Nieuws

Jaarverslag 2020 - digitale versie online

Het jaarverslag 2020 van i-CITY vzw is goedgekeurd door de algemene vergadering. Het is nu online beschikbaar.

 

Het jaarverslag 2020 van de vereniging is nu beschikbaar in digitale versie. Een eerste ervaring die een van de belangrijkste doelstellingen van i-CITY weerspiegelt: een sterke partner van de stad zijn bij haar digitale transformatie. 

Aankondiging van een opdracht: Werken voor de fysieke bekabeling

Het voorwerp van deze opdracht beoogt het sluiten van een kaderovereenkomst om te beantwoorden aan de behoeften voor fysieke koppeling van de telematica-uitrusting (telefonie, gegevens en video's) in de gebouwen van de Stad Brussel, onder beheer van I-CITY.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-20 0009-F02_0 - Standaard formulier

GIAL-20 0009-F02_0 - Eisenspecifiactie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 09/09/2020 om 11u00

Aankondiging van een opdracht

Het doel van deze opdracht is het opzetten van een raamovereenkomst voor het verlenen van diensten op het gebied van zakelijke en strategische consultancy, analyse (zakelijk, functioneel, technisch), ontwikkeling, parametrisatie, installatie, bijstand bij de implementatie van IT-oplossingen (diensten, systemen, gegevens, producten, ...) en bij het beheer van deze oplossingen in servicemodus.

Aankondiging van een opdracht

GIAL-20 0021-F02_0 - Standaardformulier

GIAL-20 0021-F02_0 - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  02/09/2020 om  11u00

 

Aankondiging van een opdracht: Service desk (extended support)

Het voorwerp van deze opdracht is het leveren van IT-ondersteuningsdiensten, in het bijzonder de taken van een servicedesk, tijdens verlengde uren en tijdens uitzonderlijke uren of in het geval van overflow.

Aankondiging van opdracht

GIAL-20 0013-F02_0  - Standaardformulier

GIAL-20 0013-F02_0  - Eisenspecificatie

Deadline

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  26/08/2020 Plaatselijke tijd:  11u

Project oproep: IT Materiaal, tweede leven

Het doel van deze project oproep is het beschikbaar stellen van computers (desktops) aan mensen die een project willen ontwikkelen of uitvoeren dat deel uitmaakt van de strijd tegen de digitale kloof.

Het bevorderen van de toegang tot nieuwe technologieën voor iedereen is een onmisbare factor voor de succesvolle ontwikkeling van een slimme stad. Feit is echter dat een deel van de bevolking niet vertrouwd is met nieuwe technologieën. Dit geldt biijvoorbeeld voor oudere mensen, mensen die geen computer hebben, of mensen die niet weten hoe ze deze goed moeten gebruiken.

De Stad Brussel stelt in samenwerking met i-CITY een honderdtal gedeclasseerde en hernieuwde computers ter beschikking voor de uitvoering van initiatieven op het grondgebied van de Stad Brussel die deel uitmaken van de strijd tegen de digitale kloof. De projecten moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

Meer informatie HIER