Nieuws

Digitaliseren van de facturen in het departement Financiën van de Stad Brussel

De Stad Brussel ontvangt jaarlijks ongeveer 30.000 facturen. De energieleveranciers sturen hun facturen in digitaal formaat, maar tal van andere leveranciers doen dat niet. Daarom werd gestart met de digitalisering van deze massa aan documenten.

Die duizenden facturen en de bijbehorende documenten nemen een enorme hoeveelheid ruimte in beslag, ruimte waarover de Stad niet meer zal beschikken in haar nieuw administratief centrum. De circulatie van de dossiers en hun circulatie zijn niet eenvoudig.

Na afloop van een door GIAL uitgeschreven en aan het bedrijf IRIS gegunde opdracht is de stad daarom begonnen met het scannen van deze inkomende facturen en de optische herkenning ervan (OCR). Die facturen moeten vervolgens worden gevalideerd in een workflow, een circuit dat via het departement Financiën en het betrokken departement loopt.

Door middel van een EDB-systeem (electronic document management) kunnen ‘referentiedossiers’ rond overheidsopdrachten worden gedigitaliseerd. Die dossiers bevatten alle informatie met betrekking tot deze opdrachten, van bestek tot facturen, met inbegrip van offertes, gunningsverslagen, zekerheidsstellingen en bestellingen.

De applicatie moest worden gekoppeld aan andere toepassingen die in de Stad werden geïmplementeerd, zoals PumaS (dat de opdrachten in het departement Aankoopcentrale beheert), e-College en Brufin (boekhoudsoftware van de Stad). In totaal zijn er op het ene of andere moment 400 gebruikers betrokken bij dit proces, bijvoorbeeld om dossiers samen te stellen of te raadplegen (in het bijzonder de kabinetten van de schepenen).

De implementatie van de oplossing in oktober gaat gepaard met een zeer specifieke monitoring en tegelijkertijd wordt het ‘ondersteuningsteam’ (Service desk) speciaal opgeleid om vragen van gebruikers te beantwoorden.

Alles over onze aankoopcentrale

GIAL nodigt u uit voor een bijeenkomst in Brussel op donderdag 22 november 2018 rond haar IT-aankoopcentrale.

Tijdens de bijeenkomst (Werktaal: Frans) kunnen de deelnemers zich beter informeren over de IT-aankoopcentrale die door GIAL wordt aangeboden. Via die aankoopcentrale kunnen aanbesteders leveringen en diensten, die in dit geval IT-gericht zijn, aankopen. Toetreding tot die centrale is gratis en vrijblijvend.

Tijdens de bijeenkomst zal een stand van zaken worden opgemaakt van de wetgeving, evolutie, toepassing, voordelen en praktische modaliteiten van de aansluiting bij de aankoopcentrale van GIAL. Ook wordt het woord gegeven aan inschrijvers die opdrachten hebben binnen gehaald waarvoor GIAL aanbestedingen in de aankoopcentrale had uitgeschreven voor de behoeften van de stad Brussel of voor haar eigen behoeften.

Programma

  • 9u. Ontvangst met koffie

  • 9u15. Verwelkoming & inleiding tot de dag

  • 9u25. De wetgeving en de toepassing ervan

  • 9u50. Feedback (opdrachten en getuigenissen van gebruikers)

  • 10u30. Pauze

  • 10u45. Presentatie door opdrachtnemers van oplossingen die zij kozen bij de gunning van de door GIAL uitgeschreven opdrachten

  • 12u15. Buffetbijeenkomst met de opdrachtnemers

  • 15u. Afsluiting

Inschrijving

Inschrijving is gratis maar verplicht. Gelieve dit formulier online.te vullen.

Gelegenheidsadres & toegang

Ateliers des Tanneurs
Huidevettersstraat 58-62 - 1000 Brussel [kaart]

Stations: Zuidstation, Brussel-Kapellekerk
Bus MIVB 27: Zuidstation (richting Andromeda) - halte Vossenplein (4 haltes) & 5 minuten lopen
Openbare parking: Poelaertparking (Poelaertplein 4/Z) en 8 minuten lopen

Overheidsopdracht. PPPM-opplosing

PNDAP18035. Aankoop van een PPPM-Oplossing (Project, Programma & Portofolio Management).

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Documenten

Termijn

Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31 october 2018 (10u) 

Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit ... online

GIAL heeft een website ontwikkeld en online gezet over een evenement dat elk jaar door de cel Internationale Solidariteit van de Stad Brussel wordt georganiseerd.

Deze site (solidariteit.brussel.be) legt het specifieke concept van het evenement uit - de 70ste verjaardag van de Universele verklaring van de rechten van de mens - en stelt het programma voor. Door te klikken op de activiteiten die per dag worden aangeboden verkrijgt de surfer meer informatie.

De site werd ontwikkeld in Drupal 8 en werd speciaal ontworpen om leesbaar te zijn op een smartphone.

Veertiendaagse Internationale Solidariteit

Divercity 2018 op het Internet

GIAL heeft een evenementenwebsite opgezet en online geplaatst van Divercity, een jaarlijks wijkfestival dat wordt georganiseerd op initiatief van de Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst (RBBH) van de Stad Brussel.

Deze site (divercity.brussel.be) in Drupal 8, die werd aangemaakt en gehost door GIAL, werd opgezet om de RRBH, zijn activiteiten en partners en in het bijzonder het programma voor de editie 2018 van Divercity voor te stellen.

De archieven van de RBBH, onder meer het overzicht van de vorige edities van Divercity, zijn ook beschikbaar.

Divercity