U bent hier

 

Nieuws

Overheidsopdracht. Schoonmaak en onderhoud van de lokalen en ruiten

PO19012 . Schoonmaak en onderhoud van de lokalen en ruiten van de vzw i-CITY.

SchoonmaakDocumenten

Termijn

  • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26 april 2019 (11u) 

Koninklijk bezoek bij cityfab 1

Woensdag 20 februari bracht koning Filip een bezoek aan Greenbizz, Tivoli Greencity... en cityfab 1.

Onze vorst kon kennismaken met het ondernemingscentrum circulaire economie  Greenbizz en met Tivoli GreenCity, het project voor duurzaam en participatief wonen in de Tivoli-wijk in Laken. Bovendien ging hij langs bij het fablab cityfab 1 van citydev.brussels, dat beheerd wordt door een team van i-CITY. De koning toonde er belangstelling voor de 3D-printers.

Zeg niet langer G...

Want sinds 26 februari heet het voormalige centrum voor informaticabeheer voor lokale besturen (dat was de oprichtingsnaam!) i-CITY.

Waarom die identiteitsverandering?

We wilden duidelijk maken dat de vereniging niet meer gericht is op ‘lokale besturen’, zoals toen ze opgericht werd, maar op de ‘Stad Brussel’. We verlenen de Stad (City) op het vlak van informatica (i-) diensten van een hoog (high) niveau die beantwoorden aan de behoeften van de burgers en gebruikers van de Stad, van het bestuur en van de verkozenen.

De opdrachten van de vereniging werden vastgelegd in de beheersovereenkomst die in 2016 werd afgesloten tussen de Stad en de vereniging (de eerste tussen de Stad en een van haar vzw’s). Rekening houdend met de termijnen opgelegd door het BXL2021-project en de inrichting van het nieuwe administratieve centrum Brucity moet i-CITY de volgende opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren: 

  • oplossingen en diensten van morgen bedenken voor een digitaal Brussel;
  • alle burgers eenvoudige, betrouwbare en betaalbare toegang geven tot de digitale diensten van de Stad;
  • de Stad begeleiden bij de realisatie van haar projecten, van ontwerp tot ondersteuning.

Het personeel van de vereniging werd nauw betrokken bij de keuze van de nieuwe naam. Er werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij 90 namen werden ingediend. De winnaar lichtte zijn voorstel als volgt toe: "High City: een referentie! I (and the) City: ik en de stad! ICT: wat we doen".

Waarden

Deze identiteitsverandering is een goede gelegenheid om de waarden voor te stellen die i-CITY heeft gekozen. Ze vormen een leidraad voor het juiste gedrag naar alle betrokkenen toe: de Stad en haar ambtenaren, de personeelsleden en de leveranciers. Het gaat om de volgende drie waarden:

  • Engagement: Ik durf initiatieven nemen om de tevredenheid van de opdrachtgevers en de gebruikers van het project te verhogen of de efficiëntie te verbeteren.
  • Oplossingsgerichtheid: Als ik een probleem aantref, stel ik op een positieve en constructieve manier oplossingen voor.
  • Klantgerichtheid: In al mijn handelingen streef ik ernaar de (interne en externe) ervaring van de opdrachtgever en de gebruikers van het project te optimaliseren.

Praktisch betekent dit ook dat de correspondenten die met i-CITY communiceren hun contactgegevens moeten aanpassen. Alle e-mailadressen die eindigen op @gial.be moeten voortaan het suffix @i-city.brucity.be krijgen.

Salon des Mandataires 2019

GIAL zal op 14 en 15 februari opnieuw aanwezig zijn op het Salon des Mandataires in WEX in Marche-en-Famenne.

Salon des Mandataires 2019

De IT-aankoopcentrale van GIAL zal er in de kijker worden gezet. Bezoekers van stand 5F19 kunnen alles te weten komen over hoe ze zich bij de aankoopcentrale kunnen aansluiten en over de opdrachten die onder de aankoopcentrale worden geopend.

Verschillende bedrijven zoals Cegeka, Dimension Data, Econocom, Elite Technologies, Infradata, Source Automation en Tree Company zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de opdrachten die ze via de aankoopcentrale hebben binnengehaald.

Een gloednieuwe website voor Bravvo

De preventiedienst van de Stad Brussel wilde een nieuwe website voor zichzelf met een hoger ‘BXL-gehalte’.

De site werd intern uitgetekend door Bravvo en heeft een gelijkaardige opbouw als die van andere sites van de gemeente. GIAL is verantwoordelijk voor het online zetten van de Drupal 8-versie.

De site heeft als doel om zo veel mogelijk informatie over het werkterrein van Bravvo te verzamelen, waaronder publieke ruimte, wijken, acties naar een specifiek doelpubliek (zoals jongeren) toe, zijn rol op het vlak van hulp, bemiddeling, herstelrechtpraktijken, de strijd tegen radicalisering enz.

U kunt de site bereiken via bravvo.be of bravvo.brussel.be.

Bravvo