U bent hier

 

Nieuws

Avis de marché. Oplossing voor architectuur in bedrijf en daarmee samenhangende dienstverlening.

Deze opdracht heeft als doel het verwerven van een oplossing voor de architectuur van het bedrijf, inclusief de noodzakelijke ondersteuning en documentatie, om te waarborgen dat het bedrijf werkelijk in staat is zijn architectuur te beheersen om de verschillende huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019099PNDAPF02_0 - Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019099PNDAPF02_0 -  Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18 december (11u).

Aankondiging van een opdracht. Applicatie-onderhoud door derden van een beheer-en communicatietool ontwikkeld door het departement openbaar onderwijs van de stad Brussel

Deze opdracht heeft enerzijds tot doel om zich de kennis eigen te maken en in te staan voor het applicatie-onderhoud en het correctief onderhoud van twee applicaties, namelijk IPGEST en IPCOMM, die sinds 2012 zijn gecreëerd en ontwikkeld door de financieel directeur van het departement Openbaar onderwijs van de Stad Brussel, en anderzijds om een oplossing aan te reiken voor de omschakeling naar externe hosting en opslag van de gegevens die door de opdrachtnemer moeten worden beheerd.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019001POF02_0 - Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019001POF02_0 - Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 27 januari (11u).

Aankondiging van een opdracht. Aanschaf en installatie van interactieve digitale schermen

Het onderwerp van deze opdracht bestaat uit de aanschaf en installatie van interactieve digitale schermen, accessoires, software en bijbehorende opleidingen.

Aankondiging va een opdracht

GIAL-2019087POF02_0 - Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019087POF02_0 - Bijzonder bestek

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 5 december (11u).

Aankondiging van een opdracht. Verhuur van warme drankautomaten (perceel 1) en leidingwaterkoelers (perceel 2)

Deze opdracht omvat 2 percelen:
• perceel 1: het voorwerp van dit perceel omvat de verhuur van warme drankautomaten in fullservice (koffie, thee, soep).

Dit houdt volgende in:
o levering en plaatsing van de automaten;
o bevoorrading van de toestellen;
o reiniging;
o regelmatig onderhoud.

• perceel 2: dit perceel omvat de verhuur en het onderhoud van leidingwaterkoelers in fullservice.
Deze opdracht wordt meer in detail beschreven in titel 4 van het lastenboek.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019072PNDAPF02_0 - Aankondiging van een opdracht

GIAL-2019072PNDAPF02_0 - Bijzonder bestek 

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 29 november 2019 (11u59).

 

Aankondiging van een opdracht.Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor ondersteunende functies van i-CITY

Het voorwerp van deze opdracht is het aanstellen van een onderneming die in staat is om uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid voor ondersteunende functies. Deze opdracht wordt nauwkeuriger beschreven in deel 4 van het bestek.

Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019090POF02_0 - Aankondiging van een opdracht 

GIAL-2019090POF02_0 - Bijzonder bestek 

Termijnen

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 29 november 2019 (11u59).