Nieuws

Salon des Mandataires 2019

GIAL zal op 14 en 15 februari opnieuw aanwezig zijn op het Salon des Mandataires in WEX in Marche-en-Famenne.

Salon des Mandataires 2019

De IT-aankoopcentrale van GIAL zal er in de kijker worden gezet. Bezoekers van stand 5F19 kunnen alles te weten komen over hoe ze zich bij de aankoopcentrale kunnen aansluiten en over de opdrachten die onder de aankoopcentrale worden geopend.

Verschillende bedrijven zoals Cegeka, Dimension Data, Econocom, Elite Technologies, Infradata, Source Automation en Tree Company zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de opdrachten die ze via de aankoopcentrale hebben binnengehaald.

Een gloednieuwe website voor Bravvo

De preventiedienst van de Stad Brussel wilde een nieuwe website voor zichzelf met een hoger ‘BXL-gehalte’.

De site werd intern uitgetekend door Bravvo en heeft een gelijkaardige opbouw als die van andere sites van de gemeente. GIAL is verantwoordelijk voor het online zetten van de Drupal 8-versie.

De site heeft als doel om zo veel mogelijk informatie over het werkterrein van Bravvo te verzamelen, waaronder publieke ruimte, wijken, acties naar een specifiek doelpubliek (zoals jongeren) toe, zijn rol op het vlak van hulp, bemiddeling, herstelrechtpraktijken, de strijd tegen radicalisering enz.

U kunt de site bereiken via bravvo.be of bravvo.brussel.be.

Bravvo

GIAL in 2017!

Wat waren de activiteiten van GIAL, de “technologische partner van de Stad Brussel”, in 2017? 

Rapport 2017

Maar eerst en vooral, wat is GIAL? Wat zijn haar taken? Welke werkzaamheden heeft de vereniging uitgevoerd ten voordele van de Stad Brussel en haar gebruikers? Deze en nog andere vragen worden beantwoord in het rapport 2017 van GIAL.

Dit rapport kan online geraadpleegd worden.

Overheidsopdracht. Digitalisering van documenten van de Stad Brussel

PO18027. Deze opdracht heeft tot doel een raamovereenkomst te sluiten, en vervolgens meerdere dienstenovereenkomsten op het vlak van digitalisering van papieren dossiers en documenten van de Stad Brussel

Het doel van de digitalisering van deze documenten is enerzijds om de dagelijkse raadpleging van belangrijke documentatie voor het gemeentebestuur van de Stad Brussel te vergemakkelijken en anderzijds, indien van toepassing, om een optimale bewaring van de originelen in het depot van de Archieven van de Stad Brussel mogelijk te maken.

Documenten

Termijn

Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19 november 2018 (10u) 

Digitaliseren van de facturen in het departement Financiën van de Stad Brussel

De Stad Brussel ontvangt jaarlijks ongeveer 30.000 facturen. De energieleveranciers sturen hun facturen in digitaal formaat, maar tal van andere leveranciers doen dat niet. Daarom werd gestart met de digitalisering van deze massa aan documenten.

Die duizenden facturen en de bijbehorende documenten nemen een enorme hoeveelheid ruimte in beslag, ruimte waarover de Stad niet meer zal beschikken in haar nieuw administratief centrum. De circulatie van de dossiers en hun circulatie zijn niet eenvoudig.

Na afloop van een door GIAL uitgeschreven en aan het bedrijf IRIS gegunde opdracht is de stad daarom begonnen met het scannen van deze inkomende facturen en de optische herkenning ervan (OCR). Die facturen moeten vervolgens worden gevalideerd in een workflow, een circuit dat via het departement Financiën en het betrokken departement loopt.

Door middel van een EDB-systeem (electronic document management) kunnen ‘referentiedossiers’ rond overheidsopdrachten worden gedigitaliseerd. Die dossiers bevatten alle informatie met betrekking tot deze opdrachten, van bestek tot facturen, met inbegrip van offertes, gunningsverslagen, zekerheidsstellingen en bestellingen.

De applicatie moest worden gekoppeld aan andere toepassingen die in de Stad werden geïmplementeerd, zoals PumaS (dat de opdrachten in het departement Aankoopcentrale beheert), e-College en Brufin (boekhoudsoftware van de Stad). In totaal zijn er op het ene of andere moment 400 gebruikers betrokken bij dit proces, bijvoorbeeld om dossiers samen te stellen of te raadplegen (in het bijzonder de kabinetten van de schepenen).

De implementatie van de oplossing in oktober gaat gepaard met een zeer specifieke monitoring en tegelijkertijd wordt het ‘ondersteuningsteam’ (Service desk) speciaal opgeleid om vragen van gebruikers te beantwoorden.