer van deze oplossingen in servicemodus.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-20 0021-F02_0 - Standaardformulier

GIAL-20 0021-F02_0 - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  02/09/2020 om  11u00

 

Aankondiging van een opdracht: Service desk (extended support)

Het voorwerp van deze opdracht is het leveren van IT-ondersteuningsdiensten, in het bijzonder de taken van een servicedesk, tijdens verlengde uren en tijdens uitzonderlijke uren of in het geval van overflow.

Aankondiging van opdracht

GIAL-20 0013-F02_0  - Standaardformulier

GIAL-20 0013-F02_0  - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  26/08/2020 Plaatselijke tijd:  11u

Project oproep: IT Materiaal, tweede leven

Het doel van deze project oproep is het beschikbaar stellen van computers (desktops) aan mensen die een project willen ontwikkelen of uitvoeren dat deel uitmaakt van de strijd tegen de digitale kloof.

Het bevorderen van de toegang tot nieuwe technologieën voor iedereen is een onmisbare factor voor de succesvolle ontwikkeling van een slimme stad. Feit is echter dat een deel van de bevolking niet vertrouwd is met nieuwe technologieën. Dit geldt biijvoorbeeld voor oudere mensen, mensen die geen computer hebben, of mensen die niet weten hoe ze deze goed moeten gebruiken.

De Stad Brussel stelt in samenwerking met i-CITY een honderdtal gedeclasseerde en hernieuwde computers ter beschikking voor de uitvoering van initiatieven op het grondgebied van de Stad Brussel die deel uitmaken van de strijd tegen de digitale kloof. De projecten moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

Meer informatie HIER

Aankondiging van een opdracht: Third party maintenance van applicaties ontwikkeld door de Stad Brussel

Het voorwerp van de opdracht is het onderhoud door een externe partij van applicaties die de Stad Brussel de afgelopen jaren in meerdere talen heeft ontwikkeld (POWERBUILDER, COBOL, PERL, .NET, ASP.NET, JAVA, J2EE, PHP en ANGULAR en andere talen). De opdrachtnemer zal zichzelf vertrouwd moeten kunnen maken met de applicatie en er het correctieve en evolutieve onderhoud van verzekeren. De opdrachtnemer moet ook een hostingoplossing voorstellen van de applicatie waarvoor hij de verantwoordelijkheid zal dragen.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019093PO-F02_0  - Standaardformulier

GIAL-2019093PO-F02_0  - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/07/2020 Plaatselijke tijd om 11u00

 

Aankondiging van een opdracht: BBS & DAS

Het voorwerp van deze opdracht is een Beheer-en beschrijvingssysteem van archief (BBS) en digitaal archiefsysteem (DAS) oplossing in SaaS-modus aanbieden via een infrastructuur (publiek of privaat) die de opdrachtnemer alleen kiest en beheert, en buiten de door i-CITY beheerde Tenant Azure.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-2020017PO-F02_0  - Standaardformulier

GIAL-2020017PO-F02_0 - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/08/2020 om 11u00