U bent hier

 

Nieuws

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de vzw i-CITY werd door haar algemene vergadering goedgekeurd. Het staat online en kan dus door iedereen worden ingekeken.

Rapport de gestion 2018

Na de preambule belicht het 30 bladzijden tellende verslag het richtschema voor de informatica en het BXL2021-programma van de vereniging. Het beschrijft acties en diensten, schetst een overzicht van de overheidsopdrachten én gaat dieper in op de human resources, de communicatie en het beheer.

Uiteraard komt ook de gewestelijke samenwerking aan bod, net als het fablab.

Na de plannen voor de toekomst sluit het verslag af met de rekeningen en balansen.

De gedigitaliseerde burgerlijke stand!

​Honderdduizenden akten van de burgerlijke stand zijn overgezet naar de DABS of de 'Databank van Akten van de Burgerlijke Stand' van de Stad Brussel.

Digitalization

Deze akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van voor 1991 bestonden enkel op papier. Er moest in samenwerking met de onderneming Vanden Broele die de opdracht kreeg toevertrouwd, een migratie-infrastructuur worden ingevoerd voordat de papieren documenten konden worden gescand en hun migratie naar de DABS kon beginnen. Er zijn dus niet minder dan 440.000 aktes gescand en vervolgens overgezet naar de gemeentelijke databank.

De aktes die na 1991 zijn gepubliceerd, bestonden reeds in digitale vorm (oplossing Saphir van Civadis), maar het migratieproject vereiste ook de inproductiestelling van nieuwe versies (releases) van de tool (er werden er 47 in productie gesteld van 2018 tot april 2019) en de invoering van een specifieke infrastructuur voorafgaand aan de migratie zelf van 250.000 aktes. In totaal kon 98 % van de aktes van de burgerlijke stand worden aangeleverd en uitgetest voor de officiële start van de DABS op 1 april 2019.

De Stad Brussel heeft zich bij monde van de IT-projectcoördinator van het departement Demografie lovend uitgesproken over de uitstekende samenwerking in dit project en verheugt zich erover dat "we ondanks de vele technische problemen en de deadlines toch onze doelstellingen hebben kunnen bereiken dankzij deze samenwerking".

Het project is officieel afgerond. Nu moet er worden gezorgd voor verder onderhoud, namelijk bugs en technische problemen in verband met de integratie van bepaalde (types) aktes doorspelen. De Stad verwoordt het zo: "Elk blokkerend probleem wordt dus systematisch aangepakt en zo nodig doorgespeeld aan verschillende technische teams, zodat er zo snel mogelijk een oplossing kan worden gevonden".

Zeg niet langer G...

Want sinds 26 februari heet het voormalige centrum voor informaticabeheer voor lokale besturen (dat was de oprichtingsnaam!) i-CITY.

Waarom die identiteitsverandering?

We wilden duidelijk maken dat de vereniging niet meer gericht is op ‘lokale besturen’, zoals toen ze opgericht werd, maar op de ‘Stad Brussel’. We verlenen de Stad (City) op het vlak van informatica (i-) diensten van een hoog (high) niveau die beantwoorden aan de behoeften van de burgers en gebruikers van de Stad, van het bestuur en van de verkozenen.

De opdrachten van de vereniging werden vastgelegd in de beheersovereenkomst die in 2016 werd afgesloten tussen de Stad en de vereniging (de eerste tussen de Stad en een van haar vzw’s). Rekening houdend met de termijnen opgelegd door het BXL2021-project en de inrichting van het nieuwe administratieve centrum Brucity moet i-CITY de volgende opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren: 

  • oplossingen en diensten van morgen bedenken voor een digitaal Brussel;
  • alle burgers eenvoudige, betrouwbare en betaalbare toegang geven tot de digitale diensten van de Stad;
  • de Stad begeleiden bij de realisatie van haar projecten, van ontwerp tot ondersteuning.

Het personeel van de vereniging werd nauw betrokken bij de keuze van de nieuwe naam. Er werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij 90 namen werden ingediend. De winnaar lichtte zijn voorstel als volgt toe: "High City: een referentie! I (and the) City: ik en de stad! ICT: wat we doen".

Waarden

Deze identiteitsverandering is een goede gelegenheid om de waarden voor te stellen die i-CITY heeft gekozen. Ze vormen een leidraad voor het juiste gedrag naar alle betrokkenen toe: de Stad en haar ambtenaren, de personeelsleden en de leveranciers. Het gaat om de volgende drie waarden:

  • Engagement: Ik durf initiatieven nemen om de tevredenheid van de opdrachtgevers en de gebruikers van het project te verhogen of de efficiëntie te verbeteren.
  • Oplossingsgerichtheid: Als ik een probleem aantref, stel ik op een positieve en constructieve manier oplossingen voor.
  • Klantgerichtheid: In al mijn handelingen streef ik ernaar de (interne en externe) ervaring van de opdrachtgever en de gebruikers van het project te optimaliseren.

Praktisch betekent dit ook dat de correspondenten die met i-CITY communiceren hun contactgegevens moeten aanpassen. Alle e-mailadressen die eindigen op @gial.be moeten voortaan het suffix @i-city.brucity.be krijgen.

Salon des Mandataires 2019

GIAL zal op 14 en 15 februari opnieuw aanwezig zijn op het Salon des Mandataires in WEX in Marche-en-Famenne.

Salon des Mandataires 2019

De IT-aankoopcentrale van GIAL zal er in de kijker worden gezet. Bezoekers van stand 5F19 kunnen alles te weten komen over hoe ze zich bij de aankoopcentrale kunnen aansluiten en over de opdrachten die onder de aankoopcentrale worden geopend.

Verschillende bedrijven zoals Cegeka, Dimension Data, Econocom, Elite Technologies, Infradata, Source Automation en Tree Company zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de opdrachten die ze via de aankoopcentrale hebben binnengehaald.

Een gloednieuwe website voor Bravvo

De preventiedienst van de Stad Brussel wilde een nieuwe website voor zichzelf met een hoger ‘BXL-gehalte’.

De site werd intern uitgetekend door Bravvo en heeft een gelijkaardige opbouw als die van andere sites van de gemeente. GIAL is verantwoordelijk voor het online zetten van de Drupal 8-versie.

De site heeft als doel om zo veel mogelijk informatie over het werkterrein van Bravvo te verzamelen, waaronder publieke ruimte, wijken, acties naar een specifiek doelpubliek (zoals jongeren) toe, zijn rol op het vlak van hulp, bemiddeling, herstelrechtpraktijken, de strijd tegen radicalisering enz.

U kunt de site bereiken via bravvo.be of bravvo.brussel.be.

Bravvo