Overslaan en naar de inhoud gaan

DNA van i-CITY

Een sterke bedrijfscultuur die onze werknemers motiveert in hun dagelijks werk

Afbeelding
ADN

 

Ons DNA omvat de i-CITY-waarden waarop al onze acties zijn gebaseerd: engagement, gebruikersgerichtheid en oplossingsgerichtheid. Deze drie waarden vormen de basis van onze bedrijfscultuur en motiveren onze werknemers in hun dagelijkse werk.

Ook andere waarden maken integraal deel uit van de i-CITY-cultuur. Het "ONE TEAM" is de hoeksteen van onze aanpak voor het beheer van projecten en bestaande oplossingen. Green IT is een essentiële en onmisbare as om ons te helpen nieuwe duurzame en verantwoordelijke praktijken in te voeren. En verder: mensen centraal stellen in ons handelen, nadenken over gebruikers, oplossingen ontwikkelen en er ook voor zorgen dat onze medewerkers zin en voldoening vinden in hun werk; inclusie en diversiteit als inspiratiebron voor ons wervingsbeleid. En door opleiding en kennisuitwisseling kunnen onze talenten groeien in hun vaardigheden en knowhow. Ten slotte wordt de balans tussen werk en privéleven doorgevoerd via de 'hybride' werkmodus en HNW.

 

De 3 waarden van i-CITY

Engagement

Bij i-CITY zetten we ons in voor alles wat we doen.

Het beheerscontract structureert ons engagement tegenover de Stad, het Openbaar Onderwijs en de Brusselse vzw's en al onze activiteiten voor een periode van zes jaar. Onze bijdrage aan de overgang van de Stad Brussel naar een slimme stad ten dienste van alle burgers is duidelijk omschreven. Dit vormt de basis voor de verschillende transformatieprogramma's en voor ons beheer van bestaande oplossingen.

Engagement betekent bij i-CITY ook initiatieven durven nemen en alle nodige acties ondernemen om de projecten te doen slagen. Onze betrokkenheid houdt niet op bij de levering van de oplossing. Gedurende haar hele levensduur zorgen wij ervoor dat deze oplossing doeltreffend is en dat wij de nodige wijzigingen aanbrengen om de volledige werking ervan te garanderen.


 

Gebruikersgerichtheid

Voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen, waardoor zij actoren en medebedenkers van de oplossing worden, is essentieel om hun volledige tevredenheid te garanderen. Om hun ervaring te maximaliseren, willen wij in hun schoenen gaan staan en hen gedurende het hele project betrekken bij het denkwerk, zodat wij hun behoeften kunnen identificeren en begrijpen en kunnen zorgen voor passende oplossingen en diensten.

 

 

Oplossingsgerichtheid

Stuiten op "moeilijkheden" bij het creëren en produceren van een nieuwe oplossing maakt deel uit van de reis. Net als een incident meemaken op het levenspad van een asset. Oplossingsgerichtheid betekent voor ons het vinden van constructieve, pragmatische en aangepaste oplossingen. Bij i-CITY blijven we altijd positief en reactief: een onverwachte kink in de kabel? Dit is een kans om te evolueren en te leren, om beter te doen dan ervoor!

 

 

Ons DNA is ook...

Mensen centraal stellen

Zonder het talent van onze medewerkers zijn er geen oplossingen. Zorgen voor hun welzijn en ontwikkeling is essentieel om hun volledige potentieel ten dienste van onze gebruikers te houden. Wij streven naar een goed evenwicht tussen werk en privéleven, zijn inclusief en ondersteunen onze werknemers bij de ontwikkeling van hun vaardigheden. Wij bieden hen ook de mogelijkheid om met de fiets of scooter naar het werk te komen via het fietsbeleid.

De gebruikers centraal stellen in onze aanpak, is essentieel gezien de vele verschillende gebruikers in de Stad Brussel en om oplossingen te ontwikkelen die passen bij elk van hen: administratieve agenten, actieve burgers, senioren, studenten, leerkrachten, vzw's, enz.

 

One Team

Bij i-CITY werken we met het ONE TEAM, zowel in de projecten en diensten die dagelijks worden geleverd als door de initiatieven van onze medewerkers in dienst van de groep. Solidariteit, uitwisseling, samenhang en samenwerking zijn essentieel voor het succes van onze projecten en het behoud van kwaliteitsdiensten op termijn.
 

Wij steunen alle werknemersinitiatieven die deze geest van samenhang bevorderen.  Ons sportcomité organiseert bijvoorbeeld wekelijks sportactiviteiten tijdens de lunch of in het weekend. De "magische momenten": na het werk, teambuilding, HR-koffie, enz. zijn ook waardevolle momenten om de samenhang tussen de teams te verzekeren. Want wij geloven in het adagium dat een gelukkige werknemer ook een gelukkige gebruiker is!

 

 

Opleiding en kennisuitwisseling

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van onze werknemers en stellen hen in staat hun vaardigheden te ontwikkelen via externe en interne opleiding.  Naast de opleidingscatalogus wordt bij i-CITY veel gebruik gemaakt van "Train de trainer" om de ontwikkeling van vaardigheden en de professionalisering van praktijken aan te moedigen: Root Cause Analysis, Project Management, Procesverbetering, Lean six Sigma... allemaal onderwerpen die bepaalde ervaren collega's beheersen en delen tijdens opleidingen/initiatiesessies die voor iedereen toegankelijk zijn.

Begin 2022 werd op initiatief van een collega ook het concept 'Buddies and Padawan' geboren. Het idee is eenvoudig: collega's die een functie, een technologie of een bepaalde vaardigheid beheersen, worden "Buddies" en bieden aan hun kennis, vaardigheden of houding te delen met Padawans in de organisatie die ondersteuning nodig hebben. Talenten ontwikkelen, elkaar verrijken, is onderdeel van het DNA van i-CITY.

 

Evenwicht tussen werk en privéleven:

Het evenwicht tussen werk en privéleven is een concept dat de laatste jaren enorm is geëvolueerd, vooral als gevolg van de gezondheidscrisis. Vandaag is de hybride werkmodus in opmars en ook bij i-CITY een realiteit. De flexibiliteit die telewerken biedt, is een echte meerwaarde voor de werknemers. Het Nieuwe Werken maakt ook meer samenwerking tussen teams en een meer transversale manier van werken mogelijk.

 

Inclusie en diversiteit

Wij zorgen ervoor dat iedereen zich opgenomen voelt en erbij hoort. De diversiteit die we hebben, zowel qua cultuur als qua werkervaring, is verrijkend. Het brengt ons nieuwe perspectieven, wat ideeën en de co-creatie van oplossingen stimuleert.

Genderdiversiteit is een integraal onderdeel van onze doelstellingen. Wij zijn er trots op dat wij een genderevenwichtig directiecomité en één algemeen directeur hebben. Wij besteden ook bijzondere aandacht aan initiatieven die de aanwezigheid van vrouwen in IT-beroepen bevorderen.   

 

Green IT

Vandaag is het meer dan ooit essentieel om duurzaam gedrag aan te nemen. Sinds 2019 ontwikkelen we steeds meer groene reflexen: frequente schoonmaak van onze mailboxen, bewustwording om onze batterijen te sparen, onze computerapparatuur meerdere levens geven, duurzame oplossingen ontwikkelen...
 

2021 was een beslissend moment in onze groene aanpak toen onze voorzitter Fabian Maingain het ISIT (Institute for Sustainable IT) Responsible Digital Charter ondertekende. Wij blijven ons ontwikkelen en actie ondernemen om op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie te vervullen.